Disclaimer

Het is belangrijk dat u eerst met uw symptomen naar uw behandelend arts bent geweest en uit heeft gesloten dat uw symptomen geen andere oorzaak hebben.

  • Alle suppletie-adviezen die wij op deze site geven ten aanzien van de suppletie van vitamine B12 en Foliumzuur (Folaat, vit.B11) zijn niet gebaseerd op dubbelblind-wetenschappelijk onderzoek maar wel gebaseerd op uitgebreide klinische observaties in de medische praktijk van alledag.
  • Alle patiënten die klachten hebben die bij een vitamine B12/B11 tekort passen en die B12/B11 suppletie overwegen moeten beseffen dat het in het overgrote deel van de gevallen gaat om een serieuze (al of niet ernstige) aandoening die bij voorkeur eigenlijk altijd om een onderzoek/behandeling van een terzake kundige professional (arts of therapeut) vraagt. Therapeuten onderlegd in vitamine B12 zijn te vinden op de therapeutenlijst.
  • Omdat een vitamine B12-tekort door professionals helaas niet altijd goed word opgemerkt of omdat er niet altijd goed op een vitamine B12-tekort wordt ingespeeld en er honderdduizenden mensen rondlopen met klachten die met B12/B11 suppletie enorm geholpen kunnen zijn, werken wij eraan mee dat patiënten zelf al kunnen starten met een ‘proefbehandeling’.
  • Wij adviseren dan wel om altijd eerst een eenvoudig bloedonderzoek te laten doen: de bepaling in het bloed van zowel B12-serum als Foliumzuur, alvorens er gestart wordt met de suppletie. Hiermee kan elke daarna nog geraadpleegde arts/therapeut beschikken over een nulmeting van deze waardes.
  • De aanpak en de oplossing van de ziekte M.Addison-Biermer (vitamine B12 tekort) is en blijft een complexe aangelegenheid waarvoor geen eenvoudige blauwdruk te geven is. Dit betekent dat in elk geval gezocht moet worden naar de beste oplossing voor u in uw geval. Daarom hanteren wij ook drie verschillende doserings-schema’s.
  • We zien vaak (soms serieuze) beginverergeringsreacties. Dit wordt soms abusievelijk gezien als ongewenste bijwerking, wij beschouwen het juist als ‘gewenst’ effect. Door de suppletie komen herstel- en ontgiftingsprocessen op gang die tot dan toe gestagneerd waren. Deze reacties kunnen bestaan uit lichamelijke maar ook psychische klachten. Wij adviseren dan om de dosering tijdelijk te verlagen of te onderbreken. De allergevoeligste patiënten kunnen het beste de dosering langzaam opbouwen. In geval er een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart stop met de inname en neem contact op met uw behandelend arts.
  • Wij willen hier benadrukken dat B12/B11 suppletie vaak geweldig mooie resultaten te zien geeft maar het is absoluut geen panacee, geen middel waarmee je alle chronische klachten zomaar kunt oplossen. De ervaringen van de mensen lopen sterk uiteen: sommigen hebben spectaculaire resultaten, anderen bereiken een belangrijke vooruitgang maar komen niet tot geheel herstel, weer anderen boeken een niet geringe vooruitgang die echter geen grote ommekeer blijkt te zijn en een heel enkele keer is iemand ronduit teleurgesteld. Dit laatste gebeurt eigenlijk alleen in die gevallen als patiënten uiteindelijk nog niet bij een professional terecht konden. En ook die kan nooit iedereen helpen.

VitamineB12Tekort doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

VitamineB12Tekort is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.