Vitamine B12-tekort test

Test het risico dat u loopt op een B12-tekort. Deze vitamine B12-tekort test gaat langs de symptomen, aanwijzingen en risicofactoren die te maken hebben met een vitamine B12-tekort en geeft daarna aan of u een laag, gemiddeld of hoog risico loopt op een vitamine B12-tekort.

De test komt uit het boek: Is het misschien vitamine B12-tekort? - Sally M. Pacholok & Jeffrey M. Stuart, blz 207-212. Dit boek is zeker een aanrader voor meer informatie over vitamine B12.

Begin Test

Kruis aan wat voor jou van toepassing is, onderaan elk hoofdstuk is een puntenberekening. Het totaal aantal punten geeft een indicatie van het risico op een vitamine B12-tekort.

Neurologische symptomen
Als je een van deze symptomen hebt, geef jezelf dan twee punten. Als je er meer dan één van hebt, geef jezelf dan nog een punt voor elk extra symptoom.
Rekenvoorbeeld:
1 symptoom = 2 punten
2 symptomen = 3 punten
3 symptomen = 4 punten

Aantal punten: ............

Psychiatrische symptomen


Als je een van deze symptomen hebt, geef jezelf dan twee punten. Als je er meer dan één van hebt, geef jezelf dan nog een punt voor elk extra symptoom.
Rekenvoorbeeld:
1 symptoom = 2 punten
2 symptomen = 3 punten
3 symptomen = 4 punten

Aantal punten: ............

Hematologische aanwijzingen (afwijkingen in het bloed)☐

Als je een van deze symptomen hebt, geef jezelf dan twee punten. Als je er meer dan één van hebt, geef jezelf dan nog een punt voor elk extra symptoom.
Rekenvoorbeeld:
1 symptoom = 2 punten
2 symptomen = 3 punten
3 symptomen = 4 punten

Aantal punten: ............

Gastro-intestinale risicofactoren

Als je een van deze symptomen hebt, geef jezelf dan twee punten. Als je er meer dan één van hebt, geef jezelf dan nog een punt voor elk extra symptoom.
Rekenvoorbeeld:
1 symptoom = 2 punten
2 symptomen = 3 punten
3 symptomen = 4 punten

Aantal punten: ............

Algemene risicofactoren

Als je 1 of meer van deze risicofactoren hebt geef jezelf dan 1 punt.
Aantal punten "Algemene risicofactoren": 0 / 1 punten

Andere aanwijzingen of symptomen die verband houden met vitamine B12-tekort

Als je 1 of meer van deze risicofactoren hebt geef jezelf dan 1 punt.
Aantal punten: 0 / 1 punten


Totaal aantal punten: .................

Resultaat:

0 tot 3 punten = laag risico
3 tot en met 6 punten = gemiddeld risico
7 punten en meer = hoog risico
Kijk uw score na op www.b12test.nl

Laag Risico (0 - 2 punten)

Als je een laag risico hebt en je hebt niet een van de hieronder volgende medische klachten, dan is je vitamine B12-niveau waarschijnlijk prima in orde. Denk er echter wel aan dat, naarmate je ouder word, je B12-niveau kan dalen. Dit betekent dat een gezond niveau vandaag geen garantie is voor een gezond niveau over een jaar. Wees je dus bewust van de beschreven symptomen en risicofactoren en laat je B12-niveau elk jaar testen, of vaker als een van de aandoeningen optreed.

Gemiddeld Risico (3 - 6 punten)

Als je een gemiddeld risico hebt, moet je je vitamine B12-niveau laten controleren. Maak een afspraak met je huisarts en laat je testen. Als B12-tekort inderdaad de boosdoener is kan een tijdige behandeling leiden tot volledige remissie van je symptomen.

Hoog Risico (7+ punten)

Als je een hoog risico hebt mag je geen tijd verliezen. Bel je huisarts op, accepteer de eerste gelegenheid voor een consult en laat je testen. Als je huisarts sceptisch is of niet wil meewerken, kom dan op voor jezelf of zoek zo nodig een andere arts. Een arts moet ziekteprocessen die sterk op B12-deficiëntie lijken, bijvoorbeeld een te weinig actieve schildklier, absoluut uitsluiten.

Vitamine B12 waarde testen
Meer informatie over de verschillende testen vitamineb12tekort.nl
 1. Serum B12 test De serum-B12-test kunt u ook voor €49,- bij testjegezondheid.nl aanvragen.
 2. Methylmalonzuurtest (MMA-test)
 3. Homocysteïnetest
 4. Holotranscobalaminetest (HoloTc-test)
LET OP: Er bestaat geen test waarmee vitamine B12-tekort als oorzaak van klachten met zekerheid kan worden aangetoond of uitgesloten.
- NHG (wetenschappelijke vereniging van huisartsen)

Behandeling

Behandeling van een vitamine B12-tekort kan via zuigtabletten of via injecties.

Zijn er specifieke aandoeningen die risico’s met zich meebrengen?
Ongeacht de score die je op deze vragenlijst hebt, zijn wij ervan overtuigd dat als je lijdt (of hebt geleden) aan een van de volgende aandoeningen, je je zo snel mogelijk moet laten onderzoeken op B12-deficiëntie. Want vitamine B12-tekort kan symptomen veroorzaken die lijken op of schuilgaan achter veel van deze aandoeningen.

 • Dementie / ziekte van Alzheimer
 • Multiple sclerose
 • Autisme
 • Iedere neurologische ziekte
 • Iedere psychiatrische ziekte
 • Perifire neuropathie (verband houdend met diabetes, CIDP of een andere ziekte)
 • Iedere vorm van anemie
 • Aids
 • Optische neuritis of optische neuropathie
 • Maculadegeneratie
 • Congestief hartfalen
 • Hyperhomocysteïnemie
 • Insuline-afhankelijke diabetes mellitus (diabetes type I)
 • Vertigo
 • Fibromyalgie
 • Chronischevermoeidheidssyndroom
 • Cervicale spondylose
 • Impotentie
 • Chronische pijn,
 • Een geschiedenis van een occlusieve vaatziekte (TIA’s) hebt
 • Een geschiedenis van cerebrovasculaire accidenten (hersenbloedingen) hebt
 • Als je te maken hebt gehad met:
   - longembolieën,
   - hartaanvallen,
   - coronaire hartziekten,
   - diep-veneuze tombose
 • IJzertekort,
 • Radiculopathie (zenuwirritatie in een arm of been als gevolg van rug- of nekletsel of een operatie)
 • Een verleden als alcoholist
 • Bloedziekten

Mensen met nierklachten, dialysepatiënten en mensen met leveraandoeningen (hepatitis of levercirrose) moeten naast de B12-serumtest een urine MMA-test laten doen, omdat deze kwalen soms een onecht verhoogd serum-B12-niveau te zien geven.