Behandeling Vitamine B12-tekort

Belangrijk bij de behandeling van een vitamine B12-tekort:

 • Neem vitamine B12 voor 4+ maanden in: een vitamine B12-tekort is meestal al jaren bezig, de klachten zullen daarom niet zomaar opgelost zijn. Ook gaat vitamine B12 de eerste 6 tot 12 weken het lichaam ontgiften, de vitamine B12 is dan bezig maar door het ontgiftingsproces kan het zo zijn dat de positieve werking nog niet naar voren komt
 • Drink veel water tijdens de behandeling: 6 tot 8 glazen per dag om de afvalstoffen goed af te voeren. Zeker in de eerste 6 tot 12 weken
 • Neem de actieve vormen van vitamine B12: Methylcobalamine en Adenosylcobalamine: deze vormen van vitamine B12 hoeven niet omgezet te worden door het lichaam en zijn direct werkzaam. Gebruik Methylcobalamine en Adenosylcobalamine altijd samen aangezien vitamine B12 uit voedsel ook omgezet wordt in beide vormen en ze elk een eigen proces hebben in het lichaam
 • Combineer vitamine B12 met Foliumzuur of Folaat: Vitamine B12 en Foliumzuur gebruiken elkaar in het lichaam. Als alleen vitamine B12 aangevuld wordt dan zal het Foliumzuurgehalte in je lichaam dalen en visa versa
 • Ga pas afbouwen als er geen klachten meer zijn die voortkomen uit een vitamine B12-tekort: heel belangrijk, zelfs als uw vitamine B12-waarde goed meet, ga door met de behandeling. Tijdens de behandeling zal de vitamine B12-waarde altijd stijgen. Dit staat los van de klachten die voortkomen uit een vitamine B12-tekort, deze hebben tijd nodig om op te lossen. Bepaalde neurologische klachten zoals geheugenproblemen kunnen bijvoorbeeld na een jaar nog verbetering tonen.
 • Luister bij het afbouwen naar je lichaam: als bij het afbouwen klachten terug komen is dit een sterke indicatie dat je lichaam meer vitamine B12 nodig heeft
 • Neem vitamine B12 ’s ochtends in: vitamine B12 geeft energie, als het te laat op de dag ingenomen wordt kan het ervoor zorgen dat u ’s avonds wakker blijft liggen
Een vitamine B12-tekort is een serieuze aandoening die bij voorkeur om een behandeling van een kundig professional (arts of therapeut) vraagt. Therapeuten onderlegd in vitamine B12 zijn te vinden op de therapeutenlijst.

Behandeling kan via tabletten of via injecties

Het NHG geeft aan: Bij patiënten met een vitamine-B12-spiegel lager dan 148 pmol/l die ook klinische verschijnselen hebben, bestaat de behandeling uit 1000 microgram per dag. Dit kan oraal worden ingenomen, ook als er sprake is van pernicieuze anemie, omdat van dergelijke hoge doseringen bij afwezigheid van intrinsic factor voldoende wordt opgenomen door passieve diffusie. 1 2 3 4 

Belangrijk bij tabletten:
 • Ga voor actieve zuigtabletten: Een vitamine B12-tekort komt meestal door een omzettingsprobleem. In de mond onder de tong komt de actieve vitamine B12 direct via het mondslijmvlies in de bloedbaan

Behandelschema zuigtabletten

In Nederland zijn er veel positieve berichten over de behandelmethode van arts Hans Reijnen. Deze is alsvolgt:

Leeftijd Inname-advies
< 3 jaar om de dag:
 • de ene dag
  1x Methylcobalamine 1000mcg met Foliumzuur 100mcg
 • de andere dag
  1x Adenosylcobalamine 1000mcg met Foliumzuur 100mcg
tussen 3 en 9 jaar eenmaal daags:
 • 1x Methylcobalamine 1000mcg met Foliumzuur 100mcg
  samen met
 • 1x Adenosylcobalamine 1000mcg met Foliumzuur 100mcg
Standaard Dosering
(vanaf 9 jaar)
eenmaal daags:
 • 1x Methylcobalamine 3000mcg met Foliumzuur 400mcg
  samen met
 • 1x Adenosylcobalamine 3000mcg met Foliumzuur 200mcg

De zuigtabletten in de mond laten smelten (onder de tong). Bij voorkeur voor het ontbijt of voor de lunch. Voor optimale opname van de vitamine B12 gelieve 15 minuten na inname niet eten en drinken.

Standaard Dosering: meestal verwoord als het Standaard Pakket 4 maanden vitamine B12. Totaal benodigd voor 4 maanden:

 • 120 zuigtabletten Methylcobalamine 3000mcg met 400mcg Foliumzuur
 • 120 zuigtabletten Adenosylcobalamine 3000mcg met 200mcg Foliumzuur

Na deze 4 maanden kan bij verbetering gekeken worden naar de hogere Power-dosering of doorgegaan worden met de Standaard-dosering. Nadat de vitamine B12-tekort klachten opgelost zijn kan gekeken worden naar een lagere frequentie van bijvoorbeeld eens per 2 dagen of eens per week.

Power Dosering: een hogere dosering voor minimaal 2 tot maximaal 6 maanden. Geeft een vitamine B12-boost om sneller van de vitamine B12-symptomen af te komen. Vaak gebruikt door therapeuten.

Leeftijd Inname-advies
Power Dosering
(vanaf 14 jaar)
eenmaal daags:
 • 1x Methylcobalamine 10.000mcg
  samen met
 • 1x Adenosylcobalamine 10.000mcg
  en
 • 1x Foliumzuur 800mcg

Meestal verwoord als het Power Pakket vitamine B12, voor 2 of 4 maanden. Totaal benodigd voor 2 maanden:

 • 60 zuigtabletten Methylcobalamine 10.000mcg
 • 60 zuigtabletten Adenosylcobalamine 10.000mcg
 • 60 zuigtabletten Foliumzuur 800mcg

Na deze periode kan teruggevallen worden naar de Standaard-dosering, of een tijdelijke stop om te kijken of de klachten terug komen.

Folaat in plaats van Foliumzuur

Folaat kan in plaats van Foliumzuur ingenomen worden. Over het algemeen wordt gesteld dat Folaat 2x zo effectief is als Foliumzuur. De Foliumzuur-inname moet dus gedeeld door 2 worden. Houdt een rustige opbouwfase aan bij Folaat in verband met de bijwerkingen die op kunnen treden.

Behandelschema Injecties

Het behandelschema bij vitamine B12-injecties is in Nederland over het algemeen alsvolgt:

Tijd Advies
eerste 5 weken 2x per week 1 injectie 1000mcg Hydroxocobalamine
na 5 weken 1x per week 1 injectie 1000mcg Hydroxocobalamine
met afbouw naar 1x per 2 maanden 1 injectie
Stichting B12-tekort geeft een minimale frequentie aan van eens in de 2 maanden. 5 

Injecties bestaan in Nederland uit 1000mcg Hydroxocobalamine. In België verschilt het, soms wordt er gebruik gemaakt van 1000mcg Hydroxocobalamine, soms van 1000mcg Cyanocobalamine. De voorkeur gaat uit naar Hydroxocobalamine.

Methylcobalamine-injecties en Adenosylcobalamine-injecties zijn alleen op recept te verkrijgen.

Hoe snel kan ik resultaat verwachten?

Een vitamine B12-tekort komt meestal door een omzettingsprobleem in het maag-darmstelsel en dat kan al jaren bezig zijn. Het kan dus ook even duren voordat uw symptomen opgelost zijn. Meestal duurt het tussen de 6 en de 12 weken voordat de positieve werking van vitamine B12 naar voren komt. Dit kan langzamer of sneller zijn, afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke conditie.

Ontgiften met Vitamine B12

Begint u met Vitamine B12 dan is het belangrijk dat u 6 tot 8 glazen water per dag drinkt in de eerste 6 tot 8 weken. Het lichaam gaat namelijk ontgiften en door het drinken van 6 tot 8 glazen water per dag kunnen de afvalstoffen goed afgevoerd worden.

Zuigtabletten naast injecties

U kunt naast injecties ook zuigtabletten innemen. U kunt dit overleggen met uw huisarts.
Veel mensen nemen naast injecties ook zuigtabletten omdat er gemerkt wordt dat er meer vitamine B12 nodig is om de vitamine B12-tekort klachten te laten verdwijnen. Of omdat de injectie niet vaak genoeg gegeven wordt en de vitamine B12-tekort klachten weer terug komen.

Bijwerkingen

De bijwerkingen gekoppeld aan vitamine B12 hebben te maken met het ontgiftingsproces en komen bij voldoende inname eigenlijk alleen in het begin (de eerste 6-12 weken) voor. Vandaar dat aangeraden wordt om zeker de eerste 6-12 weken extra water te drinken, 6-8 glazen water per dag. Bijwerkingen die voorkomen zijn: (1-10%) Hoofdpijn, Acné, Acneïforme Dermatitis.
In zeldzame gevallen is een beginverergering van al bestaande lichamelijke en psychische klachten mogelijk. In geval er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart informeer dan uw arts.

Overdosering

Vitamine B12 is een op water-gebaseerde vitamine. Teveel ingenomen Vitamine B12 verlaat via de urine weer het lichaam. Overdosering of vergiftiging is niet mogelijk. 6 

Bronnen

1 NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie 2014 (PDF)
2 Troilo A, Mecili M, Ciobanu E, Boddi V, D’Elios MM, Andres E. Efficacite et toler ance de la vitamine B12 par voie orale chez 31 patients avec une maladie de Biermer ou une maldigestion des cobalamines alimentaires. Presse Med 2010;39;e273-e279
3 Vidal-Alaball J, Butler CC, Cannings-John R, Goringe A, Hood K, McCaddon A, et al. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Syst Rev 2005;CD004655
4 Andres E, Fothergill H, Mecili M. Efficacy of oral cobalamin (vitamin B12) therapy. Expert Opin Pharmacother 2010;11;249-56.
5 http://stichtingb12tekort.nl/vitamine-b12/ik-heb-een-b12-tekort-wat-nu/behandeling/
6 Gezondheidsraad. Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12. Publicatienr. 2003/04, Gezondheidsraad, Den Haag 2003 https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2003/02/12/voedingsnormen-vitamine-b6-foliumzuur-en-vitamine-b12/advies-voedingsnormen-vitamine-b6-foliumzuur-en-vitamine-b12.pdf


Vragen?

Stuur uw vraag naar:
vragen@vitamineb12tekort.nl

Of bel/chat met vitamine B12
ervaringsdeskundige Bo Baden
Voicemail 06 460 378 03 whatsapp link