Symptomenlijst Vitamine B12-tekort

De meest uitgebreide vitamine B12-tekort symptomenlijst op het internet!

Indien u 7+ symptomen herkent is het belangrijk een vitamine B12-tekort uit te sluiten. Als het namelijk een vitamine B12-tekort is dan zullen de klachten alleen maar erger worden en zullen er meer klachten bij komen.


Neurologische aanwijzigen en symptomen

 • Krampen, tintelingen in de:
  voeten, handen
  en later ook in
  benen, armen en gezicht.
  "Het gevoel van onder stroom te staan"; "mieren lopen in mijn benen – ik word er gek van". Ook een vreemd doof of verdoofd gevoel in handen en voeten. Uitvalsverschijnselen. Trillende handen.
  20 21 22 23 24 25
 • Verdoofd gevoel in ledematen, citaat: “Het oppervlakte gevoel in het onderlichaam en de benen is sterk verminderd of nagenoeg verdwenen” 92 93
 • Verzwakking in benen, romp of ander deel van lichaam (ook zelfs van de stem) 94 95 96 97
 • Verlamming 98 99 100 101 102 103 104 105
 • Restless leg syndrome; rusteloze benen
  39 40 41 42
 • Loopstoornissen 89 90 91
 • Vreemd gevoel in de voeten hebben: het gevoel van op vilt, op watten of op kussentjes te lopen; het oppervlaktegevoel is verstoord. Hangende voet 87 88
 • Lage rugpijn en/of nekpijn 84 85 86 583 584 585 586
 • Gewrichtspijn, spierpijn, vooral in de heupen maar ook in de polsen en in andere gewrichten. De klachten lijken voor een deel op die bij Fybromyalgie. De patiënt klaagt veel over een stijf en zwaar gevoel in de benen. Het lopen is niet stabiel en spierpijn wordt veel erger ervaren als vroeger. ‘Etalagebenen’ (pijn in de benen bij wandelen). Vaak heeft men ook problemen met fijne motoriek (kleine knoopjes vast maken lukt niet goed meer en muntjes uit de portemonnee pakken gaat moeilijk) 82 83
 • Heel vaak moeten plassen, hypertone blaas, incontinentie (plas niet op kunnen houden) 28 29 30 31 32
 • Incontinentie 587 588 589 590 591
 • Hoofdpijn 33 34 35 36
 • Migraine
  37 38 448 449
 • Ataxie, coördinatie problemen, verminderde positiezin. Onstabiele, ‘onbeholpen’, gang, dronkemansgang, tot helemaal niet meer kunnen lopen. Scootmobiel-rolstoel-fase is dan aangebroken. En allerlei aanpassingen (traplift bijv.) aan je woning. 43 44 45
 • Duizeligheid 46 47 48
 • Oogproblemen, maculadegeneratie 58 59 60 61 62 63
 • Afname of verlies van gezichtsvermogen 64 65 66 67
 • Aantasting van de oogzenuwen 68 69 70
  Daardoor:
 • Vreemde oogtrillingen, lichtflitsen, trekken-trillen van de oogleden (vreemde ‘tic’) 71 72
 • Optische neuropathie (minder goed kleuren zien, wazig zien, moeite met in het donker zien, gezichtsvelduitval) 73 74
 • Letsel van de optische oogzenuw, ontsteking, verlamming, infectie of atrofie 75
 • Gehoorproblemen slechter horen, geluid vervormd horen 76 77 326
 • Oorsuizingen (tinnitus) 78 79 80 81
 • Ouderdomsklachten, als vergeetachtigheid, moeheid, depressie, trillende ledematen, hartritmestoornissen, evenwichtsproblemen, vallen (en bot breken), osteoporose, slecht zien en horen, kunnen in veel gevallen (mede) te maken hebben met het hebben van een chronisch langdurig tekort aan Vitamine B12. 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
 • Vroegtijdige veroudering 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 333
 • Hyperesthesie, zenuwpijn (neuropathische pijn). Door beschadigde gevoelszenuwen. “Overmatige gevoeligheid of prikkelbaarheid van de uiteinden van de gevoelszenuwen van (delen van) de huid, die tintelend, irriterend of pijnlijk kan zijn. De oorzaak kan zowel in de huid (bijvoorbeeld door zenuwontsteking) als ook centraal gelegen zijn”.
  26 27
 • Gecombineerde strengziekte, daaronder verstaan we een aantasting van de achterstrengen van het ruggenmerg en van de piramide zijstrengen. Soms gaat de ziekte gepaard met aangetaste perifere zenuwen. (Polyneuropathie) De ziekte ontstaat door een B12-tekort. B12 is nodig voor het in stand houden van de myelineschedes. Dit zijn de isolatielagen om de zenuwbanen. Deze raken beschadigd (soms voor altijd) en dit veroorzaakt het ziektebeeld paresthesieën. Dat zijn tintelingen, dove en prikkelende gevoelens in de tenen en de voeten en later in de vingers. Soms verminderen de tintelingen tijdens de slaap, maar na het wakker worden begint het weer en heeft men het gevoel "dat het lichaam weer tot leven komt". 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • Hooggevoeligheid, want het gehele zenuwstelsel wordt aangetast door een Vitamine B12-tekort: het zachte vettige materiaal (myeline) dat onze zenuwen omgeeft en beschermt, wordt beschadigd (demyelinisatie).
  Te vergelijken met het strippen van  een elektriciteitsdraad. Dat leidt tot allerlei ‘vreemde’ klachten en ‘prikkelingen’, en pijn in armen en benen, etc.) en ook leidt het tot een extreme gevoeligheid voor prikkels, geluid, licht, stemmingen en ‘energieën’ van andere mensen. Men wordt en is heel lichtgeraakt, kwetsbaar, schrikachtig. Leidt ook tot snelle grote vermoeidheid en prikkelbaarheid. 14 15 16 17 18 19
 • Alzheimer (ook vroegtijdige), vitamine B12, dat dagelijks wordt ingenomen, verlaagt volgens de onderzoeksresultaten die gepubliceerd werden in de 'American Journal of Clinical Nutrition', het risico op beginnende dementie en de ziekte van Alzheimer met 30 procent. De wetenschappers volgden 1648 senioren in de leeftijdscategorie tussen 65 en 90 jaar gedurende een periode van 10 jaar. Vitamine B12 heeft de eigenschap om een te hoog en schadelijk homocysteïneniveau drastisch te verlagen. Daardoor ontstaat er minder cardiovasculaire-schade en minder hersenschade naarmate de leeftijd vordert 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 327
 • Parkinson (ook vroegtijdige) NB: Het gebruik van het bij Parkinson veelgebruikte medicijn Levodepa, leidt tot een Vitamine B12-tekort 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
 • Neurologische klachten en uitvalsverschijnselen door verdoving met lachgas, het gebruik van lachgas (distikstof(mon)oxide; N2O) veroorzaakt acuut een gevaarlijk gebrek aan Vitamine B12 349 350 351 352 353 354 355

Hart en vaatproblemen

Een tekort aan vitamine B12 lijdt tot een verhoogde homocysteïnewaarde. Een verhoogde homocysteïnewaarde is een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten (te vergelijken met een hoog cholesterolgehalte).

 • Pernicieuze anemie (kwaadaardige bloedarmoede)
  166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 328
 • Macrocytose (vergrote rode bloedlichaampjes)
  194 195
 • Bloedafwijkingen: vergrote rode bloedlichaampjes (macrocyten); gehypersegmenteerde neutrofiele granulocyten; ovalocytose
  189 190 191 192 193
 • Bloedproppen 196 197 198
 • TIA, (mini-)beroerte/CVA, "silent brain infarcts" 232 233 234 235 236 237 238
 • Longziekten; longembolie (bloedprop in longen) 248 249 250 251
 • Diep veneuze trombose (bloedprop in arm of been) 205 206 207 208 209
 • Verhoogd homocysteïne-niveau, als gevolg van Vitamine B12-tekort. Homocysteine is een potentieel gevaarlijk aminozuur. Wanneer homocysteïne zich ophoopt in het bloed, neemt het risico op coronaire hartziekte, beroerten en bloedproppen sterk toe. En een hoog homocysteïne kan de bloedvaten beschadigen. En ook aderverkalking mede veroorzaken (atherosclerose) met een versneld risico op hartinfarcten en beroertes (in relatief korte tijd ontstaan). Ook kan homocysteïne het cholesterol in een schadelijke vorm veranderen, waardoor bloedvaten sneller beschadigd raken. Het kan ook bijdragen aan de verstoring van de werking van endotheelcellen (binnenbekleding van de bloedvaten). Bij zwangerschap kan een verhoogd homocysteïnegehalte van het bloed ook voor een toegenomen vatbaarheid voor pre-eclampsie, een potentieel gevaarlijke complicatie van de zwangerschap, zorgen 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
 • Duizeligheid, draaierigheid, evenwichtsproblemen (in combinatie met hart/vaatziekten) 220 221 222
 • Verhoogd risico op Cardiovasculaire aandoeningen, arteriosclerose en arterieel en veneus trombo-embolisme (embolie), cerebrovasculaire accidenten 229 230 231
 • Hart- en vaatproblemen 199 200 201 202 203 204
 • Hartaanval 239 240 241 242 243
 • Hartkloppingen 244 245
 • Hartritmestoornissen, versnelde hartslag of juist zwakke, lage polsslag 246 247
 • Benauwdheid en pijn op de borst; angineuze pijnen 224 225 335
 • Coronaire hartziekte 226 227 228
 • Orthostatische hypotensie (te lage bloeddruk in staande houding, met flauwvallen als gevolg)
  223 330

Psychische en/of psychiatrische problemen

 • Verwardheid 252 253 254 255
 • Angsten 256 257 258 331
 • Psychiatrische ziekten; stemmingswisselingen; depersonalisatie; persoonlijkheidsveranderingen (“je voelt je niet jezelf meer”), achterdocht, paranoia, gedragsverandering 259 260 261 262 263 264 265 266 267
 • Dwangmatig gedrag, agressie, gewelddadig gedrag 268 269 270 271 272
 • Psychose 337 338 339 340 341 342 343 344 345
 • Perceptiestoornis, paranoïde wanen (iets totaal anders opvatten dan wat iemand je wil vertellen bijvoorbeeld) 273 274 275 276 277
 • Hallucineren 278 279 280 280
 • Schizofrenie 285 286 287 288 336 758
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, PDD-NOS en autisme 289 290 291
 • Autisme problemen met contact maken en toelaten, problemen met gedrag, met cognitieve functies, met motoriek. onverwachte periodieke stemmingswisselingen 292 293 294 295
 • Depressie, diep in de put zitten; geen levenlust, geen passie meer, voor niets; opgeven; onverschilligheid; apathie (“willen moet je ook maar kunnen”); ‘fed up’ zijn; het erbij laten zitten; gebrek aan empathie (invoelingsvermogen). Lage B12 waarden zijn sterk gerelateerd aan het hebben van een depressie 296 297 298 299 332
 • Postnatale depressie of psychose, mede door de enorme kracht- en energie-inspanningen die een bevalling van de vrouw vraagt, kan een lichamelijk en psychisch evenwicht, dat toch al wankel was door een Vitamine B12-tekort, ineens helemaal omslaan 346 347 348
 • Bipolaire storing (o.a. manisch depressief)
  282 283 284
 • Woordvindingsproblemen 314 315
 • Dysfasie (problemen met spreken, verkeerde woorden gebruiken, niet op het juiste woord kunnen komen, met "dubbele tong" praten; "toetsenbordafasie") 572 573 574
 • Vergeetachtigheid, korte termijn-geheugenproblemen 312 313 325
 • Intelligentie, de potentie van het in wezen aanwezige IQ blijft onbenut 304 305 306 307 308 309 310 311
 • Concentratiegebrek niet goed helder meer kunnen denken, duf zijn, “alsof er watten in het hoofd zitten”, sufheid, lichtheid in het hoofd 300 301 302 303
 • Dementie (ook vroegtijdige) 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367

Overige aanwijzingen en symptomen

 • Vermoeidheid (somnolentie), slaperigheid, algehele slapte en zwakte: domweg geen energie, geen conditie meer, uitputtingsverschijnselen (“al moe bij het opstaan”). Ook in dit verband: Snel huilen en emotioneel zijn, niet meer stress bestendig zijn, stressed out, burn out zijn, uitgeput, kapot, letterlijk gevloerd. Kenmerkend citaat van een ‘Vitamine B12-patiënt’: “Ik voel me eigenlijk een bejaarde in een jong lichaam” (veel van de gezondheidsklachten die gekoppeld worden aan ouderdom zijn juist typische Vitamine B12-tekort-symptomen) 368 369
 • Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) 370 371 372 373 374 375
 • Slaperigheid (veel slaap nodig hebben, zomaar spontaan in slaap kunnen vallen), heel snel moe zijn na (geringe) inspanning, ook slecht herstellen daarvan 380 381 382 383 384
 • Slaapproblemen 385 386 387 388 389
 • Slecht kunnen slapen 321 322 323 324
 • Geen gevoel van well-being, de levens-‘juice’; de levenslust, het ‘joie de vivre’, de humor, de relativering, de pit, de durf, de flair: het is er allemaal, beetje bij beetje, als het ware uitgeknepen en uitgeslopen. Er is toenemend gevoel van chagrijnigheid, humeurigheid, prikkelbaarheid ("kort lontje"), van mogelijk plotselinge agressie en/of stemmingswisselingen. Er kan sprake zijn van toenemend onredelijk gedrag, tot en met ernstige psychische klachten, paniekaanvallen en zelfs suïcidaal gedrag 316 317 318 319 320
 • Osteoporose (afname van botmassa waardoor eerder kans op botbreuk en botslijtage). Verminderde activiteit van osteoblasten (cellen die nieuw bot aanmaken). 55 56 57
 • Onverklaarbaar vallen, bot breken, ook: zomaar iets uit de handen laten vallen. Of: geen kracht meer hebben om deksels van potten af te draaien. 49 50 51 52 53 54
 • Reumatoïde Artritis 551 552 553
 • Verminderde stofwisseling 423 424
 • Fibromyalgie 376 377 378 379
 • Chronische hoest 402 403
 • Astma, kortademigheid 407 408 409 410
 • Het vaak koud hebben 411 412 413
 • Lage, verlaagde weerstand (ook bij Aids), daardoor veel ziek zijn, veel gezondheidsklachten, kwaaltjes, (bijvoorbeeld griepachtige verschijnselen) hebben. Een Vitamine B12-tekort geeft een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten in alle mogelijke organen 390 391 392 393
 • Allergieën voor (huis)stof, schimmel, voedsel, hooikoorts, sommige metalen 516
 • Slechte wondgenezing 404 406
 • Koorts (zonder duidelijke oorzaak)
  394 395 396
 • Vlammend-branderig gevoel op de huid
  414 415 416 417
 • Maag(zuur)klachten 130 131 132
 • Buikpijn 444 445 446 447
 • Maagzweer 450 451 452
 • Misselijkheid 420 421 422
 • Geen trek in eten 428 429 430 431
 • Verlies van smaak en reuk 503 504 505
 • Boulimie (Boulimia nervosa) 759
 • Slechte spijsvertering, (pijn in bovenbuik), vol of opgeblazen gevoel zelfs na eten van kleine of normale hoeveelheden 425 426 427
 • Glutenintolerantie 432 433 434 435 436
 • Anorexia 437 438 439 440 441 442 443
 • Darmklachten, inflammatoire darmziekten (IBD) 453 454 455 456 457 458 459 460 461
 • Ontstekingen in het spijsverteringskanaal (tot aan darmperforatie toe), veel moeten boeren 418 419
 • Ziekte van Crohn 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474
 • Colitis ulcerosa 475 476 477 478 479
 • Diarree (met enige regelmaat) 482 483 484 485
 • Ernstige langdurige constipatie 492 493 494 495
 • Onregelmatige ontlasting 496
 • Gasvorming 497
 • Gewichtsverlies (mede door verlies van eetlust) 498 499 500 501 502
 • Vergrote milt of lever
  182 183 334
 • Leverproblemen-ziekten
  480 481
 • Schildklierafwijkingen/ziekten
  184 185 186 187 188 329 542 543
 • Nierfalen, nierproblemen
  486 487 488 489 490 491
 • Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), slecht werkende alvleesklier, vaak ook door een auto-immuunprobleem
  537 538 539 540
 • Pijnlijke tong (glossitis), de zogenoemde ‘biefstuktong’, geeft last vooral bij scherp en gekruid eten en bij zure dranken en bij het tandenpoetsen, ijzer- en of metaalsmaak in de mond 506 507 508 509 510 511 512
 • Parodontitis, ontstoken tandvlees - en daardoor ook andere gebitsproblemen 513 514 515
 • Aften, vitamine B12 helpt ook bij de bestrijding van aften 544 545 546
 • Acné 547 548 549 550
 • Huidziekten-klachten, eczeem, rode vlekken, psoriasism, gordelroos, extreem droge huid, enorme jeuk 554 555 556 557 558
 • Opvallende bleekheid van het gezicht, of een opvallend vaal-gelige of grijze teint van de huid. 559 560 561
 • Vitiligo (plaatselijk verdwijnen van het pigment) 562 563 564 565 566 567
  Of juist:
 • Hyperpigmentatie, pigmentvlekken, spontane blauwe plekken 568 569 570 571
 • Haaruitval (Alopecia Areata), kaalheid, dunner of ‘ruiger’ wordend haar, wenkbrauwen worden kaal 575 576
 • Te vroeg grijs haar krijgen 577 578 579
 • Brokkelige ‘ongezonde’ nagels, snel splijtend of scheurend 580 581 582
 • Erectieproblemen 660
 • Verminderde spermakwaliteit bij de man 644 645 646
 • Verlies van libido (m/v) 659
 • Onvruchtbaarheid bij de vrouw, verhoogd risico op 638 639 640 641 642 643
 • (Herhaalde) Miskramen, verhoogd risico op 647 648 649 650 651 652
 • Geboorteafwijkingen, verhoogd risico op (bijv. neurale buisdefecten, hersenletsel, open ruggetje, aangeboren hartafwijkingen, groeivertraging in de baarmoeder) 653 654 655
 • Vroeggeboorten, verhoogd risico op 656 657 658
 • Vaginale- en urineweginfecties en andere infecties, verhoogd risico op 397 398 399 400 401
 • Menstruatieproblemen (pijnlijk, onregelmatig, soms te lang, soms wegblijvend) 592 593
 • Opmerkelijk: Vitamine B12 tekort kan ook leiden tot:
 • Afwijkende PAP-uitstrijk bij vrouwen, Een vitamine B12-tekort kan bloedafwijkingen geven. Deze bloedafwijkingen kunnen de wand van de baarmoeder en baarmoederhals aantasten. Wat tot abnormale celvorming in de baarmoederhals kan leiden (dysplasie). Die onterecht kan worden aangezien voor een voorstadium van baarmoederhalskanker 595 596 598
 • Dysplasie (abnormale celvorming in de baarmoederhals) 599 600 601
 • Hevige overgangsklachten 602 603
 • Diabetes Mellitus (Suikerziekte) NB: Het gebruik van het bij Diabetes veelvoorgeschreven medicijn Metformine, leidt tot een Vitamine B12-tekort 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536
 • Epilepsie (syndroom van West), epileptische aanvallen
  517 518 519
 • Alle auto immuunziekten zijn verdacht in relatie tot een Vitamine B12-tekort 661 662 685
  Bijvoorbeeld:
  Multiple Sclerosis (MS) 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683
  ALS (Amyotrofische Letraal Sclerose) 684 760
 • Verhoogd risico op het krijgen van kanker, een Vitamine B12-tekort kan leiden tot een op steeds grotere schaal optredend schade aan het DNA en een gewijzigde methylering van het DNA, beide factoren die bekend staan als belangrijke risico factoren zijn voor het krijgen van kanker 604 605 606 607
  NB: Er bestaan ook aanwijzingen dat extra suppletie van Vitamine B12 een positief effect heeft tegen de verdere groei van kanker 608 609 610 611 612
 • Borstkanker Citaat: er is in groeiende mate sterk bewijs dat er een relatie bestaat tussen het krijgen van borstkanker en het hebben van een vitamine B12-tekort. Blz. 22, 167 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart 613 614
 • Maagkanker, verhoogd risico op het krijgen van 615 616 617 618 619 620
 • Leverkanker, verhoogd risico op het krijgen van 621 622
 • Darmkanker, verhoogd risico op het krijgen van 623 624 625 626
 • Baarmoederhalskanker, verhoogd risico op het krijgen van 627 628 629 630 631 632 633
 • Longkanker, verhoogd risico op het krijgen van 634 635
 • Mondkanker, verhoogd risico op het krijgen van 636 637

Bij baby’s en kinderen

Onderstaande symptomen komen ook voor in de symptomenlijst maar zijn hier extra onderbouwd met onderzoek naar kinderen.

Als de moeder een vitamine B12-tekort heeft is het zeer waarschijnlijk dat ook haar baby een vitamine B12-tekort zal hebben. Vitamine B12 wordt doorgegeven in de moedermelk en bij de vorming van de foetus.

Naar schatting hebben 2 tot 5% van alle kinderen last van een Vitamine B12-tekort. Dat zijn er in Nederland dus vele tienduizenden. Vitamine B12-tekort bij kinderen kan leiden tot:
 • Groeiachterstand van de foetus 686 687 688 689
 • Aangeboren aandoeningen ivm. het niet sluiten van de neurale buis (open ruggetje, spina bifida) 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
 • Achterstand van de lichamelijke groei, neurologische en motorische problemen, uitval, verlamming 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713
 • Zindelijkheidsproblemen, incontinentie 745
 • Krachtverlies in armen en benen (soms leidend tot noodzaak om rolstoel te gaan gebruiken) 747
 • Achterstand van de geestelijke (leer-)ontwikkeling 714 715 716 717 718 719 720
 • Apathie 729
 • Verlaagde mentale prestatie(s) 733 734 735 736
 • Concentratieproblemen, woordvindingsproblemen, geheugenproblemen 730 731 732
 • Prikkelbaarheid-gedragsproblemen, ongedurigheid, agressie 737 738 739
 • Spraakproblemen (het leren praten gebeurt veel later en minder goed) 742
 • Huilbaby
  757 758
 • Geen trek in eten 721 722 723
 • Bloedafwijkingen 727 728
 • Hartritme-afwijkingen 746
 • Schildklierafwijkingen 740 741
 • Afwijkende hersen-CT/MRI/EEG, hersenatrofie 755 756
 • Eczeem, huidproblemen 744
 • Allergieklachten (voedsel, stof, metalen, enz.) 742
 • Opvallend bleke gelaatskleur 743
 • Heftige reactie op inenting(en) 748
 • ADHD 749
 • PDD-NOS 750
 • Autisme 751 752 753 754
 • Epilepsie, (syndroom van West), epileptische aanvallen 724 725 726

Bronvermelding

Neurologische aanwijzingen en symptomen

 • Gecombineerde strengziekte, daaronder verstaan we een aantasting van de achterstrengen van het ruggenmerg en van de piramide zijstrengen. De aandoening is altijd dubbelzijdig en meestal links en rechts gelijk. Soms gaat de ziekte gepaard met aangetaste perifere zenuwen.(Polyneuropathie) De ziekte ontstaat door een B12-tekort. B12 is nodig voor het in stand houden van de myelineschedes. Dit zijn de isolatielagen om de zenuwbanen. Deze raken beschadigd (soms voor altijd) en dit veroorzaakt het ziektebeeld paresthesieën. Dat zijn tintelingen, dove en prikkelende gevoelens in de tenen en de voeten en later in de vingers. Soms verminderen de tintelingen tijdens de slaap, maar na het wakker worden begint het weer en heeft men het gevoel "dat het lichaam weer tot leven komt".
  1 Gecombineerde strengziekte door vitamine-B12-deficiëntie: eenvoudige diagnose, effectieve therapie; J.C.F.Jongen, P.J.Koehler en C.L.Franke Ned Tijdschr Geneeskd 2001 30 juni;145(26)
  2 Mazure, A.; Bieger, R.; Lambrecht, P.C.L.A.; Wiarda, K.S. ~ Macrocytose, polyneuropathie en achterstrengstoornis door malabsorptie van eiwitgebonden vitamine B12. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. 1990; 134 (13): 660 - 662.
  3 Cerebral Manifestations of vitamin B12 deficiency by J. MacDonald Holmes, M.D., F.R.C.P. Dec. 15, 1956 British Medical Journal.
  4 Kunze, K.; Leitenmayer, K. ~ Vitamin B12 deficiency and subacute combined degeneration of the spinal cord.
  5 Handbook of clinical neurology. Vinken, P.J.; Bruyn W.G. 1977: vol 28 no 6 1977. Elsevier, Amsterdam, pp 141 - 198.
  6 Blz. 80, 90, 99, 101-103, 154, 192, 200, 204, 205, 222, 226 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  7 Bij ziekenhuisopname op intensive care, is “Vitamine B12” vaak een gemiste invalshoek om de patient nog betere zorg te kunnen verlenen: “Vitamine B12, de vergeten ‘intensive care-vitamine” (bron: www.ortho.nl) 
  8 Manzanares W, Hardy G. Vitamin B12: the forgotten micronutrient for critical care. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2010; 13(6):662-8. * Verjaal, A.; Timmermans-van den Bos, A.H.C.C.
  9 Combined degeneration of the spinal cord due to deficiency of alimentary vitamin B12. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1967; 30: 464 - 467.
  10 Subacute combined spinal cord degeneration and pancytopenia secondary to severe vitamin B12 deficiency. Cabrerizo-García JL, Sebastián-Royo M, Montes N, Zalba-Etayo B. Sao Paulo Med J. 2012;130(4):259-62. 
  11 Vitamin B12 deficiency in the brain leads to DNA hypomethylation in the TCblR/CD320 knockout mouse. Fernàndez-Roig S, Lai SC, Murphy MM, Fernandez-Ballart J, Quadros EV. Nutr Metab (Lond). 2012 May 18;9:41.
  12 Deficiency diseases of the nervous system. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J, eds. Bradley: Neurology in Clinical Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Butterworth-Heinemann
  13 Elsevier; 2008:chap 61. Gecombineerde strengziekte door vitamine-B12-deficiëntie: eenvoudige diagnose, effectieve therapie; J.C.F.Jongen, P.J.Koehler en C.L.Franke Ned Tijdschr Geneeskd 2001 30 juni;145(26)
 • Hooggevoeligheid, want het gehele zenuwstelsel wordt aangetast door een Vitamine B12-tekort: het zachte vettige materiaal (myeline) dat onze zenuwen omgeeft en beschermt, wordt beschadigd (demyelinisatie).
  Te vergelijken met het strippen van een elektriciteitsdraad. Dat leidt tot allerlei ‘vreemde’ klachten en ‘prikkelingen’, en pijn in armen en benen, etc.) en ook leidt het tot een extreme gevoeligheid voor prikkels, geluid, licht, stemmingen en ‘energieën’ van andere mensen. Men wordt en is heel lichtgeraakt, kwetsbaar, schrikachtig. Leidt ook tot snelle grote vermoeidheid en prikkelbaarheid.
  14 Blz. 45, 65, 70, 86, 88, 100, 102, 105, 154, 191 “Is het Misschien B12-tekort?” - Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  15 Fine, Edward J. ~ The neurophysiological profile of vitamin B12 deficiency. Muscle and Nerve. 1990; 13: 158 - 164.
  16 Mayer, R.F. ~ Peripheral nerve function in vitamin B12 deficiency. Archives of Neurology. 1965; 13: 355 - 362.
  17 McCombe, P.A.; McLeod, J.G. ~ The peripheral neuropathy of vitamine B12 deficiency. Journal of Neurological Sciences. 1984; 106: 117 - 126.
  18 Melson, H.; Kornrad, S. ~ Reversible neuropathy of vitamin B12 deficiency with normal hemoglobin serum vitamin B12. Lancet. 1977; 1: 803. – 199.
  19 Abramsky, O. ~ Common and uncommon neurological manifestations as presenting symptoms of vitamin B12 deficiency. Journal of the American Geriatric Society. 1972; 20: 93 - 96.
 • Krampen, tintelingen in de voeten en handen en later ook in benen, armen en gezicht. "Het gevoel van onder stroom te staan"; "mieren lopen in mijn benen – ik word er gek van". Ook een vreemd doof of verdoofd gevoel in handen en voeten. Uitvalsverschijnselen. Trillende handen.
  20 Blz. 34, 43, 44, 45, 55, 71, 85, 102, 103, 114, 133, 176, 189, 191 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  21 J Clin Pharmacol 1998; 38:1151-1154. * Abramsky, O. ~ Common and uncommon neurological manifestations as presenting symptoms of vitamin B12 deficiency. Journal of the American Geriatric Society. 1972; 20: 93 - 96.
  22 Reversible myelopathy with vitamin B12 deficiency. Senol MG, Sonmez G, Ozdag F, Saracoglu M.Department of Neurology, GATA Haydarpasa Egitim Hastanesi, Noroloji Servisi, Kadikoy, Istanbul, Turkey. mgsenol@yahoo.com; Singapore Med J. 2008 Nov;49(11):e330-2.
  23 Masked deficit of vitamin B12 in the patient with heterozygous beta-thalassemia and spastic paraparesis. Bilic E, Bilic E, Zagar M, Juric S.Department of Pediatric Haematology, University Hospital Centre Zagreb, Croatia. ernest.bilic@zg.htnet.hr; ta Neurol Belg. 2004 Dec;104(4):173-5.
  24 Case 30-2004 — A 37-Year-Old Woman with Paresthesias of the Arms and Legs; Peter W. Marks, M.D., Ph.D., and Lawrence R. Zukerberg, M.D.; N Engl J Med 2004; 351:1333-1341.
  25 Case 13-2012 — A 62-Year-Old Man with Paresthesias, Weight Loss, Jaundice, and Anemia; april 2012, Alberto Puig, M.D., Ph.D., Mari Mino-Kenudson, M.D., and Anand S. Dighe, M.D., Ph.D.;N Engl J Med 2012; 366:1626-1633.
 • Hyperesthesie, zenuwpijn (neuropathische pijn). Door beschadigde gevoelszenuwen. “Overmatige gevoeligheid of prikkelbaarheid van de uiteinden van de gevoelszenuwen van (delen van) de huid, die tintelend, irriterend of pijnlijk kan zijn. De oorzaak kan zowel in de huid (bijvoorbeeld door zenuwontsteking) als ook centraal gelegen zijn”.
  26 Nardin RA, Amick AN, Raynor EM. Vitamin B(12) and methylmalonic acid levels in patients presenting with polyneuropathy. Muscle Nerve 2007; 36(4):532-5.
  27 Parry T.E. La Presse Medicale 1994;23(3):131-137
 • Heel vaak moeten plassen, hypertone blaas, incontinentie (plas niet op kunnen houden)
  28 Blz. 43-45, 50, 52, 55, 88, 184, 186, 202-205, 208 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  29 Rare sensory and autonomic disturbances associated with vitamin B12 deficiency. Puntambekar P, Basha MM, Zak IT, Madhavan R. J Neurol Sci. 2009 Dec 5;287(1-2):285-7.
  30 Neuropathic bladder in setting of severe vitamin B12 deficiency: a case report. Campellone JV, Bosley TM, Malloy TR. J Urol. 1995 Jul;154(1):199-200.
  31 Neurological signs are common in patients with urodynamically verified "idiopathic" bladder overactivity. Neurourol Urodyn. 2002;21(1):65-70. Ahlberg J, Edlund C, Wikkelsö C, Rosengren L, Fall M.
  32 Bladder dysfunction in subacute combined degeneration: a clinical, MRI and urodynamic study. Misra UK, Kalita J, Kumar G, Kapoor R. J Neurol. 2008 Dec;255(12):1881-8.
 • Hoofdpijn
  33 Blz. 44 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  34 Unusual association of Arnold-Chiari malformation and vitamin B12 deficiency. Verma R, Praharaj HN. BMJ Case Rep. 2012 Jul 9;2012.
  35 VITAMIN B12 DEFICIENCY & HEADACHES. Article on www.livestrong.com.
  36 National Institutes of Health; National Heart, Mayo Clinic and Lung and Blood Institute: Pernicous Anemia, Vitamin B12 Deficiency;by Ed Garcia.Jun 14, 2011.
 • Migraine
  37 Lea R, Colson N, [..], Griffiths L. The effects of vitamin supplementation and MTHFR (C677T) genotype on homocysteine-lowering and migraine disability. Pharmacogenet Genomics 2009; 19(6):422-428.
  38 Role of Magnesium, Coenzyme Q10, Riboflavin, and Vitamin B12 in Migraine Prophylaxis. "Vitamins & Hormones Volume 69. Vitamins and hormones. Bianchi, A; Salomone, S; Caraci, F; Pizza, V; Bernardini, R; Damato, C (2004).Vitamins & Hormones 69: 297–312
 • Restless leg syndrome; rusteloze benen
  39 Blz. 79 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  40 B12 & RESTLESS LEGS;National Institutes of Health: Dietary Supplement Fact Sheet - Vitamin B12, 2010.
  41 Restless legs syndrome and sleep disturbance during pregnancy: the role of folate and iron. Lee KA, Zaffke ME, Baratte-Beebe K. USA.; J Womens Health Gend Based Med. 2001 May;10(4):335-41.
  42 Restless legs syndrome in the elderly, P S.T. O'Keeffe, J. Noel and J.N. Lavan, Postgrad Med J (1993) 69, 701 – 703. Ireland.
 • Ataxie, coördinatie problemen, verminderde positiezin. Onstabiele, ‘onbeholpen’, gang, dronkemansgang, tot helemaal niet meer kunnen lopen. Scootmobiel-rolstoel-fase is dan aangebroken. En allerlei aanpassingen (traplift bijv.) aan je woning.
  43 Blz. 102, 278, 282 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  44 Kishimoto, Y.; Williams, M.; Moser, H.W.; Hignite, B.; Biemann, K. ~ Branched chain and odd-numbered fatty acids and aldehydes in nervous system of a patient with deranged vitamin B12 metabolism. Journal of Lipid Research. 1973: 14: 69 - 77.
  45 Serum vitamin B12 deficiency and hyperhomocystinemia: a reversible cause of acute chorea, cerebellar ataxia in an adult with cerebral ischemia. Shyambabu C, Sinha S, Taly AB, Vijayan J, Kovoor JM; J Neurol Sci. 2008 Oct 15;273(1-2):152-4. Department of Neurology, NIMHANS, Hosur Road, Bangalore, 560029, India.
 • Duizeligheid
  46 Blz. 32, 33, 34, 55, 73, 79, 80, 186, 194, 208, 219, 222, 250, 251, 255, 257, 269 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  47 Acute presentation of dizziness in vitamin B12 deficient old patient of cardiac disease: a case report. Singh B, Arora S.; Clin Chim Acta. 2010 Dec 14;411(23-24):2104-6. Epub 2010 Aug 22.
  48 Serum homocysteine, vitamin B12, folic acid levels and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphism in vitiligo. Yasar A, Gunduz K, Onur E, Calkan M. Dis Markers. 2012;33(2):85-9.
 • Onverklaarbaar vallen, bot breken, zomaar iets uit de handen laten vallen. Of: geen kracht meer hebben om deksels van potten af te draaien.
  49 Gjesdal CG, Vollset SE, Ueland PM, Refsum H, Meyer HE, Grethe ST. Plasma homocysteine, folate, and vitamin B 12 and the risk of hip fracture: the hordaland homocysteine study. J Bone Miner Res 2007; 22(5):747-56.
  50 Rationale and design of the B-PROOF study, a randomized controlled trial on the effect of supplemental intake of vitamin B12 and folic acid on fracture incidence; van Wijngaarden JP, Dhonukshe-Rutten RA, van Schoor NM, van der Velde N, Swart KM, Enneman AW, van Dijk SC, Brouwer-Brolsma EM, Zillikens MC, van Meurs JB, Brug J, Uitterlinden AG, Lips P, de Groot LC. Department of Human Nutrition, Wageningen University, P,O, Box 8129 6700 EV Wageningen, the Netherlands. janneke.vanwijngaarden@wur.nl; BMC Geriatr. 2011 Dec 2;11:80.
  51 Homocysteine and vitamin B12 status relate to bone turnover markers, broadband ultrasound attenuation, and fractures in healthy elderly people. Dhonukshe-Rutten RA, Pluijm SM, de Groot LC, Lips P, Smit JH, van Staveren WA.Human Nutrition, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. rosalierutten@yahoo.com; J Bone Miner Res. 2005 Jun;20(6):921-9. Epub 2005 Feb 7.
  52 Effects of vitamin B12 on cell proliferation and cellular alkaline phosphatase activity in human bone marrow stromal osteoprogenitor cells and UMR106 osteoblastic cells. Kim GS, Kim CH, Park JY, Lee KU, Park CS. Division of Endocrinology, Asan Medical Center, Seoul, Korea; Metabolism. 1996 Dec;45(12):1443-6.
  53 Vitamin B12 deficiency in the elderly. A major contributor to falls. Nelson JM. University of Colorado Health Sciences Center, Denver, USA. Adv Nurse Pract. 2001 Nov;9(11):39-41.
  54 Blz. 23, 32, 33, 44, 45, 50, 51, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 152, 186, 191, 227, 250, 251, 255, 257, 258 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Osteoporose (afname van botmassa waardoor eerder kans op botbreuk en botslijtage). Verminderde activiteit van osteoblasten (cellen die nieuw bot aanmaken).
  55 Blz. 44, 45, 74, 75, 132, 154, 222 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  56 van Meurs JB, Dhonukshe-Rutten RA, Pluijm SM, van der Klift M, de Jonge R, Lindemans J, de Groot LC, Hofman A, Witteman JC, van Leeuwen JP, Breteler MM, Lips P, Pols HA, Uitterlinden AG. Homocysteine levels and the risk of osteoporotic fracture. N Engl J Med 2004; 350(20):2033-41.
  57 Reversal of severe osteoporosis with vitamin B12 and etidronate therapy in a patient with pernicious anemia; Mary E. Melton, Michael L. Kochman Department of Internal Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, MI USA.http://dx.doi.org/10.1016/0026-0495(94)90078-7
 • Oogproblemen, maculadegeneratie.
  58 Rochtchina E, Wang JJ, Flood VM, Mitchell P. Elevated serum homocysteine, low serum vitamin B12, folate, and age-related macular degeneration: the Blue Mountains Eye Study. Am J Ophthalmol 2007; 143(2):344-6.
  59 B vitamins may be "silver bullet" for age-related macular degeneration. Daily supplementation with folic acid plus vitamins B6 and B12 may reduce risk of AMD by 35-40 percent; Duke Med Health News. 2009 May;15(5):8-9.
  60 Elevated serum homocysteine, low serum vitamin B12, folate, and age-related macular degeneration: the Blue Mountains Eye Study. Rochtchina E, Wang JJ, Flood VM, Mitchell P. Department of Ophthalmology, Centre for Vision Research, Westmead Millennium Institute, University of Sydney, Sydney, Australia; Am J Ophthalmol. 2007 Feb;143(2):344-6. Epub 2006 Sep 29.
  61 Blz. 212, 235, 236 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  62 Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, et al. Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination treatment and age-related macular degeneration in women. Arch Intern Med 2009;169:335-41.
  63 Visual failure caused by vitamin B12 deficiency optic neuropathy; A.J. Larner Int J Clin Pract, October 2004, 58, 10, 977-978
 • Afname of verlies van gezichtsvermogen
  64 Blz. 21, 40, 44, 45, 79 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  65 Christen WG, Glynn RJ, [..], Manson JE. Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination treatment and age-related macular degeneration in women: the Women's Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study. Arch Intern Med 2009; 169(4):335-41.
  66 Visual failure caused by vitamin B12 deficiency optic neuropathy; A.J. Larner Int J Clin Pract, October 2004, 58, 10, 977-978.
  67 Visual failure caused by vitamin B12 deficiency optic neuropathy.Larner AJ. Walton Centre for Neurology and Neurosurgery, Lower Lane, Fazakerley, Liverpool, UK. a.larner@thewaltoncentre.nhs.uk;
 • Aantasting van de oogzenuwen
  68 Optic atrophy in experimental vitamin B12 deficiency in monkeys. Chester EM, Agam Int J Clin Pract. 2004 Oct;58(10):977-8.anolis DP, Harris JW, Victor M, Hines JD, Kark JA.; Acta Neurol Scand. 1980 Jan;61(1):9-26
  69 Neuropathology of experimental vitamin B12 deficiency in monkeys. Agamanolis DP, Chester EM, Victor M, Kark JA, Hines JD, Harris JW.; Neurology. 1976 Oct;26(10):905-14.
  70 Blz. 101, 221 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  Daardoor:
 • Vreemde oogtrillingen, lichtflitsen, trekken-trillen van de oogleden (vreemde ‘tic’)
  71 Encephalomyelopathy due to vitamin B12 deficiency with seizures as a predominant symptom.Matsumoto A, Shiga Y, Shimizu H, Kimura I, Hisanaga K.Department of Neurology, Miyagi National Hospital. Blz. 43, 101, 221 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2 Rinsho Shinkeigaku. 2009 Apr;49(4):179-85.
  72 Downbeat nystagmus indicates cerebellar or brain-stem lesions in vitamin B12 deficiency. Mayfrank L, Thoden U.; J Neurol. 1986 Jun;233(3):145-8.
 • Optische neuropathie (minder goed kleuren zien, wazig zien, moeite met in het donker zien, gezichtsvelduitval).
  73 Blz. 101, 102, 212, 221 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  74 Neuropathology of experimental vitamin B12 deficiency in monkeys. Agamanolis DP, Chester EM, Victor M, Kark JA, Hines JD, Harris JW; Neurology. 1976 Oct;26(10):905-14.
 • Letsel van de optische oogzenuw, ontsteking, verlamming, infectie of atrofie
  75 Paralysis of upward gaze as a presenting symptom of vitamin B12 deficiency.Sandyk R. Eur Neurol. 1984;23(3):198-200.
 • Gehoorproblemen slechter horen, geluid vervormd horen
  76 Houston DK, Johnson MA, Nozza RJ, Gunter EW, Shea KJ, Cutler GM, Edmonds JT. Age-related hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly women. American Journal of Clinical Nutrition 1999; 69:564-571
  77 Gopinath B, Flood VM, [..], Mitchell P. Serum Homocysteine and Folate Concentrations Are Associated with Prevalent Age-Related Hearing Loss. J Nutr 2010; 140(8):1469-74.
  326 Houston DK, Johnson MA, Nozza RJ, Gunter EW, Shea KJ, Cutler GM, Edmonds JT. Age-related hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly women. American Journal of Clinical Nutrition 1999; 69:564-571
 • Oorsuizingen (tinnitus)
  78 Blz. 211 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  79 Vitamine B12 Tekort Oorzaak Oorsuizen? www.optimalegezondheid.com/vitamine-b12-tekort-en-oorsuizen
  80 http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/61690-tinnitus-oorsuizen-oor-geluiden-genezen-en-behandeling.html - http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/64994-vitamine-b12-tekort-symptomen-klachten-oorzaak-voeding.html
  81 Everdingen, Jannes J.E. van, (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Gewrichtspijn, spierpijn, vooral in de heupen maar ook in de polsen en in andere gewrichten. De klachten lijken voor een deel op die bij Fybromyalgie. De patiënt klaagt veel over een stijf en zwaar gevoel in de benen. Het lopen is niet stabiel en spierpijn wordt veel erger ervaren als vroeger. ‘Etalagebenen’ (pijn in de benen bij wandelen). Vaak heeft men ook problemen met fijne motoriek (kleine knoopjes vast maken lukt niet goed meer en muntjes uit de portemonnee pakken gaat moeilijk)
  82 Blz. 40, 51, 52 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  83 The relationship between serum trace elements, vitamin B12, folic acid and clinical parameters in patients with myofascial pain syndrome. Okumus M, Ceceli E, Tuncay F, Kocaoglu S, Palulu N, Yorgancioglu ZR. Department of First Physical Medicine and Rehabilitation, Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey. drmuyesser@hotmail.com.; J Back Musculoskelet Rehabil. 2010;23(4):187-91.
 • Lage rugpijn
  84 Vitamin B12 in low back pain: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Mauro GL, Martorana U, Cataldo P, Brancato G, Letizia G. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2000 May-Jun;4(3):53-8.
  85 Case 46-1969 — Eighty-Year-Old Woman with Back Pain and Abnormal Immunoglobulins, William H. Baker, and Benjamin Castleman;N Engl J Med 1969; 281:1118-1126.
  86 Case 12-1990 — A 21-Year-Old Man with Progressive Gastrointestinal Stasis, Hepatomegaly, and a Neurologic Disorder, Cave D.R. and Compton C.C.N Engl J Med 1990; 322:829-841.
 • Vreemd gevoel in de voeten hebben: het gevoel van op vilt, op watten of op kussentjes te lopen; het oppervlaktegevoel is verstoord. Hangende voet
  87 Recovery of neurologic dysfunction with early intervention of vitamin B12. Ahmed A, Kothari MJ. Penn State College of Medicine, Hershey Medical Center, Department of Neurology, Hershey, PA 17033, USA; J Clin Neuromuscul Dis. 2010 Jun;11(4):198-202.
  88 Blz. 80, 88 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Loopstoornissen
  89 Neurologic symptoms as the first manifestation of Addison-Biermer disease.Rzepecki P, Nowosielski J, Kotowicz J, Betiuk B. V Kliniki Chorób Wewnetrznych IMW CSK WAM, Warszawie; Wiad Lek. 1994 Aug;47(15-16):632-4.
  90 Reversible myelopathy with vitamin B12 deficiency. Senol MG, Sonmez G, Ozdag F, Saracoglu M. Department of Neurology, GATA Haydarpasa Egitim Hastanesi, Noroloji Servisi, Kadikoy, Istanbul, Turkey. mgsenol@yahoo.com; Singapore Med J. 2008 Nov;49(11):e330-2.
  91 Blz. 44, 51, 73, 85, 88, 222 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Verdoofd gevoel in ledematen, citaat: “Het oppervlakte gevoel in het onderlichaam en de benen is sterk verminderd of nagenoeg verdwenen”
  92 Serial nerve conduction studies in vitamin B12 deficiency-associated polyneuropathy. Huang CR, Chang WN, Tsai NW, Lu CH. Department of Neurology, Chang Gung Memorial Hospital-Kaohsiung Medical Center, Chang Gung University College of Medicine, No. 123, Tai-Pei Rd, Niao-Song Township, Kaohsiung, 833, Taiwan; Neurol Sci. 2011 Feb;32(1):183-6. Epub 2010 Oct 2.
  93 Blz. 70, 77, 84, 88, 102, 103, 105, 114, 133, 171, 176, 178, 184, 188, 191 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Verzwakking in benen, romp of ander deel van lichaam (ook zelfs van de stem)
  94 A case of subacute combined degeneration with normal serum vitamin B12 level.Nagaishi A, Takashima H, Fukuda Y, Kuroda Y.Department of Internal Medicine, Sasebo City General Hospital.; Rinsho Shinkeigaku. 2003 Sep;43(9):552-5.
  95 A case of vitamin B12 deficiency with broad neurologic disorders and canities. Katsuoka H, Watanabe C, Mimori Y, Nakamura S. Third Department of Internal Medicine, Hiroshima University School of Medicine, Japan; No To Shinkei. 1997 Mar;49(3):283-6.
  96 Vitamin B12 deficiency: an unusual cause of vocal fold palsy.Green R, Kara N, Cocks H. UK. richardgreen81@hotmail.co.uk; J Laryngol Otol. 2011 Dec;125(12):1309-11. Epub 2011 Jul 27.
  97 Blz. 32-34, 42-44, 47, 71, 72, 79-81, 83, 85, 90, 126, 137, 171, 186, 193, 211, 217, 218, 222, 228, 234, 235, 244, 250, 251, 255, 263, 281, 287, 291 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Verlamming
  98 Encephalomyelopathy due to vitamin B12 deficiency with seizures as a predominant symptom. Matsumoto A, Shiga Y, Shimizu H, Kimura I, Hisanaga K. Department of Neurology, Miyagi National Hospital; Rinsho Shinkeigaku. 2009 Apr;49(4):179-85.
  99 Paralysis and pernicious anemia in a young woman.Matrana MR, Gauthier C, Lafaye KM. Internal Medicine Residency Program, Ochsner Clinic Foundation, New Orleans, LA, USA; J La State Med Soc. 2009 Jul-Aug;161(4):228-32.
  100 Recurrent facial palsy, primary Gougerot-Sjögren's syndrome and vitamin B12 deficiency.Rousso E, Noel E, Brogard JM, Blicklé JF, Andrès E. Service de médecine interne, diabète et maladies métaboliques de la Clinique médicale B, Hôpitaux universitaires de Strasbourg; Presse Med. 2005 Jan 29;34(2 Pt 1):107-8.
  101 Difficulties in the diagnosis in the case of subacute paraplegia in a woman with Addison-Biermer disease. Szupień E, Ositek B, Pniewski J. Klinika Neurologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Warsaw, Poland; Neurol Neurochir Pol. 2004 Sep-Oct;38(5):431-6.
  102 Neurologic symptoms as the first manifestation of Addison-Biermer disease.Rzepecki P, Nowosielski J, Kotowicz J, Betiuk B. V Kliniki Chorób Wewnetrznych IMW CSK WAM, Warszawie; Wiad Lek. 1994 Aug;47(15-16):632-4.
  103 Inborn error of vitamin B12 metabolism: a treatable cause of childhood dementia/paralysis. Al Essa M, Sakati NA, Dabbagh O, Joshi S, Al Jishi EA, Rashed MS, Powe JE, Ozand PT. Department of Pediatrics, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia; J Child Neurol. 1998 May;13(5):239-43.
  104 Paralysis and pernicious anemia in a young woman.Matrana MR, Gauthier C, Lafaye KM. Internal Medicine Residency Program, Ochsner Clinic Foundation, New Orleans, LA, USA; J La State Med Soc. 2009 Jul-Aug;161(4):228-32
  105 Blz. 25, 40, 43, 44, 72, 79, 81, 109, 171, 190, 257 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Ouderdomsklachten, als vergeetachtigheid, moeheid, depressie, trillende ledematen, hartritmestoornissen, evenwichtsproblemen, vallen (en bot breken), osteoporose, slecht zien en horen, kunnen in veel gevallen (mede) te maken hebben met het hebben van een chronisch langdurig tekort aan Vitamine B12.
  106 Walker JG, Batterham PJ, [..], Christensen H. Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms--the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2012; 95(1):194-203.
  107 Skarupski KA, Tangney C, [..], Morris MC. Longitudinal association of vitamin B-6, folate, and vitamin B-12 with depressive symptoms among older adults over time. Am J Clin Nutr 2010; 92(2):330-5
  108 Tangney CC, Aggarwal NT, [..], Morris MC. Vitamin B12, cognition, and brain MRI measures: A cross-sectional examination. Neurology 2011; 77(13):1276-82. -7.
  109 Dimopoulos N, Piperi C, Salonicioti A, Psarra V, Gazi F, Papadimitriou A, Lea RW, Kalofoutis A. Correlation of folate, vitamin B12 and homocysteine plasma levels with depression in an elderly Greek population. Clin Biochem 2007; 40(9-10):604-8
  110 Louwman MWJ et al. Signs of impaired cognitive function in adolescents with marginal cobalamin status. Am J Clin Nutr 2000;72:762-769.
  111 Houston DK, Johnson MA, Nozza RJ, Gunter EW, Shea KJ, Cutler GM, Edmonds JT. Age-related hearing loss, vitamin B-12, and folate in elderly women. American Journal of Clinical Nutrition 1999; 69:564-571.
  112 Stott D.J. et al. Prevalence and haemopoietic effects of low serum vitamin B12 levels in geriatric medical patients. British Journal of Nutrition 1997;78:57-63.
  113 Role of cobalamin intake and atrophic gastritis in mild cobalamin deficiency in older Dutch subjects; Dieneke ZB van Asselt, Lisette CPGM de Groot, Wija A van Staveren, Henk J Blom, Ron A Wevers, Izak Biemond, and Willibrord HL Hoefnagels Am J Clin Nutr 1998;68:328-34.
  114 Functional vitamin B12 deficiency and Alzheimer disease A. McCaddon, MRCGP; B. Regland, MD, PhD; P. Hudson, MSc; and G. Davies, MSc Neurology 2002;58:1395-1399;
  115 Clinical significance of low cobalamin levels in older hospital patient; Dieneke Z. van Asselt , Henk J. Blom , Richard Zuiderent , Ron A. Wevers, Cornelis Jakobs , Wim J. van den Broek , Cornelis B. Lamers , Frans H. Corstens , Willibrord H. Hoefnagels The Netherlands Journal of Medicine 2000;57:41-49;
  116 Joosten, E.; e.a. ~ Vitamin B12 (cobalamine) gebrek bij bejaarden. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. 1990; 134 (13): 652 - 656.
  117 McRea, Thomas D.; Freedman Michael L. ~ Why vitamin B12 deficiency should be managed aggressively. Geriatrics. November 1989; 44 (2): 70 - 79.
  118 Schulman, R. ~ A survey of vitamin B12 deficiency in an elderly psychiatric population. British Journal of Psychiatry. 1967a; 113: 241 - 251.
  119 Relationship between vitamin B12 and sensory and motor peripheral nerve function in older adults. Leishear K, Boudreau RM, Studenski SA, Ferrucci L, Rosano C, de Rekeneire N, Houston DK, Kritchevsky SB, Schwartz AV, Vinik AI, Hogervorst E, Yaffe K, Harris TB, Newman AB, Strotmeyer ES; Health, Aging and Body Composition Study. J Am Geriatr Soc. 2012 Jun;60(6):1057-63.
  120 [Vitamin B12 and folic acid deficiency in the population over 65 years: A descriptive study.]Vazquez-Pedrazuela MD, Canton-Alvarez MB, de la Fuente-Hontañon MD, Soloaga-Morales A, Collazos-Del Castillo JM, Sertal-Parcero R. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2012 May 28.
  121 Vitamin B12 deficiency in Australian residential aged care facilities. Mirkazemi C, Peterson GM, Tenni PC, Jackson SL. J Nutr Health Aging. 2012 Mar;16(3):277-80.
  122 The neuropsychiatry of vitamin B12 deficiency in elderly patients. Lachner C, Steinle NI, Regenold WT. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2012 Dec 1;24(1):5-15. Review.
  123 Vitamin B12 supplementation improves heart rate variability in healthy elderly Indian subjects. Sucharita S, Thomas T, Antony B, Vaz M. Auton Neurosci. 2012 May 21;168(1-2):66-71.
  124 An investigation of vitamin B12 deficiency in elderly inpatients in neurology department. Wang YH, Yan F, Zhang WB, Ye G, Zheng YY, Zhang XH, Shao FY.Department of Neurology, Shanghai Punan hospital, Shanghai 200125, China. yhwangch@sina.com; Neurosci Bull. 2009 Aug;25(4):209-15.
  125 Garcia, Angela, et al. Is low-dose oral cobalamin enough to normalize cobalamin function in older people? Journal of the American Geriatrics Society, Vol. 50, August 2002, pp. 1401-04.
  126 Slowly progressive type 1 diabetes mellitus associated with vitiligo vulgaris, chronic thyroiditis, and pernicious anemia. Suzuki C, Hirai Y, Terui K, Kohsaka A, Akagi T, Suda T. Department of Endocrinology, Aomori Prefectural Central Hospital, Aomori.; Intern Med. 2004 Dec;43(12):1183-5.
  127 Relationship of vitamin B12 deficiency with incontinence in older people. Rana S, D'Amico F, Merenstein JH. J Am Geriatr Soc 1998;46:931-2.
  128 Studies on vitamin B12 status in the elderly--prophylactic and therapeutic consequences.Loew D, Wanitschke R, Schroedter A.Institute of Clinical Pharmacology, Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, Germany; Int J Vitam Nutr Res. 1999 May;69(3):228-33.
  129 Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline. Feng L.Folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms--the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial. [Am J Clin Nutr. 2012; Am J Clin Nutr. 2012 May;95(5):1289-90
 • Maag(zuur)klachten
  130 Dharmarajan TS, Kanagala MR, Murakonda P, Lebelt AS, Norkus EP. Do acid-lowering agents affect vitamin B12 status in older adults? J Am Med Dir Assoc 2008; 9(3):162-7.
  131 Morphological features and secretory gastric function in patients with chronic gastritis against the background of B12 deficiency anemia. Vorob'ev SA; Eksp Klin Gastroenterol. 2006;(4):11-6, 114.
  132 Cobalamin (Vitamin B12) deficiency: is it a problem for our aging population and is the problem compounded by drugs that inhibit gastric acid secretion? Kapadia C.; J Clin Gastroenterol. 2000 Jan;30(1):4-6.
 • Vroegtijdige veroudering
  133 Tangney CC, Aggarwal NT, [..], Morris MC. Vitamin B12, cognition, and brain MRI measures: A cross-sectional examination. Neurology 2011; 77(13):1276-82.
  134 Walker JG, Batterham PJ, [..], Christensen H. Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms--the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2012; 95(1):194-203.
  135 van Asselt DZ, Pasman JW, van Lier HJ, Vingerhoets DM, Poels PJ, Kuin Y, Blom HJ, Hoefnagels WH. Cobalamin supplementation improves cognitive and cerebral function in older, cobalamin-deficient persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56(12):M775-9.
  136 Herzlich BC et al. Relationship among homocyst(e)ine, vitamin B-12 and cardiac disease in the elderly: association between vitamine B12 deficiency and decreased left ventricular ejection fraction. Journal of Nutrition 1996;126:1249S-1253.
  137 Developmental regression as an early manifestation of vitamin B12 deficiency. Sadowitz, P.D.; e.a. ~ Clinical Pediatrics. 1986; 25: 369 – 371; J Hum Lact December 1, 1986 2: 129-132
  138 Geriatrics. 1989 Nov;44(11):70-3, 76, 79.
  139 Why vitamin B12 deficiency should be managed aggressively. McRae TD, Freedman ML. Department of Internal Medicine, New York University School of Medicine; Geriatrics. 1989 Nov;44(11):70-3, 76, 79.
  140 Vitamin B12 status and rate of brain volume loss in community-dwelling elderly. Vogiatzoglou A, Refsum H, Johnston C, Smith SM, Bradley KM, de Jager C, Budge MM, Smith AD. Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford, Le Gros Clark Building, South Parks Rd., Oxford OX1 3QX, UK. anna.vogiatzoglou@dpag.ox.ac.uk; Neurology. 2008 Sep 9;71(11):826-32.
  141 Low vitamin B-12 status and risk of cognitive decline in older adults. Clarke R, Birks J, Nexo E, Ueland PM, Schneede J, Scott J, Molloy A, Evans JG. University of Oxford, . robert.clarke@ctsu.ox.ac.uk; Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1384-91.
  142 Normalization of low vitamin B12 serum levels in older people by oral treatment.Verhaeverbeke I, Mets T, Mulkens K, Vandewoude M.; J Am Geriatr Soc. 1997 Jan;45(1):124-5.
  143 Early normalization of low vitamin B12 levels by oral cobalamin therapy in three older patients with pernicious anemia; Kaltenbach G, Noblet-Dick M, Barnier-Figue G, Berthel M, Kuntzmann F, Andres E.; J Am Geriatr Soc. 2002 Nov;50(11):1914-5.
  144 Why vitamin B12 deficiency should be managed aggressively. McRae TD, Freedman ML. New York University School of Medicine;Epub 2008 Nov 5. Geriatrics. 1989 Nov;44(11):70-3, 76, 79.
  333 Blz.164 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Alzheimer (ook vroegtijdige), vitamine B12, dat dagelijks wordt ingenomen, verlaagt volgens de onderzoeksresultaten die gepubliceerd werden in de 'American Journal of Clinical Nutrition', het risico op beginnende dementie en de ziekte van Alzheimer met 30 procent. De wetenschappers volgden 1648 senioren in de leeftijdscategorie tussen 65 en 90 jaar gedurende een periode van 10 jaar. Vitamine B12 heeft de eigenschap om een te hoog en schadelijk homocysteïneniveau drastisch te verlagen. Daardoor ontstaat er minder cardiovasculaire-schade en minder hersenschade naarmate de leeftijd vordert
  145 Robert Clarke, J. Birks, E. Nexo, P.M. Ueland, J. Schneede, J. Scott, A. Molloy and J. Grimley Evans. Low vitamin B-12 status and risk of cognitive decline in older adults November 2007, Volume 86, Number 5, Pages 1384-1391 - American Journal of Clinical Nutrition
  146 Blz. 17, 21, 25, 41, 43, 47, 50, 60, 61, 63-67, 69, 77, 105, 132, 212, 226, 255 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  147 Cognitive and clinical outcomes of homocysteine-lowering B-vitamin treatment in mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. de Jager CA, Oulhaj A, [..], Smith AD. Int J Geriatr Psychiatry 2011 Jul 21.
  148 Homocysteine and holotranscobalamin and the risk of Alzheimer disease: a longitudinal study; Hooshmand B, Solomon A, [..], Kivipelto M.; Neurology 2010; 75(16):1408-14.
  149 Vitamin B12 and folate in relation to the development of Alzheimer’s disease; H-X. Wang, Å. Wahlin, H. Basun, J. Fastbom, B. Winblad, and L. Fratiglioni; Neurology May 8, 2001 56:1188-1194.
  150 Is metabolic evidence for vitamin B-12 and folate deficiency more frequent in elderly patients with Alzheimer's disease? Joosten E et al. Journal of Gerontology: Medical Sciences 1997;52A:M76-M79.
  151 Low serum vitamin B12 in Alzheimer-type dementia. Cole, M.; e.a. ~ Age Ageing. 1984; 13: 101 - 105.
  152 Vitamin B(12) and folate in relation to the development of Alzheimer's disease. Wang HX, Wahlin A, Basun H, Fastbom J, Winblad B, Fratiglioni L.Stockholm. Huixin.wang@phs.ki.se; Neurology. 2001 May 8;56(9):1188-94.
  153 Homocysteine and holo-transcobalamin and the risk of dementia and Alzheimers disease: a prospective study. Eur J Neurol. 2009 Jul;16(7):808-13. Epub 2009 Apr 21. Kivipelto M, Annerbo S, Hultdin J, Bäckman L, Viitanen M, Fratiglioni L, Lökk J.
  154 A Specific Multi-Nutrient Diet Reduces Alzheimer-Like Pathology in Young Adult AβPPswe/PS1dE9 Mice. Broersen LM, Kuipers AA, Balvers M, van Wijk N, Savelkoul PJ, de Wilde MC, van der Beek EM, Sijben JW, Hageman RJ, Kamphuis PJ, Kiliaan AJ.; Wageningen, Holland; J Alzheimers Dis. 2012 Aug 22.
  155 Homocysteine, vitamin B12, and folic acid levels in Alzheimer's disease, mild cognitive impairment, and healthy elderly: baseline characteristics in subjects of the Australian Imaging Biomarker Lifestyle study.Faux NG, Ellis KA, Porter L, Fowler CJ, Laws SM, Martins RN, Pertile KK, Rembach A, Rowe CC, Rumble RL, Szoeke C, Taddei K, Taddei T, Trounson BO, Villemagne VL, Ward V, Ames D, Masters CL, Bush AI; Australia; J Alzheimers Dis. 2011;27(4):909-22.
  327 Folate/vitamin-B12 prevents chronic hyperhomocysteinemia-induced tau Hyperphosphorylation and memory deficits in aged rats;Wei W, Liu YH, Zhang CE, Wang Q, Wei Z, Mousseau DD, Wang JZ, Tian Q, Liu GP. China.; J Alzheimers Dis. 2011;27(3):639-50.
 • NB: Het gebruik van het bij Parkinson veelgebruikte medicijn Levodepa, leidt tot een Vitamine B12-tekort.
  156 Neurology [2011] Nov 2 (Y.A.Rajabally, J.Martey)
  157 Blz. 17, 21, 25, 59, 69, 76, 79, 81, 82, 96 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  158 Dos Santos EF, Busanello EN, [..], Wajner M. Evidence that folic acid deficiency is a major determinant of hyperhomocysteinemia in Parkinson's disease. Metab Brain Dis 2009; 24(2):257-69.
  159 Dietary intake of folate, vitamin B6, vitamin B12 and riboflavin and risk of Parkinson's disease: a case-control study in Japan.Murakami K, Miyake Y, Sasaki S, Tanaka K, Fukushima W, Kiyohara C, Tsuboi Y, Yamada T, Oeda T, Miki T, Kawamura N, Sakae N, Fukuyama H, Hirota Y, Nagai M; Fukuoka Kinki Parkinson's Disease Study Group; Br J Nutr. 2010 Sep;104(5):757-64. Epub 2010 Mar 26.
  160 Vitamin B12-impaired metabolism produces apoptosis and Parkinson phenotype in rats expressing the transcobalamin-oleosin chimera in substantia nigra. Orozco-Barrios CE, Battaglia-Hsu SF, Arango-Rodriguez ML, Ayala-Davila J, Chery C, Alberto JM, Schroeder H, Daval JL, Martinez-Fong D, Gueant JL. Department of Physiology, Biophysics and Neuroscience, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Mexico City, Mexico; PLoS One. 2009 Dec 21;4(12):e8268.
  161 Is the deficiency of vitamin B12 related to oxidative stress and neurotoxicity in Parkinson's patients? Qureshi GA, Qureshi AA, Devrajani BR, Chippa MA, Syed SA.Medical Research Centre, Liaquat University of Medical & Health Sciences, Jamshoro, Pakistan. ghulamali48@hotmail.com; CNS Neurol Disord Drug Targets. 2008. Feb;7(1):20-7.
  162 Folate and vitamin B12 levels in levodopa-treated Parkinson's disease patients: their relationship to clinical manifestations, mood and cognition.Triantafyllou NI, Nikolaou C, Boufidou F, Angelopoulos E, Rentzos M, Kararizou E, Evangelopoulos ME, Vassilopoulos D. Department of Neurology, Aeginition Hospital, Athens University Medical School, Athens, Greece; Parkinsonism Relat Disord. 2008;14(4):321-5. Epub 2007 Dec 4.
  163 Homocysteine and Parkinson's disease: a dangerous liaison? Martignoni E, Tassorelli C, Nappi G, Zangaglia R, Pacchetti C, Blandini F. IRCCS S. Maugeri Foundation, Scientific Institute of Veruno, Via per Revislate 13, 28010 Veruno (NO), Italy. emilia.martignoni@libero.it; J Neurol Sci. 2007 Jun 15;257(1-2):31-7. Epub 2007 Mar 1.
  164 Case of acute parkinsonism of the infant treated with vitamin B12. PRIOLISI A.; Pediatria (Napoli). 1959 Mar-Apr;67(2):325-33.
  165 Vitamin B12-impaired metabolism produces apoptosis and Parkinson phenotype in rats expressing the transcobalamin-oleosin chimera in substantia nigra.Orozco-Barrios CE, Battaglia-Hsu SF, Arango-Rodriguez ML, Ayala-Davila J, Chery C, Alberto JM, Schroeder H, Daval JL, Martinez-Fong D, Gueant JL. PLoS One. 2009 Dec 21;4(12):e8268.

Hart en vaatproblemen

Een tekort aan vitamine B12 lijdt tot een verhoogde homocysteïnewaarde. Een verhoogde homocysteïnewaarde is een grote risicofactor voor hart- en vaatziekten (te vergelijken met een hoog cholesterolgehalte).
 • Pernicieuze anemie (kwaadaardige bloedarmoede)
  Wikipedia: “Pernicieuze anemie is een vorm van macrocytaire anemie. Dat wil zeggen dat de rode bloedcellen vergroot zijn. Er ontbreekt een bouwsteen voor hemoglobine, namelijk vitamine B12. De opname van vitamine B12 gebeurt in het laatste deel van de dunne darm. Hiervoor moet het eerst gekoppeld worden aan het intrinsic factor dat door de maagwand wordt geproduceerd. Door een auto-immuunreactie tegen de pariëtale cellen van de maag is de productie van intrinsic factor verstoord en kan vitamine B12 niet worden opgenomen in het lichaam.“
  166 Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Pernicieuze_anemie
  167 Blz. 58, 85-86, 137, 152, 192, 209, 217, 221, 226, 282, 284 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  168 Restoration of decreased suppressor cells by vitamin B12 therapy in a patient with pernicious anemia. Kubota K, Arai T, Tamura J, Shirakura T, Morita T.; Am J Hematol. 1987 Feb;24(2):221-3.
  169 Stopeck, A. Links Between Helicobacter pylori Infection, Cobalamin Deficiency, and Pernicious Anemia. Arch Intern Med. 2000; 160:1349-1353
  170 Lebdetter, R.B.; Del Pozo, L. ~ Severe megaloblastic anemia due to nutritional vitamin B12 deficiency. Acta Haematologica. 1969; 42: 247 - 253.
  171 Lederle, Frank A. ~ Oral cobalamine for pernicious anemia: medicine's best kept secret. JAMA. 1991; 265 (1): 94 – 5.
  172 Linnell, J.C.; e.a. ~ Tissue distribution of coenzyme and other forms of vitamin B12 in control subjects and patients with pernicious anaemia. Clinical Science and Molecular Medicine. 1974b; 46: 163 - 172.
  173 Berlin, Ragnar; Berlin, Hans; Brante, Gunnar ~ Oral treatment of pernicious anemia with high doses of vitamin B12 without intrinsic factor. Acta Medica Scandinavica. 1968; 184: 247 - 258.
  174 Wokes, Frank ~ Anemia and vitamin B12 deficiency. Proceedings of the Nutrition Society. 1956; 15: 134 - 141.
  175 Woltman H.W. ~ The mental changes associated with pernicious anemia. American Journal of Medicine. 1924; 80: 435 - 449.
  176 Woltman H.W. ~ The nervous symptoms in pernicious anemia: an analysis of one hundred and fifty cases. American Journal of Medicine. 1919; 157: 400 - 409.
  177 Berlin, Ragnar; Berlin, Hans; Brante, Gunnar; Pilbrant, Ake ~ Vitamin B12 stores during oral treatment and parenteral treatment of pernicious anemia. Acta Medica Scandinavica. 1978; 204: 81 - 84.
  178 Pollycove, M.; e.a. ~ Pernicious anemia due to dietary deficiency of vitamin B12. New England Journal of Medicine. 1956; 255: 164 - 169.
  179 Effectiveness of oral vitamin B12 therapy for pernicious anemia and vitamin B12 deficiency anemia.Takasaki Y, Moriuchi Y, Tsushima H, Ikeda E, Koura S, Taguchi J, Fukushima T, Tomonaga M, Ikeda S.Japan; Rinsho Ketsueki. 2002 Mar;43(3):165-9.
  180 Biermer's disease and auto-immune haemolytic anaemia. Nafil H, Tazi I, Mahmal L. Ann Biol Clin (Paris). 2012 Aug 1;70(4):480-482.
  181 Clinical spectrum and diagnosis of cobalamin deficiency. Stabler SP, Allen RH, Savage DG, Lindenbaum J. Department of Medicine, University of Colorado Health Sciences Center, Denver 80262; Blood. 1990 Sep 1;76(5):871-81.
  328 Reisner, Edward H. ~ Oral treatment of pernicious anemia with vitamin B12 without intrinsic factor. New England Journal of Medicine. 1955; 253: 502 - 506.
 • Vergrote milt of lever
  182 Severe vitamin B12 deficiency in an exclusively breastfed 5-month-old Italian infant born to a mother receiving multivitamin supplementation during pregnancy. Guez S, Chiarelli G, Menni F, Salera S, Principi N, Esposito S. Pediatric Clinic 1, Università degli Studi di Milano, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italy. susanna.esposito@unimi.it; BMC Pediatr. 2012 Jun 24;12:85. doi: 10.1186/1471-2431-12-85.
  183 Severe vitamin B12 deficiency resulting in pancytopenia, splenomegaly and leukoerythroblastosis. Halfdanarson TR, Walker JA, Litzow MR, Hanson CA.Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN, USA. thorvardur-halfdanarson@uiowa.edu; Eur J Haematol. 2008 May;80(5):448-51. Epub 2008 Jan 23.
  334 Blz. 44 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Schildklierafwijkingen/ziekten
  184 Prevalence and evaluation of B12 deficiency in patients with autoimmune thyroid disease.Ness, Abramof R, Nabriski DA, Braverman LE, Shilo L, Weiss E, Reshef T, Shapiro MS, Shenkman L.; Am J Med Sci 2006; 332(3):119-22.
  185 The role of vitamins in the prevention and treatment of thyroid disorders. Sworczak K, Wiśniewski P. Poland. ksworczak@gumed.edu.pl; Endokrynol Pol. 2011;62(4):340-4.Vitamin B12 deficiency common in primary hypothyroidism. Jabbar A, Yawar A, Waseem S, Islam N, Ul Haque N, Zuberi L, Khan A, Akhter J.; Pakistan; J Pak Med Assoc. 2008 May;58(5):258-61.
  186 Vitamin B12 deficiency neurological syndromes: correlation of clinical, MRI and cognitive evoked potential. Kalita J, Misra UK., India. jayanteek@yahoo.com; J Neurol. 2008 Mar;255(3):353-9. Epub 2008 Mar 20.
  187 Prevalence of pernicious anaemia in patients with Type 1 diabetes mellitus and autoimmune thyroid disease.Perros P, Singh RK, Ludlam CA, Frier BM.; UK.; Perros@ncl.ac.uk; Diabet Med. 2000 Oct;17(10):749-51.
  188 Anemia in hypothyroidism.Antonijević N, Nesović M, Trbojević B, Milosević R.; Croatian; Med Pregl. 1999 Mar-May;52(3-5):136-40.
  329 Prevalence and evaluation of B12 deficiency in patients with autoimmune thyroid disease,Ness-Abramof R, Nabriski DA, Braverman LE, Shilo L, Weiss E, Reshef T, Shapiro MS, Shenkman L., Israel; Ness@clalit.org.il; Am J Med Sci. 2006 Sep;332(3):119-22.
  542 American Journal of the Medical Sciences. 332(3):119-122, September 2006, Ness-Abramof, Rosane MD; Nabriski, Dan A. MD; Braverman, Lewis E. MD; Shilo, Lotan MD; Weiss, Eliahu MSc; Reshef, Tamar MSc; Shapiro, Menachem S. MD; Shenkman, Louis MD.
  543 Dissociation of the intrinsic factor--vitamin B12 complex by bile: contributing factor to B12 malabsorption in pancreatic insufficiency. Cotter R, Rothenberg SP, Weiss JP.; Scand J Gastroenterol. 1979;14(5):545-50.
 • Bloedafwijkingen: Vergrote rode bloedlichaampjes (macrocyten). Gehypersegmenteerde neutrofiele granulocyten. Ovalocytose.
  189 Blz. 34, 46, 55, 108, 197 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  190 Al-Momen AKJ. Diminished vitamin B12 levels in patients with severe sickle cell disease. Journal of Internal Medicine 1995;237:551-555.
  191 Subacute combined spinal cord degeneration and pancytopenia secondary to severe vitamin B12 deficiency. Cabrerizo-García JL, Sebastián-Royo M, Montes N, Zalba-Etayo B.Internal Medicine Service, Defense General Hospital, Zaragoza, Spain; Sao Paulo Med J. 2012;130(4):259-62.
  192 Vitamin B12 deficiency--a major cause of megaloblastic anaemia in patients attending a tertiary care hospital. Iqbal SP, Kakepoto GN, Iqbal SP.Department of Pathology and Microbiology, Aga Khan University, Karachi, Pakistan; J Ayub Med Coll Abbottabad. 2009 Jul-Sep;21(3):92-4.
  193 Vitamin B12 deficiency is the primary cause of megaloblastic anaemia in Zimbabwe. Savage D, Gangaidzo I, Lindenbaum J, Kiire C, Mukiibi JM, Moyo A, Gwanzura C, Mudenge B, Bennie A, Sitima J, et al.Department of Haematology, University of Zimbabwe, Harare; Br J Haematol. 1994 Apr;86(4):844-50.
 • Macrocytose (vergrote rode bloedlichaampjes)
  194 Blz. 18, 19, 34, 42, 45, 57, 104, 112, 116, 137, 152, 179, 191, 192, 195, 197, 209, 221, 222, 223, 226, 256, 262, 268, 269, 272, 277, 279, 282 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  195 Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis; Lindenbaum J, Healton EB, Savage DG, Brust JCM, Garrett ER, Podell ER, et al. N Eng J Med 1988;318:1720-8.
 • Bloedproppen
  196 Blz. 44, 45, 46, 73, 76, 119, 121, 128, 131, 132, 137, 138, 156 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  197 Bleie O, Strand E, [..], Nygård OK. Coronary blood flow in patients with stable coronary artery disease treated long term with folic acid and vitamin B12. Coron Artery Dis 2011; 22(4):270-8
  198 Omar S, Ghorbel IB, Feki H, Souissi M, Feki M, Houman H, Kaabachi N. Hyperhomocysteinemia is associated with deep venous thrombosis of the lower extremities in Tunisian patients. Clin Biochem 2007; 40(1-2):41-5
 • Hart- en vaatproblemen
  199 Quinlivan EP, McPartlin J, McNulty H, Ward M, Strain JJ, Weir DG, Scott JM. Importance of both folic acid and vitamin B12 in reduction of risk of vascular disease. Lancet 2002; 359:227?228.
  200 Coronary blood flow in patients with stable coronary artery disease treated long term with folic acid and vitamin B12. Bleie Ø, Strand E, Ueland PM, Vollset SE, Refsum H, Igland J, Nordrehaug JE, Nygård OK. Department of Heart Disease, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway. oyvind.bleie@helse-bergen.no; Coron Artery Dis. 2011 Jun;22(4):270-8.
  201 Gastric status and vitamin B12 levels in cardiovascular patients. van Oijen MG, Sipponen P, Laheij RJ, Verheugt FW, Jansen JB. Department of Medicine, Division of Gastroenterology, Radboud University Nijmegen Medical Center, P.O. Box 9101, 6500 HB, Nijmegen, the Netherlands. M.vanOijen@mdl.umcn.nl; Dig Dis Sci. 2007 Sep;52(9):2186-9. Epub 2007 Apr 11.
  202 Homocysteine, vitamin B12 and folate levels in premature coronary artery disease. Sadeghian S, Fallahi F, Salarifar M, Davoodi G, Mahmoodian M, Fallah N, Darvish S, Karimi A; Tehran Heart Center. Research Department, Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. sadeghian15@yahoo.com; BMC Cardiovasc Disord. 2006 Sep 26;6:38.
  203 Can reduced folic acid and vitamin B12 levels cause deficient DNA methylation producing mutations which initiate atherosclerosis? Newman PE. Med Hypotheses. 1999 Nov;53(5):421-4.
  204 Van Guelpen B, Hultdin J, Johansson I, et al. Folate, vitamin B12, and risk of ischemic and hemorrhagic stroke: a prospective, nested case-referent study of plasma concentrations and dietary intake. Stroke 2005;36:1426-31.
 • Diep veneuze trombose (bloedprop in arm of been)
  205 Increased p-homocysteine--a risk factor for thrombosis. Jensen OK, Ingerslev J. Center for haemofili og trombose, klinisk immunologisk afdeling, Arhus Universitetshospital, Skejby Sygehus; Ugeskr Laeger. 1998 Jul 20;160(30):4405-10.
  206 Vitamin B12 deficiency causing hyperhomocysteinaemia and cerebral venous sinus thrombosis. Whyte AF, Jones DL, Dreyer MD; Intern Med J. 2012 May;42(5):601-3.
  207 Vitamin B12 deficiency, hyperhomocysteinemia and thrombosis: a case and control study. Remacha AF, Souto JC, Piñana JL, Sardà MP, Queraltó JM, Martí-Fabregas J, García-Moll X, Férnandez C, Rodriguez A, Cuesta J. Department of Hematology, Complejo Hospitalario Toledo, Hospital Virgen de la Salud, Avenida Barber 30, 45004, Toledo, Spain. aremacha@sescam.jccm.es; Int J Hematol. 2011 Apr;93(4):458-64. Epub 2011 Apr 8.
  208 Homocysteine, vitamin B12 and folic acid levels in psoriatic patients and correlation with disease severity. Brazzelli V, Grasso V, Fornara L, Moggio E, Gamba G, Villani S, Borroni G. Department of Human and Hereditary Pathology, Institute of Dermatology, University of Pavia and Foundation IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia, Italy. vbrazzelli@libero.it; Int J Immunopathol Pharmacol. 2010 Jul-Sep;23(3):911-6.
  209 Blz. 44, 45, 76, 119, 121, 127, 167, 212, 257 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Verhoogd homocysteïne-niveau, als gevolg van Vitamine B12-tekort. Homocysteine is een potentieel gevaarlijk aminozuur. Wanneer homocysteïne zich ophoopt in het bloed, neemt het risico op coronaire hartziekte, beroerten en bloedproppen sterk toe. En een hoog homocysteïne kan de bloedvaten beschadigen. En ook aderverkalking mede veroorzaken (atherosclerose) met een versneld risico op hartinfarcten en beroertes (in relatief korte tijd ontstaan). Ook kan homocysteïne het cholesterol in een schadelijke vorm veranderen, waardoor bloedvaten sneller beschadigd raken. Het kan ook bijdragen aan de verstoring van de werking van endotheelcellen (binnenbekleding van de bloedvaten). Bij zwangerschap kan een verhoogd homocysteïnegehalte van het bloed ook voor een toegenomen vatbaarheid voor pre-eclampsie, een potentieel gevaarlijke complicatie van de zwangerschap, zorgen
  210 Blz. 37, 46, 47, 119, 122, 123, 126-131, 135-137, 169 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  211 Koyama K, Usami T, Takeuchi O, Morozumi K, Kimura G. Efficacy of methylcobalamin on lowering total homocysteine plasma concentrations in haemodialysis patients receiving high-dose folic acid supplementation. Nephrol Dial Transplant 2002 ; 17(5):916-922
  212 Manzanares W, Hardy G. Vitamin B12: the forgotten micronutrient for critical care. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2010; 13(6):662-8.
  213 Homocysteine, folate and vitamin b12 in patients with coronary heart disease. Genser D, Prachar H, Hauer R, Halbmayer WM, Mlczoch J, Elmadfa I. Department of Nutrition, University of Vienna, Vienna, Austria. Dieter.Genser@univie.ac.at; Ann Nutr Metab. 2006;50(5):413-9. Epub 2006 Jul 17.
  214 Hyperhomocysteinaemia and vitamin B12 deficiency: the long-term effects in cardiovascular disease. van Oijen MG, Vlemmix F, Laheij RJ, Paloheimo L, Jansen JB, Verheugt FW. Department of Gastroenterology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands. M.vanOijen@mdl.umcn.nl; Cardiology. 2007;107(1):57-62. Epub 2006 Jun 6.
  215 Homocysteine and coronary heart disease. Clarke R, Lewington S. Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit, Radcliffe Infirmary, University of Oxford, Oxford, United Kingdom. robert.clarke@ctsu.ox.ac.uk; Semin Vasc Med. 2002 Nov;2(4):391-9; Semin Vasc Med. 2002 Nov;2(4):391-9.
  216 Homocysteine, folic acid and B-group vitamins in obstetrics and gynaecology. de la Calle M, Usandizaga R, Sancha M, Magdaleno F, Herranz A, Cabrillo E.Department of Obstetrics and Gynaecology, Hospital La Paz, Paseo de la Castellana n 261, 28046 Madrid, Spain; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 Apr 25;107(2):125-34.
  217 Update on Cobalamin, Folate, and Homocysteine; Ralph Carmel, Ralph Green, David S. Rosenblatt, and David Watkins American Society of Hematology; Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2003:62-81.
  218 Homocysteine and holotranscobalamin and the risk of Alzheimer disease: a longitudinal study.Hooshmand B, Solomon A, Kåreholt I, Leiviskä J, Rusanen M, Ahtiluoto S, Winblad B, Laatikainen T, Soininen H, Kivipelto M., Stockholm, Sweden. babak.hooshmand@ki.se; Neurology. 2010 Oct 19;75(16):1408-14.
  219 Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome Regland B, Andersson M, Abrahamsson L, Bagby J, Dyrehag LE, Gottfries CG. Scand J Rheumatol. 1997;26(4):301-7.
 • Duizeligheid, draaierigheid, evenwichtsproblemen (in combinatie met hart/vaatziekten)
  220 Acute presentation of dizziness in vitamin B12 deficient old patient of cardiac disease: a case report. Singh B, Arora S.GB Pant Hospital, Room 418, Dept of Biochemistry, Academic Block, Jawahar Lal Nehru Marg, New Delhi, India. bhawna172@gmail.com; Clin Chim Acta. 2010 Dec 14;411(23-24):2104-6. Epub 2010 Aug 22.
  221 Orthostatic tolerance in older patients with vitamin B12 deficiency before and after vitamin B12 replacement.Moore A, Ryan J, Watts M, Pillay I, Clinch D, Lyons D.Dept. of Medical Gerontology, Clinical Age Assessment Unit, Mid-Western Regional Hospital, Limerick, Republic of Ireland. alanmoore@elivefree.net; Clin Auton Res. 2004 Apr;14(2):67-71.
  222 Blz. 32-44, 55, 73, 79, 80, 85, 96, 102, 103, 186, 194, 208, 219, 222, 250, 251, 255, 257, 269 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Orthostatische hypotensie (te lage bloeddruk in staande houding, met flauwvallen als gevolg)
  223 Orthostatic hypotension revealing vitamin B12 deficiency. Girard P, Lebrun C, Peyrade F, Brunetto JL, Chatel M. Service de Neurologie, Hôpital Pasteur, Nice; Rev Neurol (Paris). 1998 May;154(4):342-4.
  330 Ultrastructure of the H. pylori microbe in individuals having macrocytosis and B12 deficiency. Khubchandani SR, Kulkarni S, Teckchandani S, Chitale A.Jaslok Hospital & Research Center, Deshmukh Marg, Mumbai, India. shailakhubchandani@yahoo.co.in; Ultrastruct Pathol. 2011 Oct;35(5):204-8. Epub 2011 Aug 25.
 • Benauwdheid en pijn op de borst; angineuze pijnen
  224 New observation of pernicious anemia with syndrome of intermittent claudication and effort angina disappearing after treatment of the anemia, CAHEN P, BRUN F, BLANC J.; Lyon Med. 1954 Jun 6;86(23):484-8.
  225 Chest Pain, Frequent Cramping, Weakness. By Lisa Sanders, M.D. New York Times. Published: February 29, 2004
  335 Blz. 125 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Coronaire hartziekte
  226 Blz. 44-46, 76, 119, 121, 124, 129, 130, 133, 167, 212 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  227 Herzlich BC et al. Relationship among homocyst(e)ine, vitamin B-12 and cardiac disease in the elderly: association between vitamine B12 deficiency and decreased left ventricular ejection fraction. Journal of Nutrition 1996;126:1249S-1253.
  228 Bleie O, Strand E, [..], Nygård OK. Coronary blood flow in patients with stable coronary artery disease treated long term with folic acid and vitamin B12. Coron Artery Dis 2011; 22(4):270-8
 • Verhoogd risico op Cardiovasculaire aandoeningen, arteriosclerose en arterieel en veneus trombo-embolisme (embolie), cerebrovasculaire accidenten
  229 Blz. 125,127, 128, 130 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  230 Liu LJ, Yin XY, Ikeda K, Sullivan DH, Eisen HJ. Micronutrients, inflammation and congestive heart failure among the elderly: nutritional perspectives on primary prevention and clinical. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2007; 34:S14-S16.
  231 Cardiovascular lesions in cobalt-vitamin B12 deficient sheep. Mohammed R, Lamand M.; Ann Rech Vet. 1986;17(4):447-50.
 • TIA, (mini-)beroerte/CVA, "silent brain infarcts"
  232 Blz. 23, 25, 59, 71, 119, 125, 128, 156, 189, 220 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  233 Weikert C, Dierkes J, Hoffmann K, Berger K, Drogan D, Klipstein-Grobusch K, Spranger J, Möhlig M, Luley C, Boeing H. B Vitamin Plasma Levels and the Risk of Ischemic Stroke and Transient Ischemic Attack in a German Cohort. Stroke 2007; 38(11):2912-8.
  234 Salemi G, Gueli MC, [..], Lupo I. Blood levels of homocysteine, cysteine, glutathione, folic acid, and vitamin B(12) in the acute phase of atherothrombotic stroke. Neurol Sci 2009 May 30.
  235 Arauz A, Hoyos L, Cantú C, Jara A, Martínez L, García I, Fernández MD, Alonso E. Mild Hyperhomocysteinemia and Low Folate Concentrations as Risk Factors for Cervical Arterial Dissection. Cerebrovasc Dis 2007; 24(2-3):210-214.
  236 Yilmaz N, Yilmaz M, Pence S, Ozaslan J, Kocoglu H, Yilmaz G. Determination of serum B12 vitamin and folic acid levels in patient with stroke. Acta Medica (Hradec Kralove) 2001; 44(1):37-9.
  237 Mac Donalds Holmes, J. ~ Cerebral manifestations of vitamin B12 deficiency. British Medical Journal. 1956; dec: 1394 - 1398.
  238 Vitamin B12 deficiency: an unusual cause for recurrent generalised seizures with pancytopaenia.Naha K, Dasari S, Vivek G, Prabhu M. BMJ Case Rep. 2012 Sep 3;2012. pii: bcr2012006632. doi: 10.1136/bcr-2012-006632.
 • Hartaanval
  239 Blz. 25, 45, 119, 123-125, 127, 128, 130, 133, 137, 138, 189, 217, 227 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  240 Liu LJ, Yin XY, Ikeda K, Sullivan DH, Eisen HJ. Micronutrients, inflammation and congestive heart failure among the elderly: nutritional perspectives on primary prevention and clinical. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2007; 34:S14-S16.
  241 Verhoef P. et al. Homocysteine metabolism and risk of myocardial infarction. Relation with vitamins B6, B12 and folate. American Journal of Epidemiology 1996;143:845-859.
  242 Association of vitamin B12 deficiency with fatigue and depression after lacunar stroke. Huijts M, Duits A, Staals J, van Oostenbrugge RJ. PLoS One. 2012;7(1):e30519. Epub 2012 Jan 20.
  243 Anemia and mortality in heart failure patients a systematic review and meta-analysis. Groenveld HF, Januzzi JL, Damman K, van Wijngaarden J, Hillege HL, van Veldhuisen DJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2008 Sep 2;52(10):818-27.
 • Hartkloppingen
  244 Autoimmune pernicious anaemia as a cause of collapse, heart failure and marked panyctopaenia in a young patient. Carey J, Hack E. Department of Infectious Diseases, Fremantle Hospital and Health Service, Fremantle, Western Australia, Australia. drjustincarey@gmail.com; BMJ Case Rep. 2012 May 8;2012.
  245 Blz. 44 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Hartritmestoornissen, versnelde hartslag of juist zwakke, lage polsslag
  246 Autonomic dysfunction and hemodynamics in vitamin B12 deficiency. Beitzke M, Pfister P, Fortin J, Skrabal F. Department of Internal Medicine, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Teaching Hospital Karl-Franzens-University Graz, Austria; Auton Neurosci. 2002 Apr 18;97(1):45-54.
  247 Autoimmune pernicious anaemia as a cause of collapse, heart failure and marked panyctopaenia in a young patient. Carey J, Hack E.; Australia. drjustincarey@gmail.com; BMJ Case Rep. 2012 May 8;2012.
 • Longziekten; Longembolie (bloedprop in longen)
  248 Blz.45, 76, 121, 127, 167, 212, 257 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok enJeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  249 Fimognari FL, Loffredo L, [..], D'Angelo A. Hyperhomocysteinaemia and poorvitamin B status in chronic obstructive pulmonary disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis2009; 19(9):654-9.
  250 Research advances in the treatment of hyperhomocysteinemia;Cheng S, Feng J,Wang X.; China; Sheng Li Ke Xue Jin Zhan. 2011 Oct;42(5):329-34.
  251 Folate/vitamin-B12 prevents chronic hyperhomocysteinemia-induced tauHyperphosphorylation and memory deficits in aged rats;Wei W, Liu YH, Zhang CE,Wang Q, Wei Z, Mousseau DD, Wang JZ, Tian Q, Liu GP. China.; J Alzheimers Dis.2011;27(3):639-50.

Psychische en/of psychiatrische problemen

 • Verwardheid
  252 Blz. 29, 44, 50, 56, 61, 69, 71, 79, 112, 115, 184, 186, 191, 255 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  253 Domisse, J. ~ Subtle vitamin B12 deficiency and psychiatry: a largely unnoticed but devastating relation ship. Medical Hypotheses. 1991; 34 (2): 131 - 140.
  254 Psychiatric manifestations of vitamin B12 deficiency: a case report. Durand C, Mary S, Brazo P, Dollfus S. France. Encephale. 2003 Nov-Dec;29(6):560-5 Vitamin B12 deficiency associated with symptoms of frontotemporal dementia. Blundo C, Marin D, Ricci M.;Italy. cablu@tin.it;
  255 Neurol Sci. 2011 Feb;32(1):101-5.
 • Angsten
  256 Blz. 54, 95, 109, 165, 172, 195, 196, 223 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  257 Goggans, F.C. ~ A case of mania secondary to vitamin B12 deficiency. American Journal of Medicine. 1984; 141 (2):300 - 301.
  258 Parasitophobia as the presenting symptom of vitamin B12 deficiency. Pope FM; Practitioner. 1970 Mar;204(221):421-2.
  331 Intake of B vitamins in childhood and adult life in relation to psychological distress among women in a British birth cohort. Mishra GD, McNaughton SA, O'Connell MA, Prynne CJ, Kuh D.;UK. g.mishra@nshd.mrc.ac.uk; Public Health Nutr. 2009 Feb;12(2):166-74
 • Psychiatrische ziekten; stemmingswisselingen; depersonalisatie; persoonlijkheidsveranderingen (“je voelt je niet jezelf meer”), achterdocht, paranoia, gedragsverandering
  259 Blz. 34, 43, 46, 61, 115 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  260 Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis J Lindenbaum, EB Healton, DG Savage, JC Brust, TJ Garrett, ER Podell, PD Marcell, SP Stabler, and RH Allen NEJM Volume 318:1720-1728.
  261 Schulman, R. ~ A survey of vitamin B12 deficiency in an elderly psychiatric population. British Journal of Psychiatry. 1967a; 113: 241 - 251.
  262 Domisse, J. ~ Subtle vitamin B12 deficiency and psychiatry: a largely unnoticed but devastating relation ship. Medical Hypotheses. 1991; 34 (2): 131 - 140.
  263 Negative symptoms presenting as neuropsychiatric manifestation of vitamin B12 deficiency. Sahoo MK, Avasthi A, Singh P. Indian J Psychiatry. 2011 Oct;53(4):370-1.
  264 Vitamin B12 deficiency presenting with an acute reversible extrapyramidal syndrome. Kumar S. Neurology Unit, Department of Neurological Sciences, Christian Medical College Hospital, Vellore - 632 004, India. drsudhirkumar@yahoo.com; Neurol India. 2004 Dec;52(4):507-9.
  265 Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin b12 deficiency in an adolescent: case report. Tufan AE, Bilici R, Usta G, Erdoğan A. Assistant Professor, Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Baysal, Turkey. tevrenus@yahoo.com.; Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2012 Jun 22;6(1):25.
  266 Psychiatric syndromes in pernicious anaemia. Ko SM, Liu TC. Department of Psychological Medicine, National University of Singapore; Singapore Med J. 1992 Feb;33(1):92-4.
  267 Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin b12 deficiency in an adolescent: case report. Tufan AE, Bilici R, Usta G, Erdoğan A.; Turkey. tevrenus@yahoo.com; Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2012 Jun 22;6(1):25.
 • Dwangmatig gedrag, agressie, gewelddadig gedrag
  268 Blz. 43, 60, 90, 115, 209 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  269 Obsessive compulsive disorder as early manifestation of B12 deficiency. Valizadeh M, Valizadeh N. Indian J Psychol Med. 2011 Jul;33(2):203-4.
  270 Cobalamin deficiency presenting as obsessive compulsive disorder: case report. Sharma V, Biswas D. Department of Psychiatry, Kailash Hospital, Greater Noida, Uttar Pradesh, India. doc.v.sharma@hotmail.com; Gen Hosp Psychiatry. 2012 Sep;34(5):578.e7-8.
  271 Vitamin B12 and folic acid serum levels in obsessive compulsive disorder. Hermesh H, Weizman A, Shahar A, Munitz H.; Geha Psychiatric Hospital, Beilinson Medical Center, Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel; Acta Psychiatr Scand. 1988 Jul;78(1):8-10
  272 B12 deficiency and psychiatric disorders: case report and literature review.Zucker DK, Livingston RL, Nakra R, Clayton PJ.; Biol Psychiatry. 1981 Feb;16(2):197-205.
 • Perceptiestoornis, paranoïde wanen (iets totaal anders opvatten dan wat iemand je wil vertellen bijvoorbeeld)
  273 Blz. 26, 53, 56, 60, 69, 106, 108, 112, 115, 187, 209 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  274 Lindenbaum,; e.a. ~ Neuropsychiatric disorders caused by cobalamine deficiency in the absence of anemia or macrocytosis. New England Journal of Medicine. 1988; 318: 1720 - 8.
  275 Schulman, R. ~ The present status of vitamin B12 and folic acid deficiency in psychiatric illness. Canadian Psychiatric Association. 1972; 17: 205 - 216.
  276 Schulman, R. ~ Vitamin B12 deficiency and psychiatric illness. British Journal of Psychiatry. 1967b; 113: 252 - 256.
  277 Zucker, D.K.; e.a. ~ B12 deficiency and psychiatric disorders: case report and literature review. Biological Psychiatry. 1981; 16: 197 - 205.
 • Hallucineren
  278 Blz. 43, 107, 108, 112, 115, 209, 269 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  279 Shanoudy, H.; Salem, A.G. ~ Neuropsychiatric manifestations of vitamin B12-deficiency in the absence of anemia or macrocytosis: a case report. South Dakota Journal of Medicine. 1992; 45 (5): 129 - 131.
  280 Psychotic disorder, hypertension and seizures associated with vitamin B12 deficiency: a case report. Dogan M, Ariyuca S, Peker E, Akbayram S, Dogan ŞZ, Ozdemir O, Cesur Y.; Turkey. doganmurat.md@gmail.com; Hum Exp Toxicol. 2012 Apr;31(4):410-3.
  281 Correlations between cognitive, behavioural and psychological findings and levels of vitamin B12 and folate in patients with dementia. Engelborghs S, Vloeberghs E, Maertens K, Mariën P, Somers N, Symons A, Clement F, Ketels V, Saerens J, Goeman J, Pickut BA, Vandevivere J, De Deyn PP. Department of Neurology & Memory Clinic, Middelheim General Hospital, Antwerp, Belgium; Int J Geriatr Psychiatry. 2004 Apr;19(4):365-70.
 • Bipolaire storing (o.a. manisch depressief)
  282 Blz. 63, 97, 105-107, 116, 118, 165, 209 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  283 Wieck, H.H.; Heerklotz, B. ~ Vitamin B12-mangelzustände aus neuropsychiatrischer sicht. Medizinisches Monatschrift. 1972; 26: 7 - 10.
  284 Unilateral tremor induced by risperidone in a patient with acute mania: vitamin B12 deficiency as possible mediating factor. Kattimani S, Padhy SK, Annamalai I. Indian J Pharmacol. 2012 May;44(3):421-2.
 • Schizofrenie
  285 Plasma homocysteine, folate and B12 in chronic schizophrenia.Haidemenos A, Kontis D, Gazi A, Kallai E, Allin M, Lucia B.; Greece. dralex@otenet.gr ; Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2007 Aug 15;31(6):1289-96.
  286 Malignant catatonia in a patient with bipolar disorder, B12 deficiency, and neuroleptic malignant syndrome: one cause or three?Lewis AL, Pelic C, Kahn DA. USA; J Psychiatr Pract. 2009 Sep;15(5):415-22.
  287 Hyperhomocysteinemia and schizophrenia: case control study; Mabrouk H, Douki W, Mechri A, Younes MK, Omezzine A, Bouslama A, Gaha L, Najjar MF.; Tunisie. hajer mabrouk@yahoo.fr ; Encephale. 2011 Sep;37(4):308-13.
  288 Reduced folic acid, vitamin B12 and docosahexaenoic acid and increased homocysteine and cortisol in never-medicated schizophrenia patients: implications for altered one-carbon metabolism. Kale A, Naphade N, Sapkale S, Kamaraju M, Pillai A, Joshi S, Mahadik S. Department of Nutritional Medicine, Interactive Research School for Health Affairs, Bharati Vidyapeeth University, Pune 411043, India; Psychiatry Res. 2010 Jan 30;175(1-2):47-53. Epub 2009 Dec 6.
  336 Blz. 21, 105, 106, 115, 165, 209 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  758 Randomized Multicenter Investigation of Folate Plus Vitamin B12 Supplementation in Schizophrenia Joshua L. Roffman, MD, MMSc; J. Steven Lamberti, MD; Eric Achtyes, MD, MS; Eric A. Macklin, PhD; Gail C. Galendez, BS; Lisa H. Raeke, MA; Noah J. Silverstein, BA; Jordan W. Smoller, MD, ScD; Michele Hill, MD; Donald C. Goff, MD JAMA Psychiatry. 2013;70(5):481-489. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.900.
  http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1660588
  gezondheid.plusonline.nl/vitaal-blijven-met-vitamines-en-mineralen/nieuws/10526/foliumzuur-helpt-bij-schizofrenie
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, PDD-NOS en autisme
  289 Blz. 165 ADHD, Blz. 160, 275 PDD-NOS “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  290 Nutrition and performance in children. Fanjiang G, Kleinman RE. USA. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2007 May;10(3):342-7.
  291 Effects of nutrients (in food) on the structure and function of the nervous system: update on dietary requirements for brain. Part 1: micronutrients. Bourre JM.France; jean-marie.bourre@fwidal.inserm.fr; J Nutr Health Aging. 2006 Sep-Oct;10(5):377-85.
 • Autisme problemen met contact maken en toelaten, problemen met gedrag, met cognitieve functies, met motoriek. onverwachte periodieke stemmingswisselingen
  292 Vitamin B12 optic neuropathy in autism. Pineles SL, Avery RA, Liu GT.Neuro-ophthalmology Service, Division of Neuro-Ophthalmology, Hospital of the University of Pennsylvania, Department of Neurology, University of Pennsylvania School of Medicine, 3400 Spruce St, Philadelphia, PA 19104, USA; Pediatrics. 2010 Oct;126(4):e967-70. Epub 2010 Sep 20. (NB: www.drneubrander.com hoe met vitamine B12 Methylcobalamine-injecties (jonge) autistische kinderen in de VS zeer succesvol geholpen worden.)
  293 Blz. 21, 26, 43, 142, 145, 155, 158-162, 164, 165, 200, 212, 219, 233, 256, 259, 265, 266, 272-276, 280, 283-285, 290, Autisme “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  294 Hyperhomocysteinemia among Omani autistic children: a case-control study. Ali A, Waly MI, Al-Farsi YM, Essa MM, Al-Sharbati MM, Deth RC; Oman. amanat@squ.edu.om; Acta Biochim Pol. 2011;58(4):547-51.
  295 Vitamin supplementation reduces the level of homocysteine in the urine of autistic children. Kałużna-Czaplińska J, Michalska M, Rynkowski J.;Poland; jkaluzna@p.lodz.pl; Nutr Res. 2011 Apr;31(4):318-21.
 • Depressie, diep in de put zitten; geen levenlust, geen passie meer, voor niets; opgeven; onverschilligheid; apathie (“willen moet je ook maar kunnen”); ‘fed up’ zijn; het erbij laten zitten; gebrek aan empathie (invoelingsvermogen). Lage B12 waarden zijn sterk gerelateerd aan het hebben van een depressie
  296 In 2002 publiceerden de Nederlandse onderzoekers Tiemeier, van Tuijl, Hofman, Meijer, Kiliaan, en Breteler een artikel over het verband tussen depressie en het hebben van (te) lage vitamine B12 waarden in het bloed in the American Journal of Psychiatry. Het onderzoek vond plaats onder bijna 4000 ouderen. Eén van hun conclusies: Lage B12 waarden zijn sterk gerelateerd aan het hebben van een depressie. Titel van hun werk: “Vitamin B12, folate, and homocysteine in depression: The Rotterdam study”. 159(12):2099-101.
  297 Status of Vitamins B-12 and B-6 but Not of Folate, Homocysteine, and the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Polymorphism Are Associated with Impaired Cognition and Depression in Adults; Moorthy D, Peter I, [..], Troen AM. J Nutr 2012; 142(8):1554-60 Skarupski KA, Tangney C, [..],
  298 Morris MC. Longitudinal association of vitamin B-6, folate, and vitamin B-12 with depressive symptoms among older adults over time. Am J Clin Nutr 2010; 92(2):330-5.
  299 Treatment of depression: time to consider folic acid and vitamin B12, Alec Coppen, Christina Bolander-Gouaille Journal of Psychopharmacology 19(1) (2005) 59-65J Psychopharmacol. 2005 Jan;19(1):59-65.
  332 Sánchez-Villegas A, Doreste J, [..], Martínez-González MA. Association between folate, vitamin B(6) and vitamin B(12) intake and depression in the SUN cohort study. J Hum Nutr Diet 2009; 22(2):122-33.
 • Concentratiegebrek niet goed helder meer kunnen denken, duf zijn, “alsof er watten in het hoofd zitten”, sufheid, lichtheid in het hoofd
  300 Blz. 21, 77, 105, 160 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  301 Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia: Influence of Folic Acid and Vitamin B12 Use in the VITA Cohort.; Blasko I, Hinterberger M, Kemmler G, Jungwirth S, Krampla W, Leitha T, Heinz Tragl K, Fischer P.;I. Blasko, Austria, imrich.blasko@i-med.ac.at.; J Nutr Health Aging. 2012;16(8):687-94.
  302 Psychiatric manifestations of vitamin B12 deficiency: a case report. Durand C, Mary S, Brazo P, Dollfus S. France. Encephale. 2003 Nov-Dec;29(6):560-5 Vitamin B12 deficiency associated with symptoms of frontotemporal dementia. Blundo C, Marin D, Ricci M.;Italy. cablu@tin.it;
  303 Neurol Sci. 2011 Feb;32(1):101-5.
 • Intelligentie, de potentie van het in wezen aanwezige IQ blijft onbenut
  304 Blz. 63, 259, 262, 264-266, 277, 278 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  305 Louwman MWJ et al. Signs of impaired cognitive function in adolescents with marginal cobalamin status. Am J Clin Nutr 2000;72:762-769.
  306 Tangney CC, Tang Y, [..], Morris MC. Biochemical indicators of vitamin B12 and folate insufficiency and cognitive decline. Neurology 2009; 72(4):361-7.
  307 Stolhoff, K.; Schulte, F.J. ~ Vitamin B12 and brain development. Europian Journal of Pediatrics. 1987; 146: 201 – 205.
  308 Vitamin B12 status and rate of brain volume loss in community-dwelling elderly. Vogiatzoglou A, Refsum H, Johnston C, Smith SM, Bradley KM, de Jager C, Budge MM, Smith AD. Department of Physiology, Anatomy and Genetics, University of Oxford, Le Gros Clark Building, South Parks Rd., Oxford OX1 3QX, UK. anna.vogiatzoglou@dpag.ox.ac.uk; Neurology. 2008 Sep 9;71(11):826-32.
  309 Low vitamin B-12 status and risk of cognitive decline in older adults. Clarke R, Birks J, Nexo E, Ueland PM, Schneede J, Scott J, Molloy A, Evans JG. University of Oxford, . robert.clarke@ctsu.ox.ac.uk; Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1384-91.
  310 A trial of B vitamins and cognitive function among women at high risk of cardiovascular disease. Kang JH, Cook N, Manson J, Buring JE, Albert CM, Grodstein F.Channing Laboratory, Boston, MA 02115, USA. nhjhk@channing.harvard.edu; Am J Clin Nutr. 2008 Dec;88(6):1602-10.
  311 Oral folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline. Feng L.Folic acid and vitamin B-12 supplementation to prevent cognitive decline in community-dwelling older adults with depressive symptoms--the Beyond Ageing Project: a randomized controlled trial. [Am J Clin Nutr. 2012; Am J Clin Nutr. 2012 May;95(5):1289-90
 • Vergeetachtigheid, korte termijn-geheugenproblemen
  312 Blz. 33, 34, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 56, 60, 61, 69, 82, 83, 85, 88, 101, 105, 112, 115, 152, 164, 178, 184, 186, 192, 208, 255 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  313 Vitamin B12, cognition, and brain MRI measures: A cross-sectional examination. Tangney CC, Aggarwal NT, [..], Morris MC.; Neurology 2011; 77(13):1276-82
  325 Nutrient biomarker patterns, cognitive function, and MRI measures of brain aging. Bowman GL, Silbert LC, [..], Quinn JF. Neurology 2012; 78(4):241-9.
 • Woordvindingsproblemen
  314 Blz. 143, 158, 159, 162, 164, 261, 262, 263, 271, 278, 281-283 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  315 Tangney CC, Aggarwal NT, [..], Morris MC. Vitamin B12, cognition, and brain MRI measures: A cross-sectional examination. Neurology 2011; 77(13):1276-82
 • Geen gevoel van well-being, de levens-‘juice’; de levenslust, het ‘joie de vivre’, de humor, de relativering, de pit, de durf, de flair: het is er allemaal, beetje bij beetje, als het ware uitgeknepen en uitgeslopen. Er is toenemend gevoel van chagrijnigheid, humeurigheid, prikkelbaarheid ("kort lontje"), van mogelijk plotselinge agressie en/of stemmingswisselingen. Er kan sprake zijn van toenemend onredelijk gedrag, tot en met ernstige psychische klachten, paniekaanvallen en zelfs suïcidaal gedrag
  316 Blz. 23, 34, 43, 44, 47, 50, 51, 54, 61, 62, 80, 83, 85, 88, 105, 106, 107-112, 114, 115, 118, 132, 165, 178, 186, 209, 215, 255, 269 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  317 Sánchez-Villegas A, Doreste J, [..], Martínez-González MA. Association between folate, vitamin B(6) and vitamin B(12) intake and depression in the SUN cohort study. J Hum Nutr Diet 2009; 22(2):122-33.
  318 Eilenburg, M.D. ~ Psychiatric illness and pernicious anaemia: a clinical re-evaluation. Journal of Mental Science. 1960; 106: 1539 - 1548.
  319 A study of neurobehavioral, clinical psychometric, and P3 changes in vitamin B12 deficiency neurological syndrome. Kalita J, Agarwal R, Chandra S, Misra UK. Nutr Neurosci. 2012 Jul 9.
  320 Subtle vitamin-B12 deficiency and psychiatry: a largely unnoticed but devastating relationship?Dommisse J.; Med Hypotheses. 1991 Feb;34(2):131-40.
 • Slecht kunnen slapen
  321 Blz. 115 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  322 Chronobiological sleep disorders and their treatment possibilities.Brunner DP, Wirz-Justice A.Abteilung für Chronobiologie, Psychiatrische Universitätsklinik, Basel; Ther Umsch. 1993 Oct;50(10):704-8.
  323 Vitamin B12 treatment for sleep-wake rhythm disorders. Okawa M, Mishima K, Nanami T, Shimizu T, Iijima S, Hishikawa Y, Takahashi K.; Japan. Sleep. 1990 Feb;13(1):15-23.
  324 Dementia: classification and aspects of treatment. Gottfries CG. Sweden; Psychopharmacol Ser. 1988;5:187-95.
 • Psychose
  337 Blz. 40, 44, 46, 55, 58, 80, 88, 90, 101, 105, 110, 111, 113, 116, 209, 222, 235, 269, 290 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  338 Vitamin B12 and folate serum levels in newly admitted psychiatric patients Vladimir Lerner, Michael Kanevsky, Tzvi Dwolatzky, Tsvi Rouach, Ram Kamin, Chanoch Miodownik Clinical Nutrition (2006) 25, 60-67.
  339 Evans, Dwight L.; e.a. ~ Organic psychosis without anemia or spinal cord symptoms in patients with vitamin B12 deficiency. American Journal of Medicine. 1983; 140 (2): 218 - 221.
  340 Medizinische Klinik ~ Funiculäre spinalerkrankungen und B12 avitaminotische Psychose. Medizinische Klinik (München). 1967; 62: 767 - 770.
  341 Wieck, H.H.; e.a. ~ Funktionspsychosen als manifestationen der B12-avitaminosen. Deutsche Medizinische Wochenschrift (Stuttgart). 1969; 94: 1473 - 1476.
  342 Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin b12 deficiency in an adolescent: case report. Tufan AE, Bilici R, Usta G, Erdoğan A. Assistant Professor, Abant Izzet Baysal University Medical Faculty, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Baysal, Turkey. tevrenus@yahoo.com.; Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2012 Jun 22;6(1):25.
  343 Acute psychotic depression as a sole manifestation of vitamin B12 deficiency.;Bar-Shai M, Gott D, Marmor S.; Israel. barshaimarina@gmail.com; Psychosomatics. 2011 Jul-Aug;52(4):384-6.
  344 NB: Een psychose kan ook geprovoceerd worden door gebruik van lachgas (Distikstof(mon)oxide; N2O) met als gevolg een acuut groot Vitamine B12-tekort: Nitrous oxide "whippit" abuse presenting with cobalamin responsive psychosis. Sethi NK, Mullin P, Torgovnick J, Capasso G.;Department of Neurology, Saint Vincent's Hospital and Medical Centers, New York, NY 10011, USA. sethinitinmd@hotmail.com; J Med Toxicol. 2006 Jun;2(2):71-4.
  345 Myeloneuropathy from whipped cream bulbs presenting as conversion disorder.Brett A; Postgraduate Centre, Graylands Hospital, Mt Claremont, Western Australia, Australia.The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry [1997, 31(1):131-132]
 • Postnatale depressie of psychose, mede door de enorme kracht- en energie-inspanningen die een bevalling van de vrouw vraagt, kan een lichamelijk en psychisch evenwicht, dat toch al wankel was door een Vitamine B12-tekort, ineens helemaal omslaan.
  346 Blz. 109, 110, 111, 209, 290, “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  347 http://vita-info.nl/2012/07/b12-psychose/
  348 The Utility of Laboratory Screening in Medically Ill Patients with Psychiatric Symptoms; Catalano G.1; Catalano M.C.2; O'Dell K.J.2; Humphrey D.A.3; Fritz E.B.4; Annals of Clinical Psychiatry, Volume 13, Number 3, September 2001 , pp. 135-140(6)
 • Neurologische klachten en uitvalsverschijnselen door verdoving met lachgas, het gebruik van lachgas (distikstof(mon)oxide; N2O) veroorzaakt acuut een gevaarlijk gebrek aan Vitamine B12
  349 Neurologic degeneration associated with nitrous oxide anesthesia in patients with vitamin B12 deficiency. Flippo TS, Holder WD Jr.; Department of General Surgery, Carolinas Medical Center, Charlotte; Arch Surg. 1993 Dec;128(12):1391-5.
  350 Severe neurologic deficit after nitrous oxide anesthesia. Hadzic A, Glab K, Sanborn KV, Thys DM. Department of Anesthesiology, St. Luke's-Roosevelt Hospital Center, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York 10025, USA; Anesthesiology. 1995 Oct;83(4):863-6.
  351 Postoperative dementia: toxicity of nitrous oxide.El Otmani H, El Moutawakil B, Moutaouakil F, Gam I, Rafai MA, Slassi I.;Service de Neurologie et Explorations Fonctionnelles, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.; Encephale. 2007 Jan-Feb;33(1):95-7.
  352 Severe polyneuropathy after using nitrous oxide as an anesthetic. A preventable disease. Alarcia R, Ara JR, Serrano M, García M, Latorre AM, Capablo JL.Servicio de Neurología, Hospital Miguel Servet, Zaragoza, España; Rev Neurol. 1999 Jul 1-15;29(1):36-8.
  353 Is nitrous oxide a dangerous anesthetic for vitamin B12-deficient subjects?Schilling RF.; JAMA. 1986 Mar 28;255(12):1605-6.
  354 Subacute combined degeneration of the spinal cord caused by nitrous oxide anaesthesia. Renard D, Dutray A, Remy A, Castelnovo G, Labauge P.; France. dimitrirenard@hotmail.com; Neurol Sci. 2009 Feb;30(1):75-6. Epub 2009 Jan 24. - Subacute combined degeneration caused by nitrous oxide intoxication: case reports.Lin RJ, Chen HF, Chang YC, Su JJ. Department of Neurology, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan; Acta Neurol Taiwan. Acta Neurol Taiwan. 2011 Jun;20(2):129-37.
  355 Reversible nitrous oxide-induced myeloneuropathy with pernicious anemia: case report and literature review. Singer MA, Lazaridis C, Nations SP, Wolfe GI.;Department of Neurology, University of Texas Southwestern Medical Center, 5323 Harry Hines Boulevard, Dallas, Texas 75390-8897, USA. mike.singer@utsouthwestern.edu; Muscle Nerve. 2008 Jan;37(1):125-9.
 • Dementie (ook vroegtijdige)
  356 Blz. 17, 22, 23, 26, 32, 34, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 60-65, 67, 69, 70, 79, 81, 88, 89, 101, 102, 105, 108, 112, 113, 115, 132, 140, 171, 177, 178, 184, 192, 193, 208, 212, 217, 222, 226, 229, 255, 257 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  357 Moorthy D, Peter I, [..], Troen AM. Status of Vitamins B-12 and B-6 but Not of Folate, Homocysteine, and the Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Polymorphism Are Associated with Impaired Cognition and Depression in Adults. J Nutr 2012; 142(8):1554-60
  358 Hooshmand B, Solomon A, [..], Kivipelto M. Homocysteine and holotranscobalamin and the risk of Alzheimer disease: a longitudinal study. Neurology 2010; 75(16):1408-14.
  359 Haan MN, Miller JW, et al. Homocysteine, B vitamins, and the incidence of dementia and cognitive impairment: results from the Sacramento Area Latino Study on Aging. Am J Clin Nutr 2007; 85(2):511-7.
  360 Karnaze, Dean S. ~ Low serum cobalamin levels in primary degenerative dementia. (Do some people harbor atypical cobalamin deficiency states?.). Archives of Internal Medicine. 1987; 147: 429 - 431.
  361 Mitsuyama, Y.; Kogoh, H. ~ Serum and cerebrospinal fluid vitamin B12 levels in demented patients with CH-B12 treatment-preliminary 3 study. Japanese Journal of Psychiatry and Neurology. 1988; 42 - 1: 65 - 71.
  362 Nijst, T.Q.; Wevers, R.A.; Schoonderwaldt, H.C.; e.a. ~ Vitamin B12 and folate concentrations in serum and cerebrospinal fluid of neurological patients with special reference to multiple sclerosis and dementia. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1990; 53: 951 - 945.
  363 Roos, D. ~ Various degrees of dementia in a selected group of gastrectomized patients with low serum B12. Acta Neurologica Scandinavica. 1977a; 55: 363 - 376.
  364 Recurrent reversible jaundice, neuropsychiatric manifestations, dementia and ataxia as manifestations of vit. B12 deficiency.Joshi D, Kumar N, Rai A. J Assoc Physicians India. 2008 Jun;56:475-6.
  365 Dementia caused by vitamin B12 deficiency. Clinical case.Behrens MI, Díaz V, Vásquez C, Donoso A.Source,Departamento de Neurología y Neurocirugía, Hospital Clínico Universidad de Chile; Rev Med Chil. 2003 Aug;131(8):915-9.
  366 Various degrees of dementia in a selected group of gastrectomized patients with low serum B12.; Roos D, Willanger R;. Acta Neurol Scand. 1977 May;55(5):363-76.
  367 Dementia: classification and aspects of treatment. Gottfries CG. Sweden; Psychopharmacol Ser. 1988;5:187-95.

Overige aanwijzingen en symptomen

 • Vermoeidheid (somnolentie), slaperigheid, algehele slapte en zwakte: domweg geen energie, geen conditie meer, uitputtingsverschijnselen (“al moe bij het opstaan”). Ook in dit verband: Snel huilen en emotioneel zijn, niet meer stress bestendig zijn, stressed out, burn out zijn, uitgeput, kapot, letterlijk gevloerd. Kenmerkend citaat van een ‘Vitamine B12-patiënt’: “Ik voel me eigenlijk een bejaarde in een jong lichaam” (veel van de gezondheidsklachten die gekoppeld worden aan ouderdom zijn juist typische Vitamine B12-tekort-symptomen)
  368 Ellis FR, Nasser S. A pilot study of vitamin B12 in the treatment of tiredness. Br J Nutr 1973;30:277-83.
  369 Blz. 32, 34, 44, 55, 79, 83, 85, 88,152, 164, 186, 191, 211, 217, 218, 222 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS)
  370 Blz. 25, 79, 212 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  371 Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome Regland B, Andersson M, Abrahamsson L, Bagby J, Dyrehag LE, Gottfries CG. Scand J Rheumatol. 1997;26(4):301-7.
  372 Using vitamin B-12 for the management of Chronic Fatigue Syndrome (CFS).Charles W Lapp, M.D. ProHealth.com. February 25, 2000.
  373 "One-carbon metabolism and CFS," Regland B et al., presented at The Clinical and Scientific Basis of Chronic Fatigue Syndrome (international symposium), Sydney, Australia, February 1998.
  374 A pilot study of vitamin B12 in the treatment of tiredness. Ellis FR, Nasser S. Br J Nutr 1973; 30: 277-283.
  375 Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction.Myhill S, Booth NE, McLaren-Howard J.; Int J Clin Exp Med. 2009;2(1):1-16
 • Fibromyalgie
  376 Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome Regland B, Andersson M, Abrahamsson L, Bagby J, Dyrehag LE, Gottfries CG. Scand J Rheumatol. 1997;26(4):301-7.
  377 Myalgic ncephalomyelitis. Simpson LO. J R Soc Med 1991;84:633.
  378 The rationale for using high-dose cobalamine. Lapp CW, Cheney PR .The CFIDS Chronicle Physicians’ Forum Fall; 1993;19-20.
  379 Increased concentrations of homocysteine in the cerebrospinal fluid in patients with fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. Regland B, Andersson M, Abrahamsson L, Bagby J, Dyrehag LE, Gottfries CG.;Sweden; Scand J Rheumatol. 1997;26(4):301-7.
 • Slaperigheid (veel slaap nodig hebben, zomaar spontaan in slaap kunnen vallen), heel snel moe zijn na (geringe) inspanning, ook slecht herstellen daarvan
  380 Blz. 43, 152, 261 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  381 Treatment of recurrent hypersomnia with methylcobalamin (vitamin B12): a case report. Yamada N. Department of Psychiatry, Shiga University of Medical Science, Japan; Psychiatry Clin Neurosci. 1995 Dec;49(5-6):305-7.
  382 Effect of methylcobalamin (VB12) injection on sleep-wake rhythm in demented patients. Mishima K, Okawa M, Hishikawa Y. Department of Neuropsychiatry, Akita University School of Medicine; Jpn J Psychiatry Neurol. 1992 Mar;46(1):227-8.
  383 Central administration of vitamin B12 aggravates cataplexy in canine narcolepsy. Honda K, Riehl J, Inoué S, Mignot E, Nishino S. Sleep Disorders and Research Center, Stanford University, Palo Alto, CA 94304, USA; Neuroreport. 1997 Dec 22;8(18):3861-5.
  384 Treatment of recurrent hypersomnia with methylcobalamin (vitamin B12): a case report. Yamada, N. Japan. 1995 Dec in Psychiatry and clinical neurosciences.
 • Slaapproblemen
  385 Ohta, T.; et al ~ Treatment of persistent sleep-wake schedule disorder in adolescents with methylcobalamin (vitamine B12 ). Sleep. 1991a; 14 (5): 414 - 418 & Japanese Journal of Psychiatry and Neurology. 1991b; 45 (1): 167 - 168.
  386 Okawa, M.; e.a. ~ Vitamin B12 treatment for sleep-wake disorders. Sleep. 1990; 13 (1): 15 - 23.
  387 Okawa, M.; Mishima, K.; Hishikawa, Y. ~ Vitamine B12 treatment for sleep-wake rhythm disorders. Japanese Journal of Psychiatry and Neurology. 1991; 45 (1): 165 - 166.
  388 Oku, H. ~ Cyanide with vitamin B12 deficiency as the cause of experimental tobacco amblyopia (niet engelstalig). Nippon Ganka Gakkai Zasshi. 1991; 95: 158 - 164.
  389 Okuda, K.; e.a. ~ Symposium on role of some of newer vitamins in human metabolism and nutrition, vitamin B12 serum level and pregnancy. American Journal of Clinical Nutrition. 1958; 4: 440 - 443.
 • Lage, verlaagde weerstand (ook bij Aids), daardoor veel ziek zijn, veel gezondheidsklachten, kwaaltjes, (bijvoorbeeld griepachtige verschijnselen) hebben. Een Vitamine B12-tekort geeft een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten in alle mogelijke organen
  390 Blz. 32-34, 42-44, 47, 71, 72, 79-81, 83, 85, 90, 126, 137, 171, 186, 193, 211, 217, 218, 222, 228, 234, 235, 244, 250, 251, 255, 263, 281, 287, 291 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  391 Low serum vitamin B12 concentrations are associated with faster human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) disease progression. Tang A.M. et al. Journal of Nutrition 1997; 127:345-351.
  392 Low serum cobalamin levels occur frequently in the acquired immune deficiency syndrome and related disorders. Burkes RL, Cohen H, Krailo M, Sinow RM, Carmel R.; Eur J Haematol. 1987 Feb;38(2):141-7.
  393 Vitamin B12, cognitive impairment, survival and HHV-6A. No authors listed. Posit Health News. 1998 Spring;(No 16):12-3.
 • Koorts (zonder duidelijke oorzaak)
  394 Vitamin B12 deficiency presenting as pyrexia. Negi RC, Kumar J, Kumar V, Singh K, Bharti V, Gupta D, Kashyap R, Raina S.Department of Medicine, Indira Gandhi Medical College, Shimla-171001, Himachal Pradesh; J Assoc Physicians India. 2011 Jun;59:379-80.
  395 Periodic fever responds to vitamin B12 treatment. Naimer S, Volkov I. Israel. Rheumatol Int. 2010 Nov;30(12):1661-3.
  396 Fever in megaloblastic anemia. McKee LC Jr. South Med J. 1979 Nov;72(11):1423-4, 1428.
 • Een verhoogde kans op vaginale- en urineweginfecties en andere infecties
  397 Blz. 28, 44-46, 54, 92, 100, 168, 173, 175, 176, 178, 196, 282 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  398 The Megaloblastic Anemias. Herbert, Victor; Grune and Stratton, 1959b.
  399 Vitamin B12, folic acid, and the treatment of megaloblastic anemias. Herbert,Victor. In: The pharmacological basis of therapeutics, Goodman, L.S. and Gilman8th. ed. 1990; 1294 - 1302.
  400 Macrocytose, polyneuropathie en achterstrengstoornis door malabsorptie vaneiwitgebonden vitamine B12. Mazure, A.; Bieger, R.; Lambrecht, P.C.L.A.;Wiarda, K.S. Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. 1990; 134 (13): 660 -662. En ‘omgekeerd’ werkt Vitamine B12 suppletie
  401 Vitamin B12 supplementation improves rates of sustained viral response inpatients chronically infected with hepatitis C virus. Alba Rocco, DeboraCompare, Pietro Coccoli, Ciro Esposito, Antimo Di Spirito, Antonio Barbato,Pasquale Strazzullo, Gerardo Nardone. Gut, July 18, 2012 DOI:10.1136/gutjnl-2012-302344
 • Chronische hoest
  402 Vitamin B12 Deficiency is a Common Cause for Chronic Coughing, Dr. David Jockers, www.naturalnews.com; XXI World Allergy Congress (WAC): Abstract 290. Presented December 8, 2009.
  403 Unexplained chronic cough and vitamin B-12 deficiency.Bucca CB, Culla B, Guida G, Sciascia S, Bellone G, Moretto A, Heffler E, Bugiani M, Rolla G, Brussino L.; Italy. caterina.bucca@unito.it; Am J Clin Nutr. 2011 Mar;93(3):542-8.
 • Slechte wondgenezing
  404 Blz. 45, 222 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  406 Effect of vitamin B12 on wound healing. FINDLAY CW Jr.; Proc Soc Exp Biol Med. 1953 Mar;82(3):492-5.
 • Astma, kortademigheid
  407 Blz. 44, 137, 222 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  408 Annibaro B. et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology 90(1), p.103, 1992.
  409 Biermer's disease and auto-immune haemolytic anaemia, Nafil H, Tazi I, Mahmal L.; Service d'hématologie, CHU Mohamed VI, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Morocco. solhatim@hotmail.comAnn Biol Clin (Paris). 2012 Jul-Aug;70(4):480-2.
  410 Hyperhomocysteinaemia and poor vitamin B status in chronic obstructive pulmonary disease. Fimognari FL, Loffredo L, Di Simone S, Sampietro F, Pastorelli R, Monaldo M, Violi F, D'Angelo A.; Italy. filippo.fimognari@virgilio.it ; Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Nov;19(9):654-9. Epub 2009 Mar 17.
 • Het vaak koud hebben
  411 “Eén van mijn klachten is het steeds verschrikkelijk koud hebben. Soms zijn het alleen koude rillingen en voelen m'n ledematen niet eens superkoud aan, maar soms ook ben ik echt door en door koud. De verwarming staat dan flink te loeien en soms zit ik 's avonds op de bank met joggingpak, hempje, t-shirt, sjaal, dikke sokken en heb ik het nog steeds koud”. Van het forum van www.stichtingb12tekort.nl/forum/index.php?topic=14419.0
  412 http://www.fonteine.com/b12_tekort.html
  413 A hot cold man. Frostbite in summer? Polyneuropathy, vitamin B12 deficiency. Urch T.; MMW Fortschr Med. 2010 Jun 17;152(24):5.
 • Vlammend-branderig gevoel op de huid
  414 Blz. 79, 208 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  415 The critical role of vitamin B12. Volkov I. Phys Sportsmed. Phys Sportsmed. 2008 Dec;36(1):34-41; Department of Family Medicine, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 84105, IL. r0019@zahav.net.il.
  416 A role for B₁₂ in inflammatory bowel disease patients with suppurative dermatoses? An experience with high dose vitamin B₁₂ therapy. Mortimore M, Florin TH. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):466-70
  417 Homocysteine, vitamin B12 and folic acid levels in psoriatic patients and correlation with disease severity. Brazzelli V, Grasso V, Fornara L, Moggio E, Gamba G, Villani S, Borroni G.;Int J Immunopathol Pharmacol. 2010 Jul-Sep;23(3):911-6.
 • Ontstekingen in het spijsverteringskanaal (tot aan darmperforatie toe), veel moeten boeren.
  418 Blz. 44, 193, 222, 230 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  419 Sharma P, Topalovski M, Mayo MS, Sampliner RE, Weston AP. Helicobacter pylori Eradication Dramatically Improves Inflammation in the Gastric Cardia. American Journal of Gastroenterology 2000; 95:3107-3112
 • Misselijkheid
  420 Blz. 26, 203, 204 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  421 Neuropsychiatric disorders caused by cobalamine deficiency in the absence of anemia or macrocytosis. Lindenbaum,; e.a. New England Journal of Medicine. 1988; 318: 1720 - 8.
  422 Small bowel contamination and vitamin B12 deficiency in the elderly. Chesner IM, Montgomery RD. J Clin Gastroenterol. 1986 Aug;8(4):447-50.
 • Verminderde stofwisseling
  423 Oral vitamin B12 for patients suspected of subtle cobalamin deficiency: a multicentre pragmatic randomised controlled trial. Favrat B, Vaucher P, [..], Verdon F. BMC Fam Pract 2011; 12:2
  424 Megaloblastic anaemia due to vitamin B12 deficiency caused by small intestinal bacterial overgrowth: possible role of vitamin B12 analogues. Murphy MF, Sourial NA, Burman JF, Doyle DV, Tabaqchali S, Mollin DL.; Br J Haematol. 1986 Jan;62(1):7-12.
 • Slechte spijsvertering, (pijn in bovenbuik), vol of opgeblazen gevoel zelfs na eten van kleine of normale hoeveelheden
  425 Blz. 44, 193, 222, 230 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  426 Vitamin B12 deficiency in the elderly. Baik HW, Russell RM. Annu Rev Nutr. 1999;19:357-77.
  427 Small intestinal bacterial overgrowth in the symptomatic elderly. Riordan SM, McIver CJ, Wakefield D, Bolin TD, Duncombe VM, Thomas MC.Am J Gastroenterol. 1997 Jan;92(1):47-51.
 • Geen trek in eten
  428 Blz. 44, 46, 164, 165, 211 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  429 Gastric polyps in pernicious anemia: indications for polypectomy.Rickes S, Gerl H, Lochs H.; Berlin; Dtsch Med Wochenschr. 2000 Sep 8;125(36):1035-8.
  430 Nutritional megaloblastic anemia in young Turkish children is associated with vitamin B-12 deficiency and psychomotor retardation. Katar S, Nuri Ozbek M, Yaramiş A, Ecer S.; J Pediatr Hematol Oncol. 2006 Sep;28(9):559-62.
  431 Vitamin B12 concentrations in psychiatric patients. Elsborg L, Hansen T, Rafaelsen OJ.; Acta Psychiatr Scand. 1979 Feb;59(2):145-52.
 • Glutenintolerantie
  432 Blz. 48, 154, 267 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  433 Severe anemia in a young woman. Description of a rare coincidence. Kleine G.), Enzkreis-Kliniken, Mühlacker, Germany. guido.kleine@kliniken-ek.de; Dtsch Med Wochenschr. 2007 Jul 30;132(30):1571-4.
  434 Cobalamine deficiency associated with neuropathy and oral mucosal melanosis in untreated gluten-sensitive enteropathy. Somay G, Cevik DM, Halaç GU, Abut E, Erenoglu NY.;Indian J Gastroenterol. 2005 May-Jun;24(3):120-2.
  435 Prevalence of hyperhomocysteinemia in adult gluten-sensitive enteropathy at diagnosis: role of B12, folate, and genetics. Saibeni S, Lecchi A, Meucci G, Cattaneo M, Tagliabue L, Rondonotti E, Formenti S, De Franchis R, Vecchi M.; Clin Gastroenterol Hepatol. 2005 Jun;3(6):574-80.
  436 Vitamin B12 deficiency in untreated celiac disease. Dahele A, Ghosh S.; Vitamin B12 deficiency in untreated celiac disease. Dahele A, Ghosh S.; Am J Gastroenterol. 2001 Mar;96(3):745-50.
 • Anorexia
  437 Blz. 263, 278 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  438 Vitamin deficiency and malnutrition.Birlouez I, Cals MJ, Covi G, Dauvergne A, Faure H, Fayol V, Galabert C, Guéant JL, Guilland JC, Herbeth B, Hercberg S, Jardel A, Jeandel C, Léger C, Le Moël G, Lemoine A, Rousselot D, Thérond P, Vidailhet M.; Ann Biol Clin (Paris). 2002 Jul-Aug;60(4):443-50.
  439 Idiopathic non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy, vitamin B12 deficiency and gastric adenocarcinoma: an unreported association in a teenager. Wolach B, Rothschild M, Pomeranz A, Raz A, Ben Arush M, Rathaus V, Bernheim J, Novis B, Katz S.; Eur J Pediatr. 1998 Sep;157(9):715-8.
  440 Plasma total-homocysteine in anorexia nervosa. Moyano D, Vilaseca MA, Artuch R, Valls C, Lambruschini N.; Eur J Clin Nutr. 1998 Mar;52(3):172-5.
  441 Neurologic complications of anorexia nervosa. Patchell RA, Fellows HA, Humphries LL.; Department of Neurology, University of Kentucky Medical Center, Lexington 40536-0084; Acta Neurol Scand. 1994 Feb;89(2):111-6.
  442 Optic neuropathy in a patient with vitamin B12 deficiency: a case report.Areekul S, Roongpisuthipong C, Churdchu K, Thanomsak W.; J Med Assoc Thai. 1992 Dec;75(12):715-8.
  443 Buikpijn
  444 Blz. 45, 181 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  445 Primary gastric lymphoma presenting with vitamin B12 deficiency and achlorhydria. Drake WM, Innes DF. Am J Gastroenterol. 1996 Dec;91(12):2605-6.
  446 The relationship between gastric-oral Helicobacter pylori and oral hygiene in patients with vitamin B12-deficiency anemia. Avcu N, Avcu F, Beyan C, Ural AU, Kaptan K, Ozyurt M, Nevruz O, Yalçin A.;Faculty of Dentistry, Department of Oral Diagnosis and Radiology, Hacettepe Universitesi, Ankara, Turkey. aural@gata.edu.tr; Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001 Aug;92(2):166-9.
  447 Causes of vitamin B12 and folate deficiency. Allen LH. USDA, ARS Western Human Nutrition Research Center, University of California, Davis, CA 95616, USA. lindsay.allen@ars.usda.gov.; Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S20-34; discussion S35-7.
 • Migraine
  448 Functional Vitamin B12 Deficiency Represented by Elevated Urine Methylmalonic Acid Levels in Patients with Migraine. Osman Metin İPÇİOĞLU,Ömer ÖZCAN, Mustafa GÜLTEPE, Hakan TEKELİ,Mehmet Güney ŞENOL,E-mail: medsci@tubitak.gov.tr ;Turk J Med Sci. 2008; 38 (5): 409-414.
  449 Unusual association of Arnold-Chiari malformation and vitamin B12 deficiency.Verma R, Praharaj HN.Department of Neurology, Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India; BMJ Case Rep. 2012 Jul 9; 2012.
 • Maagzweer
  450 Blz. 53, 210 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  451 Increased levels of homocysteine in patients with ulcerative colitis. Akbulut S, Altiparmak E, Topal F, Ozaslan E, Kucukazman M, Yonem O. Department of Gastroenterology, Kartal Kosuyolu High Specialty Education and Research Hospital, 34846 Istanbul, Turkey; World J Gastroenterol. 2010 May 21;16(19):2411-6.
  452 Significance of plasmic homocysteine, folate and Vitamin B(12) in ulcerative colitis.Chen ML, Mei Q, Xu JM, Hu NZ, Lu CX, Fang HM.; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2011 Mar;14(3):185-7 Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2011 Mar;14(3):185-7
 • Darmklachten, inflammatoire darmziekten (IBD)
  453 Anemia and inflammatory bowel diseases. Gomollón F, Gisbert JP. Gastroenterology Unit, Clinical Universitary Hospital Lozano Blesa, CIBEREHD, Avenida San Juan Bosco 15, Zaragoza 50009, Spain. fgomollon@gmail.com; World J Gastroenterol. 2009 Oct 7;15(37):4659-65.
  454 Prevalence and outcomes of anemia in inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature.Wilson A, Reyes E, Ofman J.Zynx Health, Beverly Hills, California 90212, USA; Am J Med. 2004 Apr 5;116 Suppl 7A:44S-49S.
  455 Research progress of anemia associated with inflammatory bowel diseases. Hong ZW, Ren JA. Nanjing University School of Medicine, Nanjing, China; Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi. 2012 Jun;15(6):644-7.
  456 Clinicopathogenetic variants of anemia in patients with intestinal inflammation. No authors listed. Ter Arkh. 2012;84(2):36-41.
  457 Methyl deficient diet aggravates experimental colitis in rats. Chen M, Peyrin-Biroulet L, George A, Coste F, Bressenot A, Bossenmeyer-Pourie C, Alberto JM, Xia B, Namour B, Guéant JL.; Inserm U954, Medical faculty and CHU of Nancy, Nancy-Université, Nancy, France; J Cell Mol Med. 2011 Nov;15(11):2486-97.
  458 Prevalence of anaemia in inflammatory bowel disease in Switzerland: a cross-sectional study in patients from private practices and university hospitals. Voegtlin M, Vavricka SR, Schoepfer AM, Straumann A, Voegtlin J, Rogler G, Ballabeni P, Pittet V, Buser A, Fried M, Beglinger C; Swiss IBD Cohort Study; J Crohns Colitis. 2010 Dec;4(6):642-8. Epub 2010 Aug 12.
  459 Serum vitamin B12 and folate status in patients with inflammatory bowel diseases. Yakut M, Ustün Y, Kabaçam G, Soykan I.Turkey. musyakut@gmail.com; Eur J Intern Med. 2010 Aug;21(4):320-3. Epub 2010 Jun 8.
  460 Anemia in inflammatory bowel disease. Giannini S, Martes C.; Italy. giannini_simona@libero.it ;Minerva Gastroenterol Dietol. 2006 Sep;52(3):275-91.
  461 Blz. 31, 37, 46, 111, 146, 194, 202, 230 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Ziekte van Crohn
  462 Blz. 30, 48, 111, 154, 179, 194, 195 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  463 Headstrom PD, Rulyak SJ, Lee SD. Prevalence of and risk factors for vitamin B(12) deficiency in patients with Crohns disease. Inflamm Bowel Dis 2008; 14(2):217-23.
  464 Crohn's disease presenting with recurrent acute polyradiculoneuropathy. El Moutawakil B, Rafai MA, Gam I, Tahiri JM, Rhimou A, Slassi I.Service de Neurologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc; Rev Neurol (Paris). 2007 Feb;163(2):244-6.
  465 Diagnosis and management of Crohn's disease. Wilkins T, Jarvis K, Patel J.; Georgia Health Sciences University, Augusta, 30912, USA. twilkins@georgiahealth.edu ;Am Fam Physician. 2011 Dec 15;84(12):1365-75. Vitamin B12 deficiency revealing asymptomatic Crohn's disease. Tielman G, Allah-Kouadio E, Guillemot F.;Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Victor Provo, Roubaix. guillaume.tielman@ch-roubaix.fr;
  466 Gastroenterol Clin Biol. 2007 Feb;31(2):195-7.
  467 Megaloblastic anemia in a patient with Crohn's disease. Tamura J, Kubota K, Kurabayashi H, Shirakura T, Sugai Y.; Japan; Rinsho Ketsueki. 1987 Jun;28(6):924-8.
  468 Macrocytic anaemias. Three fifths of patients with Crohn's disease that has not been operated on have vitamin B12 malabsorption. Barton R.; BMJ. 1997 May 24;314(7093):1552.
  469 Vitamin B12 absorption after ileorectal anastomosis for Crohn's disease: effect of ileal resection and time span after surgery. Behrend C, Jeppesen PB, Mortensen PB. Copenhagen, Denmark; Eur J Gastroenterol Hepatol. 1995 May;7(5):397-400.
  470 Direct and quantitative vitamin B12 absorption measurement in patients with disorders in the distal part of the bowel. Comparison of stool spot test [SST] with whole body counting in patients with ileal pelvic reservoir, ileostomy or Crohn's disease. Bayat M, Brynskov J, Dige-Petersen H, Hippe E, Lønborg-Jensen H.; Copenhagen, Denmark; Int J Colorectal Dis. 1994 May;9(2):68-72.
  471 Megaloblastic anemia associated with diffuse intestinal Crohn's disease. Abe S, Wakabayashi Y, Hirose S.; Rinsho Ketsueki. 1989 Jan;30(1):51-5.
  472 Pernicious anemia caused by Crohn's disease of the stomach. Kraus J, Schneider R.; Am J Gastroenterol. 1979 Feb;71(2):202-5.
  473 Remediable defects in Crohn disease: a prospective study of 63 patients. Beeken WL.; Arch Intern Med. 1975 May;135(5):686-90.
  474 Prevalence of and risk factors for vitamin B(12) deficiency in patients with Crohn's disease. Headstrom PD, Rulyak SJ, Lee SD. Inflamm Bowel Dis. 2008 Feb;14(2):217-23.
 • Colitis ulcerosa
  475 Blz. 48, 181 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  476 Chen M, Mei Q, [..], Liu X. Detection of melatonin and homocysteine simultaneously in ulcerative colitis. Clin Chim Acta 2011.
  477 Dahele A, Ghosh S. Vitamin B12 deficiency in untreated celiac disease.Am J Gastroenterol 2001; 96(3):745-50
  478 Increased levels of homocysteine in patients with ulcerative colitis. Akbulut S, Altiparmak E, Topal F, Ozaslan E, Kucukazman M, Yonem O.;46 Istanbul, Turkey; World J Gastroenterol. 2010 May 21;16(19):2411-6.
  479 Low serum vitamin B12 is common in coeliac disease and is not due to autoimmune gastritis. Dickey W. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2002 Apr;14(4):425-7.
 • Leverproblemen-ziekten
  480 Serum vitamin B12 levels as indicators of disease severity and mortality of patients with acute-on-chronic liver failure.Dou J, Xu W, Ye B, Zhang Y, Mao W.Clin Chim Acta. 2012 Nov 20;413(23-24):1809-12. Epub 2012 Jul 16.
  481 Blz. 29, 30, 112, 119, 230, 241, 246, 261. Lever cirrose: 54, 213. Kanker: 169. “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Diarree (met enige regelmaat)
  482 Blz. 44-46, 176, 222, 287 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  483 Diarrhea and novel dietary factors emerge as predictors of serum vitamin B12 in Panamanian children. Scatliff CE, Koski KG, Scott ME. Food Nutr Bull. 2011 Mar;32(1):54-9.
  484 Diarrhea with vitamin B12 deficiency. Marteau P, Verkarre V, André C, Brousse N, Cellier C.; Gastroenterol Clin Biol. 2001 May;25(5):495-7.
  485 Malabsorption and deficiency of vitamin B12 in HIV-infected patients with chronic diarrhea.Ehrenpreis ED, Carlson SJ, Boorstein HL, Craig RM.Dig Dis Sci. 1994; Dig Dis Sci. 1994 Oct;39(10):2159-62.
 • Nierfalen, nierproblemen
  486 Hydroxocobalamin reduces hyperhomocysteinemia in end-stage renal disease. Metabolism. 2002; Elian KM, Hoffer LJ. 51(7):881-6.
  487 Efficacy of methylcobalamin on lowering total homocysteine plasma concentrations in haemodialysis patients receiving high-dose folic acid supplementation. Koyama K, Usami T, Takeuchi O, Morozumi K, Kimura G. Nephrol Dial Transplant 2002 ; 17(5):916-922.
  488 Chronic Renal Failure Promotes Severe Variant of Vitamin B 12 Deficiency; Thomas Duning, Darius Günter Nabavi, Rainer Dziewas, Harald Kugel, Wolf-Rüdiger Schäbitz Eur Neurol 2006;56:62-65.
  489 The kidney in vitamin B12 and folate homeostasis: characterization of receptors for tubular uptake of vitamins and carrier proteins; Henrik Birn Am J Physiol Renal Physiol 291: F22-F36, 2006.
  490 Chronic Renal Failure Promotes Severe Variant of Vitamin B 12 Deficiency; Thomas Duning, Darius Günter Nabavi, Rainer Dziewas, Harald Kugel, Wolf-Rüdiger Schäbitz Eur Neurol 2006;56:62-65.
  491 The kidney in vitamin B12 and folate homeostasis: characterization of receptors for tubular uptake of vitamins and carrier proteins; Henrik Birn Am J Physiol Renal Physiol 291: F22-F36, 2006.
 • Ernstige langdurige constipatie
  492 Blz. 44, 45, 104, 165, 203-205, 222, 261 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  493 Gastric emptying in patients with vitamin B(12) deficiency. Yağci M, Yamaç K, Acar K, Cingi E, Kitapçi M, Haznedar R.;Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2002 Sep;29(9):1125-7.
  494 The status of vitamins B6, B12, folate, and of homocysteine in geriatric home residents receiving laxatives or dietary fiber. Sturtzel B, Dietrich A, Wagner KH, Gisinger C, Elmadfa I.;J Nutr Health Aging. 2010 Mar;14(3):219-23.
  495 Case 4-1970 — Raynaud's Phenomenon, Pyloric Obstruction and Anemia Kurt J. Isselbacher, and Benjamin Castleman; N Engl J Med 1970; 282:211-219January 22, 1970.
 • Onregelmatige ontlasting
  496 Antony AC. Megaloblastic anemias. In: Hoffman R, Benz Ej, Shattil SS, et al., eds. Basic Principles and Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone;2008:chap 39; www.umm.edu/ency/article/000574sym.htm
 • Gasvorming
  497 Antony AC. Megaloblastic anemias. In: Hoffman R, Benz EJ, Shattil SS, et al., eds. Hematology: Basic Principles and Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone; 2008:chap 39.; www.umm.edu/ency/article/000569.htm
 • Gewichtsverlies (mede door verlies van eetlust)
  498 Blz. 45, 48, 88, 111, 114, 130, 181, 200, 222, 232 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2.
  499 Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 13-2012. A 62-year-old man with paresthesias, weight loss, jaundice, and anemia.Puig A, Mino-Kenudson M, Dighe AS.;N Engl J Med. 2012 Apr 26;366(17):1626-33.
  500 Severe vitamin B12 deficiency in infants breastfed by vegans. Roed C, Skovby F, Lund AM.; Ugeskr Laeger. 2009 Oct 19;171(43):3099-101.
  501 Vitamin B12 deficiency and severe weight loss in an elderly patient.Gupta NK, Powers JS. Tenn Med. 2008 Feb;101(2):35-6.
  502 Vitamin B12 deficiency. Recognizing subtle symptoms in older adults. Dharmarajan TS, Adiga GU, Norkus EP; Geriatrics. 2003 Mar;58(3):30-4, 37-8. Review.
 • Verlies van smaak en reuk
  503 Loss of smell and taste within the scope of vitamin B 12 deficiency. Mundt B, Krakowsky G, Röder H, Werner E.; Psychiatr Neurol Med Psychol (Leipz). 1987 Jun;39(6):356-61.
  504 Reversible isolated sensory axonal neuropathy due to cobalamin deficiency.Dalla Torre C, Lucchetta M, Cacciavillani M, Campagnolo M, Manara R, Briani C.; Muscle Nerve. 2012 Mar;45(3):428-30.
  505 Vitamin B12 and homocysteine levels and 6-year change in peripheral nerve function and neurological signs. Leishear K, Ferrucci L, Lauretani F, Boudreau RM, Studenski SA, Rosano C, Abbate R, Gori AM, Corsi AM, Di Iorio A, Guralnik JM, Bandinelli S, Newman AB, Strotmeyer ES.; J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012 May;67(5):537-43.
 • Pijnlijke tong (glossitis), de zogenoemde ‘biefstuktong’, geeft last vooral bij scherp en gekruid eten en bij zure dranken en bij het tandenpoetsen, ijzer- en of metaalsmaak in de mond
  506 Vitamin B12: an aid to oral mucous membrane healing. Brunson EG, Smith JF, Dixon R.; Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1967 Jul;24(1):102-12.
  507 Gastric polyps in pernicious anemia: indications for polypectomy.Rickes S, Gerl H, Lochs H.; Berlin; Dtsch Med Wochenschr. 2000 Sep 8;125(36):1035-8.
  508 Bijblijven. Cumulatief Geneeskundig Nascholingssyteem. Bloed- en beenmergaandoeningen. Büscher, H.N.; e.a. Jaargang 6, 1990 nummer 3.
  509 Human vitamin B12 deficiency. Baker, S.J. World Review of Nutrition and Dietetics. 1967; 8: 62 - 126.
  510 The spectrum of vitamin B12 deficiency. American Family Physician. Clementz, G.L.; Schade, S.G.1990; 41: 150 - 162.
  511 Glossitis with linear lesions: an early sign of vitamin B12 deficiency. Graells J, Ojeda RM, Muniesa C, Gonzalez J, Saavedra J.J Am Acad Dermatol. 2009 Mar;60(3):498-500.
  512 Gastric polyps in pernicious anemia: indications for polypectomy. Rickes S, Gerl H, Lochs H.Dtsch Med Wochenschr. 2000 Sep 8;125(36):1035-8
 • Parodontitis, ontstoken tandvlees - en daardoor ook andere gebitsproblemen
  513 Folate and vitamin B12 levels in patients with oral lichen planus, stomatitis or glossitis. Thongprasom K, Youngnak P, Aneksuk V.;Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001 Sep;32(3):643-7.
  514 Aphthous ulcers and vitamin B12 deficiency.Weusten BL, van de Wiel A.; Neth J Med. 1998 Oct;53(4):172-5.
  515 Oral manifestations of vitamin B12 deficiency: a case report. Pontes HA, Neto NC, Ferreira KB, Fonseca FP, Vallinoto GM, Pontes FS, Pinto Ddos S Jr.; J Can Dent Assoc. 2009 Sep;75(7):533-7.
 • Allergieën voor (huis)stof, schimmel, voedsel, hooikoorts, sommige metalen
  516 Case 22-1991 — A 15-Year-Old Boy with Fever of Unknown Origin, Severe Anemia, and Portal-Vein Thrombosis; Podolsky D.K. and Lewandrowski K.B.N Engl J Med 1991; 324:1575-1584
 • Epilepsie (syndroom van West), epileptische aanvallen
  517 West syndrome in an infant with vitamin B12 deficiency in the absence of macrocytic anaemia. Erol I, Alehan F, Gümüs A. Division of Child Neurology, Department of Paediatrics, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. ilknur_erol@yahoo.com; Dev Med Child Neurol. 2007 Oct;49(10):774-6.
  518 Recurrent seizures: an unusual manifestation of vitamin B12 deficiency.Kumar S. Neurol India. 2004 Mar;52(1):122-3.
  519 Vitamin B12 deficiency: an unusual cause for recurrent generalised seizures with pancytopaenia. Naha K, Dasari S, Vivek G, Prabhu M.; BMJ Case Rep. 2012 Sep 3;2012 
 • NB: Het gebruik van het bij Diabetes veelvoorgeschreven medicijn Metformine, leidt tot een Vitamine B12-tekort
  520 Blz. 48, 51, 54, 58, 59, 76, 127, 130, 132, 133, 136, 148, 158, 181, 203, 208, 210, 212, 226, 236, 251 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  521 Het medicijn Metformine, dat heel veel diabeten slikken, veroorzaakt op zichzelf al een Vitamine B12-tekort (www.hln.be). Er zijn ongeveer 800.000 mensen met type 2 diabetes en 70% daarvan gebruikt metformine. Het middel staat in de top-10 van meest voorgeschreven medicijnen. www.spruythillen.nl
  522 De Jager J, Kooy A, Lehert P, Wulffelé MG, Van der Kolk J, Bets D, et al. Long term treatment with metformin in patients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial. BMJ 2010;340:c2181.
  523 Sahin M, Tutuncu NB, Ertugrul D, Tanaci N, Guvener ND. Effects of metformin or rosiglitazone on serum concentrations of homocysteine, folate, and vitamin B(12) in patients with type 2 diabetes mellitus. J Diabetes Complications 2007; 21(2):118-23.
  524 Talaei A, Siavash M, [..], Chehrei A. Vitamin B12 may be more effective than nortriptyline in improving painful diabetic neuropathy. International Journal of Food Sciences and Nutrition 2009; 60(S5):71-76 
  525 Pflipsen MC, Oh RC, [..], Topolski R. The prevalence of vitamin B(12) deficiency in patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study. J Am Board Fam Med 2009; 22(5):528-34.
  526 Tomkin GH, Hadden DR, Weaver JA, Montgomery DA. Vitamin-B12 status of patients on long-term metformin therapy. Br Med J 1971;2:685-7. * Bauman WA, Shaw S, Jayatilleke E, Spungen AM, Herbert V. Increased intake of calcium reverses vitamin B12 malabsorption induced by metformin. Diabetes Care 2000;23:1227-31.
  527 DeFronzo RA, Goodman AM. Efficacy of metformin in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: The Multicenter Metformin Study Group. N Engl J Med 1995;333:541-9.
  528 Pongchaidecha M, Srikusalanukul V, Chattananon A, Tanjariyaporn S. Effect of metformin on plasma homocysteine, vitamin B12 and folic acid: A cross-sectional study in patients with type 2 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai 2004;87:780-7. 
  529 Wulffelé MG, Kooy A, Lehert P, Bets D, Ogterop JC, Borger van der Burg B, et al. Effects of short-term treatment with metformin on serum concentrations of homocysteine, folate and vitamin B12 in type 2 diabetes mellitus: A randomized, placebo-controlled trial. J Intern Med 2003;254:455-63. 20. 
  530 Ting RZ, Szeto CC, Chan MH, Ma KK, Chow KM. Risk factors of vitamin B(12) deficiency in patients receiving metformin. Arch Intern Med 2006;166:1975-9.
  531 Vitamin B(12) in type 2 diabetic patients treated with metformin.Calvo Romero JM, Ramiro Lozano JM. Endocrinol Nutr. 2012 Oct;59(8):487-490. doi: 10.1016/j.endonu.2012.06.005. Epub 2012 Sep 13.
  532 Metformin associated B12 deficiency. Kumthekar AA, Gidwani HV, Kumthekar AB. J Assoc Physicians India. 2012 Mar;60:58-60.PMID: 22799121.
  533 Recommendations for diagnosis and management of metformin-induced vitamin B12 (Cbl) deficiency. Mazokopakis EE, Starakis IK.Diabetes Res Clin Pract. 2012 Sep;97(3):359-67. doi: 10.1016/j.diabres.2012.06.001. Epub 2012 Jul 7.
  534 Status of B-vitamins and homocysteine in diabetic retinopathy: association with vitamin-B12 deficiency and hyperhomocysteinemia. Satyanarayana A, Balakrishna N, Pitla S, Reddy PY, Mudili S, Lopamudra P, Suryanarayana P, Viswanath K, Ayyagari R, Reddy GB. Biochemistry, National Institute of Nutrition, Hyderabad, India. PLoS One. 2011;6(11):e26747. Epub 2011 Nov 1.
  535 Prevalence of pernicious anaemia in patients with Type 1 diabetes mellitus and autoimmune thyroid disease.Perros P, Singh RK, Ludlam CA, Frier BM.; UK.; Perros@ncl.ac.uk; Diabet Med. 2000 Oct;17(10):749-51.
  536 Vitamin B12 may be more effective than nortriptyline in improving painful diabetic neuropathy. Talaei A, Siavash M, Majidi H, Chehrei A.;University of Medical Sciences, Arak, Iran; Int J Food Sci Nutr. 2009;60 Suppl 5:71-6. Epub 2009 Feb 11.
 • Exocriene Pancreas Insufficiëntie (EPI), slecht werkende alvleesklier, vaak ook door een auto-immuunprobleem
  537 Pancreatic Insufficiency and Vitamin B12 Malabsorption.Eugene LeBauer; Kendall Smith; Norton J. Greenberger; Arch Intern Med. 1968;122(5):423-425.
  538 Malabsorption of vitamin B12 in pancreatic insufficiency of the adult and of the child.Guéant JL, Champigneulle B, Gaucher P, Nicolas JP.;France; Pancreas. 1990 Sep;5(5):559-67.
  539 Vitamin B12 Malabsorption in Chronic Pancreatic Insufficiency — Studies Suggesting the Presence of a Pancreatic Intrinsic Factor; Phillip P. Toskes, M.D., John Hansell, M.D., James Cerda, M.D., and Julius J. Deren, M.D. N Engl J Med 1971; 284:627-632March 25, 1971.
  540 Vitamin B12 absorption and exocrine pancreatic insufficiency in childhood.Harms HK, Kennel O, Bertele RM, Bidlingmeier F, Böhne A.; Eur J Pediatr. 1981 Mar;136(1):75-9.
 • Aften, vitamine B12 helpt ook bij de bestrijding van aften
  544 Effectiveness of vitamin B12 in treating recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Volkov I, Rudoy I, [..], Press Y. J Am Board Fam Med 2009; 22(1):9-16.
  545 Cyanocobalamin may be beneficial in the treatment of recurrent aphthous ulcers even when vitamin B12 levels are normal.Gulcan E, Toker S, Hatipoğlu H, Gulcan A, Toker A.Turkey.drerimgulcan@gmail.com . Am J Med Sci. 2008 Nov;336(5):379-82.
  546 Recurrent aphthae: treatment with vitamin B12, folic acid, and iron. Wray D, Ferguson MM, Mason DK, Hutcheon AW, Dagg JH.; Br Med J. 1975 May 31;2(5969):490-3.
 • Acné
  547 Dupre, A.; e.a. ~ Vitamin B12 induced acne. Cutis. 1979; 24: 210 - 211.
  548 Michel, P.L. ~ Un cas d'acné importante du visage consécutive a l'administration de vitamine B12. Bull. Soc. Fr. Dermatol. Syphilol. 1968; 75: 131.
  549 Braun-Falco, O. ~ Problem of vitamin B12 /B12 acne. Selected abstracts. 6 JAMA. 1976b; 235: 1387.
  550 Homocysteine, folic acid and vitamin B12 levels in females with severe acne vulgaris; Arora MK, Seth S, Dayal S.; Clin Chem Lab Med. 2012 May 14.
 • Reumatoïde Artritis
  551 Blz. 181, 210 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  552 Journal of the American College of Nutrition 1994;13(4):351-356.
  553 B12 Deficiency Myelopathy in a Patient With Long-standing Rheumatoid Arthritis. Bournia VK, Dania V, Lachanis S, Konsta M, Iliopoulos A. J Clin Rheumatol. 2012 Oct;18(7):372-4. doi: 10.1097/RHU.0b013e318273312f.
 • Huidziekten-klachten, eczeem, rode vlekken, psoriasism, gordelroos, extreem droge huid, enorme jeuk
  554 Blz. 242 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  555 Ruedemann, R. ~ Treatment of Psoriasis with large doses of vitamin B12, 1 - 100 mg/cm3. Preliminary clinical Report. Archives of Dermatology and Syphilology. 1954; 69: 738 - 739.
  556 Volkov I, Rudoy I, Freud T, et al. Effectiveness of vitamin B12 in treating recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Board Fam Med 2009;22:9-16.
  557 Stucker M, Pieck C, Stoerb C, et al. Topical vitamin B12 - a new therapeutic approach in atopic dermatitis - evaluation of efficacy and tolerability in a randomized placebo-controlled multicentre clinical trial. Br J Dematol 2004;150:977-83.
  558 Low B12 levels in chronic idiopathic urticaria.Mete N, Gulbahar O, Aydin A, Sin AZ, Kokuludag A, Sebik F.; Turkey. nihal_mete@hotmail.com; J Investig Allergol Clin Immunol. 2004;14(4):292-9.
 • Opvallende bleekheid van het gezicht, of een opvallend vaal-gelige of grijze teint van de huid.
  559 Blz. 211, 282 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  560 Reversible cutaneous hyperpigmentation and nails with white hair due to vitamin B12 deficiency. Niiyama S, Mukai H. Dermatol. 2007 Nov-Dec;17(6):551-2. Epub 2007 Oct 19.
  561 A pale woman with a gait disorder. Pernicious anemia, vitamin B12 deficiency.Stiefelhagen P.DRK-Krankenhaus Westerwald, D-57627 Hachenburg; MMW Fortschr Med. 2000 Nov 16;142(46):53-4.
 • Vitiligo (plaatselijk verdwijnen van het pigment)
  562 Serum holotranscobalamine, vitamin B12, folic acid and homocysteine levels in patients with vitiligo.Karadag AS, Tutal E, Ertugrul DT, Akin KO, Bilgili SG.Turkey; drayserem@yahoo.com; Clin Exp Dermatol. 2012 Jan;37(1).
  563 Increased level of serum Homocysteine in vitiligo. Singh S, Singh U, Pandey SS., India. sumanbiotechster@gmail.com; J Clin Lab Anal. 2011;25(2):110-2.
  564 Folic acid and vitamin B12 in vitiligo: a nutritional approach.Montes LF, Diaz ML, Lajous J, Garcia NJ.; Cutis. 1992 Jul;50(1):39-42.
  565 Is there a relationship between homocysteine and vitiligo? A pilot study. Shaker OG, El-Tahlawi SM.Cairo University, Cairo 0123, Egypt. olfatshaker@yahoo.com; Br J Dermatol. 2008 Sep;159(3):720-4. Epub 2008 Jul 4.
  566 Slowly progressive type 1 diabetes mellitus associated with vitiligo vulgaris, chronic thyroiditis, and pernicious anemia. Suzuki C, Hirai Y, Terui K, Kohsaka A, Akagi T, Suda T. Department of Endocrinology, Aomori Prefectural Central Hospital, Aomori.; Intern Med. 2004 Dec;43(12):1183-5. Improvement of vitiligo after oral treatment with vitamin B12 and folic acid and the importance of sun exposure. Juhlin L, Olsson MJ. Sweden; cta Derm Venereol. 1997 Nov;77(6):460-2.
  567 Blz. 44, 48, 164, 181, 210 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  Of juist:
 • Hyperpigmentatie, pigmentvlekken, spontane blauwe plekken
  568 Skin hyperpigmentation and increased angiogenesis secondary to vitamin B12 deficiency in a young vegetarian woman. Aroni K, Anagnostopoulou K, Tsagroni E, Ioannidis E.; Acta Derm Venereol. 2008;88(2):191-2.
  569 Reversible knuckle hyperpigmentation in B12 deficiency.Kumar V, Sharma V.Department of Nephrology, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India; N Z Med J. 2011 Sep 9;124(1342):98-9.
  570 Generalized hyperpigmentation of the skin due to vitamin B12 deficiency. Mori K, Ando I, Kukita A. Japan; J Dermatol. 2001 May;28(5):282-5. Vitamin B12 deficiency: a case report of ongoing cutaneous hyperpigmentation. Hoffman CF, Palmer DM, Papadopoulos D. USA. erderm @aol.com; Cutis. 2003 Feb;71(2):127-30; quiz 138-40.
  571 Blz. 44 en 164 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Dysfasie (problemen met spreken, verkeerde woorden gebruiken, niet op het juiste woord kunnen komen, met "dubbele tong" praten; "toetsenbordafasie").
  572 Vitamin B12, cognition, and brain MRI measures: a cross-sectional examination. Tangney CC, Aggarwal NT, Li H, Wilson RS, Decarli C, Evans DA, Morris MC.; Neurology. 2011 Sep 27;77(13):1276-82. Erratum in: Neurology. 2011 Nov 8;77(19):1773.
  573 High frequency of low serum levels of vitamin 12 among patients attending Jordan University Hospital. Barghouti FF, Younes NA, Halaseh LJ, Said TT, Ghraiz SM.; East Mediterr Health J. 2009 Jul-Aug;15(4):853-60.
  574 Vitamin B12 and folate depletion: clinical evidence in a neurological population. Moretti R, Torre P, Antonello RM, Cazzato G, Cattaruzza T, Scapicchio PL.; Neurologist. 2004 Nov;10(6):338-43.
 • Haaruitval (Alopecia Areata), kaalheid, dunner of ‘ruiger’ wordend haar, wenkbrauwen worden kaal
  575 A case of vitamin B12 deficiency with broad neurologic disorders and canities. Katsuoka H, Watanabe C, Mimori Y, Nakamura S. Third Department of Internal Medicine, Hiroshima University School of Medicine, Japan; No To Shinkei. 1997 Mar;49(3):283-6.
  576 Serum vitamin B12, folate, ferritin, and iron levels in Turkish patients with alopecia areata. Gonul M, Cakmak SK, Soylu S, Kilic A, Gul U.; Serum vitamin B12, folate, ferritin, and iron levels in Turkish patients with alopecia areata. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2009 Sep-Oct;75(5):552.
 • Te vroeg grijs haar krijgen
  577 Blz. 44 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  578 Vitamin B12 deficiency: report of a childhood case. Juangbhanit C, Nitidanhaprabhas P, Sirimachan S, Areekul S, Tanphaichitr VS. Department of Pediatrics, Bhumipol Adulyadej Hospital, Donmuang, Bangkok, Thailand; 1991 Jun;74(6):348-54.
  579 Reversible hyperpigmentation of skin and nails with white hair due to vitamin B12 deficiency. Noppakun N, Swasdikul D.; Arch Dermatol. 1986 Aug;122(8):896-9.
 • Brokkelige ‘ongezonde’ nagels, snel splijtend of scheurend
  580 Pigmentation of fingertips and nails in vitamin B12 deficiency. Ridley CM; Br J Dermatol. 1977 Jul;97(1):105-6.
  581 Reversible hyperpigmentation of skin and nails with white hair due to vitamin B12 deficiency. Noppakun N, Swasdikul D. Arch Dermatol. 1986 Aug;122(8):896-9.
  582 Reversible cutaneous hyperpigmentation and nails with white hair due to vitamin B12 deficiency. Niiyama S, Mukai H.; Eur J Dermatol. 2007 Nov-Dec;17(6):551-2
 • Nek- en of lage rugpijn
  583 Blz 185 IHMB12tekort?
  584 Vitamin B12 in low back pain: a randomised, double-blind, placebo-controlled study; Mauro GL, Martorana U, Cataldo P, Brancato G, Letizia G Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2000 May-Jun;4(3):53-8.
  585 Treatment of acute, non-traumatic pain using a combination of diclofenac-cholestyramine, uridine triphosphate, cytidine monophosphate, and hydroxycobalamin.Mibielli MA, Nunes CP, Cohen JC, Scussel AB Jr, Higashi R, Bendavit GG, Oliveira L, Geller M.Brazil; Proc West Pharmacol Soc. 2010;53:5-12.
  586 The efficacy and safety of intramuscular injections of methylcobalamin in patients with chronic nonspecific low back pain: a randomised controlled trial. Chiu CK, Low TH, Tey YS, Singh VA, Shong HK.;bSingapore Med J. 2011 Dec;52(12):868-73.
 • Incontinentie
  587 Blz. 43-45, 50, 52, 55, 88, 184, 186, 202-205, 208 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  588 Neurologic aspects of cobalamin deficiency Healton EB, Savage DG, Brust JC, et al.. Medicine (Baltimore) 1991;70:229-45.
  589 Relationship of vitamin B12 deficiency with incontinence in older people. Rana S, D'Amico F, Merenstein JH. J Am Geriatr Soc 1998;46:931-2.
  590 Masked deficit of vitamin B12 in the patient with heterozygous beta-thalassemia and spastic paraparesis. Bilic E, Bilic E, Zagar M, Juric S.;Department of Pediatric Haematology, University Hospital Centre Zagreb, Croatia. ernest.bilic@zg.htnet.hr; Acta Neurol Belg. 2004 Dec;104(4):173-5.
  591 Vitamin B12 deficiency and incontinence in older people. Garcia A, Smith M, Freedman M.; Can J Urol. 2000 Aug;7(4):1077-80.
 • Menstruatieproblemen (pijnlijk, onregelmatig, soms te lang, soms wegblijvend).
  592 http://www.vitamineabcd.nl/tekort-aan-vitamine-b12
  593 http://home.hetnet.nl/~hindrikdejong/symptoom.htm
  Opmerkelijk: Vitamine B12 tekort kan ook leiden tot:
 • Afwijkende PAP-uitstrijk bij vrouwen, Een vitamine B12-tekort kan bloedafwijkingen geven. Deze bloedafwijkingen kunnen de wand van de baarmoeder en baarmoederhals aantasten. Wat tot abnormale celvorming in de baarmoederhals kan leiden (dysplasie). Die onterecht kan worden aangezien voor een voorstadium van baarmoederhalskanker.
  595 Folate and vitamin B12 levels in abnormal pap smears: a case control study. Yüksel H, Odabasi AR, Cetin G, Eben M, Nergiz S, Onur E.;Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(6):526-30.
  596 Common polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene are associated with risks of cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer in women with low serum folate and vitamin B12. Tong SY, Kim MK, Lee JK, Lee JM, Choi SW, Friso S, Song ES, Lee KB, Lee JP. Cancer Causes Control. 2011 Jan;22(1):63-72.
  598 Blz. 45, 171-173, 181, 211, 222, 251, 255 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Dysplasie (abnormale celvorming in de baarmoederhals)
  599 Blz. 45, 46, 171-173, 181, 211, 222, 251, 255 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  600 Folate and vitamin B12 levels in abnormal pap smears: a case control study. Yüksel H, Odabasi AR, Cetin G, Eben M, Nergiz S, Onur E.;Eur J Gynaecol Oncol. 2007;28(6):526-30.
  601 Vitamin B12 status of Thai women with neoplasia of the cervix uteri. Kwanbunjan K, Saengkar P, Cheeramakara C, Tangjitgamol S, Chitcharoenrung K.; Department of Tropical Nutrition and Food Science, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand. tmkkb@mahidol.ac.th; outheast Asian J Trop Med Public Health. 2006;37 Suppl 3:178-83. Hevige overgangsklachten
  602 http://home.kpn.nl/hindrikdejong/relatiemet.htm
  603 www.hematologienederland.nl/book/export/html/6
 • Verhoogd risico op het krijgen van kanker, een Vitamine B12-tekort kan leiden tot een op steeds grotere schaal optredend schade aan het DNA en een gewijzigde methylering van het DNA, beide factoren die bekend staan als belangrijke risico factoren zijn voor het krijgen van kanker
  604Vitamin B12 deficiency may lead to an elevated rate of DNA damage and altered methylation of DNA, both of which are important risk factors for cancer” Linus Pauling Institute in de VS. Zie ook: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminB12 .; Dec;36(1):34-41.
  605 Vitamin B12 deficiency reduces proliferation and promotes differentiation of neuroblastoma cells and up-regulates PP2A, proNGF, and TACE. Battaglia-Hsu SF, Akchiche N, Noel N, Alberto JM, Jeannesson E, Orozco-Barrios CE, Martinez-Fong D, Daval JL, Guéant JL. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale U954, Faculté de Médecine, Nancy-Université, F-54505 Vandoeuvre-lès-Nancy, France; Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Dec 22;106(51):21930-5. Epub 2009 Dec 3.
  606 The master key effect of vitamin B12 in treatment of malignancy--a potential therapy?Volkov I. Department of Family Medicine, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Lea Imenu St. 59/2, Beer-Sheva 84514, Israel. r0019@zahav.net.il <r0019@zahav.net.il; Med Hypotheses. 2008;70(2):324-8. Epub 2007 Jul 20.
  607 Vitamin B12 could be a "master key" in the regulation of multiple pathological processes. Volkov I, Press Y, Rudoy I.Department of Family Medicine, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Israel. r0019@zahav.net.il; J Nippon Med Sch. 2006 Apr;73(2):65-9.
  NB: Er bestaan ook aanwijzingen dat extra suppletie van Vitamine B12 een positief effect heeft tegen de verdere groei van kanker.
  608The effect of vitamin B12 on the proliferation of malignant cells has been examined in vivo and in vitro in numerous studies. Their results indicate that methylcobalamin inhibits the proliferation of malignant cells and propose the possibility of methylcobalamin as a candidate of potentially useful agents for the treatment for some malignant tumors”. The critical role of vitamin B12. Volkov I. Phys Sportsmed. Phys Sportsmed. 2008 Dec;36(1):34-41; Department of Family Medicine, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 84105, IL. r0019@zahav.net.il.
  609 Effects of methylcobalamin on the proliferation of androgen-sensitive or estrogen-sensitive malignant cells in culture and in vivo. Nishizawa, Y., T. Yamamoto, et al. (1997) Int J Vit Nutr Res 67(3): 164-170.
  610 Methylcobalamin inhibits fibroblast growth factor-8 stimulated proliferation and induces apoptosis in Shionogi carcinoma cells. Goto, G. H., H. Katayama, et al. (2008). Int J Vit Nutr Res 78(1): 21-26.
  611 The inhibition of some cancers and the promotion of others by folic acid, vitamin B12, and their antagonists. Herbert, Victor. In: Nutritional factors in the induction and maintenance of malignancy. Butterworth, C.E. Jr. and Hutchinson, M.L. New York Academic Press 1983b; 273 - 287. En het meest recente onderzoek: An enzyme-trap approach allows isolation of intermediates in cobalamin biosynthesis. Evelyne Deery, Susanne Schroeder, Andrew D Lawrence, Samantha L Taylor, Arefeh Seyedarabi, Jitka Waterman, Keith S Wilson, David Brown, Michael A Geeves, Mark J Howard, Richard W Pickersgill, Martin J Warren.Nature Chemical Biology, 2012; DOI: 10.1038/nchembio.1086. 
  612 Blz. 25, 32, 45-47, 52, 148, 166-173, 175, 181, 186, 210, 242 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Borstkanker Citaat: er is in groeiende mate sterk bewijs dat er een relatie bestaat tussen het krijgen van borstkanker en het hebben van een vitamine B12-tekort. Blz. 46 “Could it be B12? An epidemic of misdiagnoses, blz. 22, 167 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  613 Choi S-W. Vitamin B12 deficiency: a new risk factor for breast cancer? Nutr Rev. 1999;57(8):250-253
  614 Plasma Folate, Vitamin B6, Vitamin B12, Homocysteine, and Risk of Breast Cancer; Shumin M. Zhang, Walter C. Willett, Jacob Selhub, David J. Hunter, Edward L. Giovannucci, Michelle D. Holmes, Graham A. Colditz and Susan E. Hankinson; (e-mail: Shumin.Zhang@channing.harvard.edu); Oxford JournalsMedicine JNCI J Natl Cancer Inst Volume 95, Issue 5Pp. 373-380.
 • Maagkanker, verhoogd risico op het krijgen van
  615 Blz. 32, 46, 166, 180 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  616 De Helicobacter pylori wordt ook in verband gebracht met maagkanker. Een langdurige maagslijmvliesontsteking kan veranderingen in het weefsel veroorzaken. Het maagslijmvlies is dan blijvend veranderd en dat kan op termijn de kans op maagkanker vergroten. Bron: http://www.mlds.nl/ziekten/133/helicobacter-pylori-infectie-met/klachten.
  617 Het ernstig last krijgen van de helicobacter pylori wordt in verband gebracht met een Vitamine B12-tekort: Kaptan, Kursad, et al. Helicobacter pylori - Is it a novel causative agent in vitamin B12 deficiency? Archives of Internal Medicine, Vol. 160, May 8, 2000, pp. 1349-53.
  618 Stopeck, Alison. Links between Helicobacter pylori infection, cobalamin deficiency, and pernicious anaemia. Archives of Internal Medicine, Vol. 160, May 8, 2000, pp. 1229-30.
  619 Pernicious anemia and gastric carcinoid tumor: case report and review. Sculco D, Bilgrami S.;Department of Medicine, University of Connecticut Health Center, Farmington 06062, USA.; Am J Gastroenterol. 1997 Aug;92(8):1378-80.
  620 Inleiding bloedziekten. Hanen, C; e.a. Stafler, wetenschappelijke uitgeverij, Alphen a/d Rijn, 1979.
 • Leverkanker, verhoogd risico op het krijgen van
  621 The Effects of a Primary Nutritional Deficiency (Vitamin B study); Hugh D. Riordan, Nina Mikirova, Paul R. Taylor, Cindy A. Feldkamp, Joseph J. Casciari; Food and Nutrition Sciences, Vol. 3 No. 9, 2012, pp. 1238-1244.
  622 Rapid appearance of hypomethylated DNA in livers of rats fed cancer-promoting, methyl-deficient diets.Wainfan E, Dizik M, Stender M, Christman JK.New York Blood Center, New York 10021.; Cancer Res. 1989 Aug 1;49(15):4094-7.
 • Darmkanker, verhoogd risico op het krijgen van
  623 Liu Z, Choi SW, [..], Mason JB. Mild depletion of dietary folate combined with other B vitamins alters multiple components of the Wnt pathway in mouse colon. J Nutr 2007; 137(12):2701-8.
  624 The potential cocarcinogenic effect of vitamin B12 deficiency. Friso S, Choi SW.Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Verona School of Medicine, Verona, Italy. simonetta.friso@univr.it; Clin Chem Lab Med. 2005;43(10):1158-63.
  625 Role of vitamin B12 and folate deficiencies in carcinogenesis.Eto I, Krumdieck CL; Advances in Experimental Medicine and Biology [1986, 206:313-330].
  626 Vitamin B-12 deficiency induces anomalies of base substitution and methylation in the DNA of rat colonic epithelium. Choi SW, Friso S, Ghandour H, Bagley PJ, Selhub J, Mason JB.Vitamins and Carcinogenesis Laboratory, Jean Mayer U.S. Department of Agriculture Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University, Boston MA 02111, USA. sang.choi@tufts.edu; J Nutr. 2004 Apr;134(4):750-5.
 • Baarmoederhalskanker, verhoogd risico op het krijgen van
  627 Blz. 46, 167, 168, 173 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  628 Yüksel H, Odabasi AR, Cetin G, Eben M, Nergiz S, Onur E. Folate and vitamin B12 levels in abnormal pap smears: a case control study. Eur J Gynaecol Oncol 2007; 28(6):526-30.
  629 Common polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene are associated with risks of cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer in women with low serum folate and vitamin B12. Tong SY, Kim MK, Lee JK, Lee JM, Choi SW, Friso S, Song ES, Lee KB, Lee JP. Department of Obstetrics and Gynecology, East-West Neo Medical Center, Kyunghee University College of Medicine, Seoul, Korea; Cancer Causes Control. 2011 Jan;22(1):63-72. Epub 2010 Nov 5.
  630 Lower risk of cervical intraepithelial neoplasia in women with high plasma folate and sufficient vitamin B12 in the post-folic acid fortification era. Piyathilake CJ, Macaluso M, Alvarez RD, Bell WC, Heimburger DC, Partridge EE. Department of Nutrition Sciences, University of Alabama at Birmingham, 1675 University Boulevard, Webb 326, Birmingham, AL 35294, USA. piyathic@uab.edu; Cancer Prev Res (Phila). 2009 Jul;2(7):658-64. Epub 2009 Jun 19.
  631 Vitamin B12 status of Thai women with neoplasia of the cervix uteri. Kwanbunjan K, Saengkar P, Cheeramakara C, Tangjitgamol S, Chitcharoenrung K. Mahidol University, Bangkok, Thailand. tmkkb@mahidol.ac.th; Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006;37 Suppl 3:178-83.
  632 Diet and premalignant lesions of the cervix: evidence of a protective role for folate, riboflavin, thiamin, and vitamin B12. Hernandez BY, McDuffie K, Wilkens LR, Kamemoto L, Goodman MT. Cancer Research Center of Hawaiibrenda@crch.hawaii.edu; Cancer Causes Control. 2003 Nov;14(9):859-70.
  633 Homocysteine, folic acid and B-group vitamins in obstetrics and gynaecology. de la Calle M, Usandizaga R, Sancha M, Magdaleno F, Herranz A, Cabrillo E.Department of Obstetrics and Gynaecology, Hospital La Paz, Paseo de la Castellana n 261, 28046 Madrid, Spain; Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 Apr 25;107(2):125-34.
 • Longkanker, verhoogd risico op het krijgen van
  634 Blz. 167, 168 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  635 Localized folate and vitamin B-12 deficiency in squamous cell lung cancer is associated with global DNA hypomethylation.Piyathilake CJ, Johanning GL, Macaluso M, Whiteside M, Oelschlager DK, Heimburger DC, Grizzle WE. Department of Nutrition Sciences, University of Alabama at Birmingham 35294, USA; Nutr Cancer. 2000;37(1):99-107. Nutr Cancer. 2000;37(1):99-107.
 • Mondkanker, verhoogd risico op het krijgen van
  636 Blz. 167, 168 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  637 Diet and oral premalignancy in female south Indian tobacco and betel chewers: a case-control study. Carley KW, Puttaiah R, Alvarez JO, Heimburger DC, Anantha N.Department of International Health, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL 35294-0008, USA; Nutr Cancer. 1994;22(1):73-84.
 • Onvruchtbaarheid bij de vrouw, verhoogd risico op
  638 Vitamin B12 deficiency and infertility: report of a case. International Journal of Fertility. Sanfilippo, J.S. 1991; 36: 36 - 38.
  639 Prevalence of low serum cobalamin in infertile couples. Pront R, Margalioth EJ, [..], Elstein D. Andrologia 2009; 41(1):46-50 .
  640 Vitamin B12 deficiency, infertility and recurrent fetal loss. M Bennett - The Journal of reproductive medicine, 2001 - ncbi.nlm.nih.gov.
  641 Cobalamin deficiency and infertility. Menachem Y, Cohen AM, Mittelman M. Am J Hematol. 1994 Jun;46(2):152.
  642 Vitamin B12 deficiency and infertility: report of a case. Sanfilippo JS, Liu YK. Department of Obstetrics and Gynecology, University of Louisville, School of Medicine, Kentucky; Int J Fertil. 1991 Jan-Feb;36(1):36-8.
  643 Pernicious anemia, vitiligo, and infertility. Gulden KD.Wilkes Family Health Center, North Wilkesboro, NC; J Am Board Fam Pract. 1990 Jul-Sep;3(3):217-20. Ook: blz. 35, 45, 47, 48, 196-200, 202, 222, 229 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2. In dat verband ook te noemen:
 • Verminderde spermakwaliteit bij de man
  644 Clinical experience with methylcobalamin (CH3-B12) for male infertility. Isoyama R, Kawai S, Shimizu Y, Harada H, Takihara H, Baba Y, Sakatoku J.; Hinyokika Kiyo. 1984 Apr;30(4):581-6.
  645 Clinical experience of methylcobalamin (CH3-B12)/clomiphene citrate combined treatment in male infertility. Isoyama R, Baba Y, Harada H, Kawai S, Shimizu Y, Fujii M, Fujisawa S, Takihara H, Koshido Y, Sakatoku J. Hinyokika Kiyo. 1986 Aug;32(8):1177-83.
  646 Blz. 201, 202 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • (Herhaalde) Miskramen, verhoogd risico op
  647 Blz. 86, 155, 196, 197, 199, 200, 220 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2)
  648 Vitamin B12 deficiency: Is it underestimated in pregnant women?, Robert H. Glew, Denis M. McCarthy & Dorothy J. Vanderjagt, (Received 26 October 2004; accepted 28 December 2004), ISSN 0001-6349 print/ISSN 1600-0412 online # 2006 Taylor & Francis DOI: 10.1080/00016340500438074.
  649 Bennett M. Vitamin B12 deficiency, infertility and recurrent fetal loss.J Reprod Med. 2001; 46(3):209-12
  650 Hyperhomocysteinemia: a risk factor for placental abruption or infarction. Goddijn-Wessel TAW et al. Eur J Obtetrics, Gynecology, Reproduction & Biology 1996;66:23-29.
  651 Vitamin B12 deficiency, infertility and recurrent fetal loss. Bennett M. J Reprod Med. 2001 Mar;46(3):209-12.
  652 Effects of folate and vitamin B12 deficiencies during pregnancy on fetal, infant, and child development. Molloy AM, Kirke PN, Brody LC, Scott JM, Mills JL. School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland. amolloy@tcd.ie; Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S101-11; discussion S112-5
 • Geboorteafwijkingen, verhoogd risico op (bijv. neurale buisdefecten, hersenletsel, open ruggetje, aangeboren hartafwijkingen, groeivertraging in de baarmoeder)
  653 Blz. 35, 144, 146, 268 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  654 Neural-tube defects are associated with low concentrations of cobalamin (Vitamin B12) in amniotic fluid , M. T. Steen, A. M. Boddie, A. J. Fischer, W. Macmahon, D. Saxe, K. M. Sullivan, P. P. Dembure AND L. J. Elsas Prenat. Diagn. 18: 545-555 (1998)
  655 Vitamin B12 deficiency in children and adolescents, Sonja A. Rasmussen, Paul M. Fernhoff, and Kelley S. Scanlon J Pediatr 2001;138:10-7. 9/19/112160
 • Vroeggeboorten, verhoogd risico op
  656 Blz. 155 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  657 Terugkerende cystitis. www.uitdaging.net/gezond/vitaminepep.html
  658 www.rightdiagnosis.com/v/vitamin_b12_deficiency/symptoms.htm
 • Verlies van libido (m/v)
  659 Blz. 44, 45, 102, 202-204, 212 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Erectieproblemen
  660 Blz. 203-205 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Boulimie (Boulimia nervosa)
  759 Blz. 111, 154, 268 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2 - De kans op een vitamine B12-tekort is drastisch verhoogd bij eetstoornissen. (e.g. boulemie en anorexia)
 • Alle auto immuunziekten zijn verdacht in relatie tot een Vitamine B12-tekort
  661 Vitamin B12 and health.Ryan-Harshman M, Aldoori W. FEAST Enterprises, 947 Oshawa Blvd N, Oshawa, ON L1G 5V6. ryanharshman@rogers.com; Can Fam Physician. 2008 Apr;54(4):536-41.
  662 The critical role of vitamin B12. Volkov I.Department of Family Medicine, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, 84105, IL. r0019@zahav.net.il; Phys Sportsmed. 2008 Dec;36(1):34-41.
  685 Blz. 29, 30, 52, 84, 148, 154, 165, 171, 181, 210 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2 Bijvoorbeeld:
  Multiple Sclerosis (MS)
  663 Blz. 17, 21, 25, 26, 43, 52, 78, 79, 83, 85-94, 96-101, 103, 118, 158, 171, 190, 212, 254, 257, 287 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2.
  664 Vitamin B12 metabolism in Multiple Sclerosis; Reynolds E.H.,Bottiglieri T; Laundy M; Crellin RF; Kirker SG Archives of Neurology, 1992 Jun, 49(6):649-52.
  665 Multiple sclerosis and vitamin b12 metabolism; Reynolds EH Journal of neuroimmunology, 1992 oct, 40(2-3):225-30.
  666 Vitamin B12 and its relationship to age of onset of multiple sclerosis; Sandyk R; Auerbuch GI. International Journal of Neuroscience, 1993 Jul-Aug, 71(1-4):93-9.
  667 Vitamin B12, demyelination, remyelination and repair in multiple sclerosis;Miller A, Korem M, Almog R, Galboiz Y. J Neurol Sci 2005 Jun 15;233(1-2):93-7.
  668 Vitamin B12 metabolism and massive-dose methyl vitamin B12 therapy in Japanese patients with multiple sclerosis; Kira J, Tobimatsu S, Goto I Intern Med. 1994 Feb;33(2):82-6.
  669 Vitamin B12 deficiency can mimic multiple sclerosis – report of two cases Iwona Kurkowska-Jastrzebska, Wojciech Wicha, Anna Czlonkowska Case Rep Clin Pract Rev, 2006; 7: 64-68.
  670 Multiple Sclerosis and Vitamin B12 Metabolism [editorial]Reynolds E.H. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 1992 may.
  671 Nijst, T.Q.; Wevers, R.A.; Schoonderwaldt, H.C.; e.a. ~ Vitamin B12 and folate concentrations in serum and cerebrospinal fluid of neurological patients with special reference to multiple sclerosis and dementia. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1990; 53: 951 - 945.
  672 Arch Neurol 1992;49:649.
  673 Reynolds, E.H.; e.a. ~ Multiple sclerosis and vitamin B12 deficiency. In: Biomedicine and physiology of vitamin B12. Linnell, J.C.; Bhatt H.R. London, England: Children's Medical Charity. 1990; 121 - 128.
  674 Reynolds, E.H.; e.a. ~ Multiple sclerosis and vitamin B12 metabolism: a new clue. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. 1988; 51: 739.
  675 Reynolds, E.H.; Linnel, J.C. ~ Vitamin B12 deficiency, demyelination, and multiple sclerosis. Lancet. 17 october 1987; 920.
  676 Reynolds, E.H.; Linnell, J.C. Faludy, J.E.; e.a. ~ Some patients with multiple sclerosis have a disorder of vitamin B12 metabolism. Neurology. 1989; 39 (supplement): 418.
  677 Reynolds, E.H. ~ Multiple sclerosis and vitamin B12 metabolism. Journal of neurology, neurosurgery and psychiatry. 1992a; 55 (5): 339 - 340.
  678 Reynolds, E.H. ~ Vitamin B12 metabolism in multiple sclerosis. Archive of Neurology. 1992b; 49 (6): 649 - 652.
  679 Reynolds, R.R.C.P.; e.a. ~ Multiple sclerosis associated with vitamin B12 deficiency. Archive of Neurology. 1991; 48 (8): 808 - 811.
  680 Unusual association of Arnold-Chiari malformation and vitamin B12 deficiency. Verma R, Praharaj HN. BMJ Case Rep. 2012 Jul 9;2012.
  681 Vitamin B12 metabolism and massive-dose methyl vitamin B12 therapy in Japanese patients with multiple sclerosis; J Kira, S Tobimatsu, I Goto - Intern Med, 1994 - life-choice.net.
  682 Functional vitamin B12 deficiency. Turner MR, Talbot K. Department of Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, Oxford, UK; Pract Neurol. 2009 Feb;9(1):37-41.
  683 J Vitamin B12, demyelination, remyelination and repair in multiple sclerosis. Miller A, Korem M, Almog R, Galboiz Y.Division of Neuroimmunology and Multiple Sclerosis Center, Carmel Medical Center, Haifa 34362, Israel. millera@tx.technion.ac.il; Neurol Sci. 2005 Jun 15;233(1-2):93-7.
 • ALS (Amyotrofische Letraal Sclerose) meer info over ALS en hoge B12 inname
  684 Blz. 78, 80, 84, 89, 97 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  760 Efficacy and Safety of Ultrahigh-Dose Methylcobalamin in Early-Stage Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Randomized Clinical Trial; Oki R et al. JAMA Neurol 2022-06-01

Bij baby's en kinderen

Onderstaande symptomen komen ook voor in de symptomenlijst maar zijn hier extra onderbouwd met onderzoek naar kinderen.

Als de moeder een vitamine B12-tekort heeft is het zeer waarschijnlijk dat ook haar baby een vitamine B12-tekort zal hebben. Vitamine B12 wordt doorgegeven in de moedermelk en bij de vorming van de foetus.

Naar schatting hebben 2 tot 5% van alle kinderen last van een Vitamine B12-tekort. Dat zijn er in Nederland dus vele tienduizenden. Vitamine B12-tekort bij kinderen kan leiden tot:
  Groeiachterstand van de foetus
  686 Serum homocysteine level and its association with folic acid and vitamin B12 in the third trimester of pregnancies complicated with intrauterine growth restriction. Gadhok AK, Sinha M, Khunteta R, Vardey SK, Upadhyaya C, Sharma TK, Jha M. Clin Lab. 2011;57(11-12):933-8.
  687 Severe Anaemia during Late Pregnancy. Akhtar M, Hassan I.School of Medicine, Keele University, Staffordshire ST5 5BG, UK; Case Rep Obstet Gynecol. 2012;2012:485452. Epub 2012 Sep 4.
  688 Anemia in pregnancy. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 95: Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):201-7.
  689 Determinants of Cobalamin Status in Newborns; Guttormsen, Trond Markestad, Einar Solheim and Helga Refsum, Anne-Lise Bjørke Monsen, Per Magne Ueland, Stein Emil Vollset, Anne Berit 2001;108;624-630 Pediatrics.
 • Aangeboren aandoeningen ivm. het niet sluiten van de neurale buis (open ruggetje, spina bifida)
  690 Maternal serum vitamin B12, folate and homocysteine and the risk of neural tube defects in the offspring in a high-risk area of China. Zhang T, Xin R, [..], Zheng X. Public Health Nutr 2008; juni 12:1-7
  691 Maternal vitamin B12 status and risk of neural tube defects in a population with high neural tube defect prevalence and no folic Acid fortification;Molloy AM, Kirke PN, [..], Mills JL. Pediatrics 2009; 123(3):917-23.
  692 Maternal vitamin B12 and the risk of fetal neural tube defects in Egyptian patients. Gaber KR, Farag MK, Soliman SE, El-Bassyouni HT, El-Kamah G. Clin Lab 2007;53(1-2):69-75
  693 Homocysteine metabolism in pregnancies complicated by neural-tube defects. Mills J. et al. The Lancet 1995;345:149-151.
  694 Neural tube defects and elevated homocysteine levels in amniotic fluid. Steegers-Theunissen RP. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1995;172:1439-1441.
  695 Marginal maternal vitamin B12 status increases the risk of offspring with spina bifida. Groenen, P.M.W., Van Rooij, I.A.L.M., Peer, P.G.M., Gooskens, R.H., Zielhuis, G.A. en Steegers-Theunissen, R.P.M. American Journal of Obstetrics and Gynecology; 2004, 191: 7-11.
  696 Reduced vitamin B12 binding by transcobalamin II increases the risk of neural tube defects. Afman, L.A., Van der Put, N.M.J., Thomas, C.M.G., Trijbels, J.M.F. en Blom, H.J.; Q.J.Med. 2001; 94: 159-166.
  697 Vitamin B12 insufficiency and the risk of fetal neural tube defects. Overzichtsartikel: Ray, J.G., Blom, H.J. Q. J. Med. 2003, 96: 289-295.
  698 Neural-tube defects are associated with low concentrations of cobalamin (Vitamin B12) in amniotic fluid; M. T. Steen, A. M. Boddie, A. J. Fischer, W. Macmahon, D. Saxe, K. M. Sullivan, P. P. Dembure AND L. J. Elsas Prenat. Diagn. 18: 545-555 (1998).
  699 Effects of folate and vitamin B12 deficiencies during pregnancy on fetal, infant, and child development. Molloy AM, Kirke PN, Brody LC, Scott JM, Mills JL. School of Medicine, Trinity College Dublin, Ireland. amolloy@tcd.ie; Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S101-11; discussion S112-5
 • Achterstand van de lichamelijke groei, neurologische en motorische problemen, uitval, verlamming
  700 Graham, S.M., Arvela, O.M. en Wise, G.A., Long term neurologic consequences of nutritional vitamin B12 deficiency in infants. Journal of Pediatrics 1992, 121:710-714.
  701 Vitamin B12 deficiency in children and adolescents; Sonja A. Rasmussen, MD, MS, Paul M. Fernhoff, MD, and Kelley S. Scanlon, PhD, RD J Pediatr 2001;138:10-7;
  702 Lampkin, B.; Saunders, E.F. ~ Nutritional vitamin B12 deficiency in an infant. Journal of Pediatrics. 1969; 75: 1053 - 1055.
  703 Sklar, R. ~ Nutritional vitamin B12 deficiency in a breast-fed infant of a vegan-diet mother. Clinical Pediatrics. 1986; 25: 219 - 221.
  704 Vitamin B12 deficiency in infants secondary to maternal causes. Roumeliotis N, Dix D, Lipson A. CMAJ. 2012 Oct 2;184(14):1593-8. doi: 0.1503/ cmaj.112170. Epub 2012 Jun 18.
  705 Pancytopenia due to vitamin B12 deficiency in a breast-fed infant. Yenicesu I. Faculty of Medicine, Pediatric Hematology, Gazi University, Ankara, Turkey. iyenicesu@hotmail.com; Pediatr Hematol Oncol. 2008 Jun;25(4):365-7.
  706 A child with vitamin B12 deficiency presenting with pancytopenia and hyperpigmentation. Simşek OP, Gönç N, Gümrük F, Cetin M. Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara 06100, Turkey. J Pediatr Hematol Oncol; 2004 Dec;26(12):834-6.
  707 Failure to thrive and psychomotor regression revealing vitamin B12 deficiency in 3 infants.Mathey C, Di Marco JN, Poujol A, Cournelle MA, Brevaut V, Livet MO, Chabrol B, Michel G.Service de Pédiatrie,Centre Hospitalier du Pays d'Aix, avenue des Tamaris, 13616 Aix-en-Provence, France. cmathey@ch-aix.fr; Arch Pediatr. 2007 May;14(5):467-71. Epub 2007 Apr 6.
  708 Cobalamin Status and Its Biochemical Markers Methylmalonic Acid and Homocysteine in different Age Groups from 4 Days to 19 Years; Anne-Lise Bjørke Monsen, Helga Refsum, Trond Markestad, and Per Magne Ueland Clinical Chemistry 49:12 2067-2075 (2003).
  709 Paralysis and pernicious anemia in a young woman. Matrana MR, Gauthier C, Lafaye KM. J La State Med Soc. 2009 Jul-Aug;161(4):228-32.
  710 [Megaloblastic-vitamin B12 deficiency anemia in childhood.Mtvarelidze ZG, Kvezereli-Kopadze AN, Kvezereli-Kopadze MA.; Georgian Med News. 2009 May;(170):57-60.
  711 Megaloblastic anaemia in childhood due to vitamin B12 deficiency, report of 3 cases of congenital selective vitamin B12 malabsorptio.Bienzle U, Olischläger A, Leupold D, Kohne E, Harnisch R, Kleihauer E.; Klin Padiatr. 1976 Mar;188(2):97-103.
  712 Neurologic findings of nutritional vitamin B12 deficiency in children. Incecik F, Hergüner MO, Altunbaşak S, Leblebisatan G.;Turk J Pediatr. 2010 Jan-Feb;52(1):17-21.
  713 Vitamin B12 deficiency in a breast fed infant. McPhee AJ, Davidson GP, Leahy M, Beare T.; Arch Dis Child. 1988 Aug;63(8):921-3.
 • Achterstand van de geestelijke (leer-)ontwikkeling
  714 Blz. 26, 32, 142, 164, 165, 234,262-266, 270, 271, 273-276, 278, 281, 282, 285, 290 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  715 Louwman, M., van Dusseldorp, M., van de Vijver, R.J.R. Thomas, C.M.G., Schneede, e.a., Signs of impaired cognitive function in adolescents with marginal cobalamin status. American Journal of Clinical Nitrition 2000, 72: 762-769.
  716 Sadowitz, P.D.; e.a. ~ Developmental regression as an early manifestation of vitamin B12 deficiency. Clinical Pediatrics. 1986; 25: 369 - 371.
  717 Stolhoff, K.; Schulte, F.J. ~ Vitamin B12 and brain development. Europian Journal of Pediatrics. 1987; 146: 201 – 205.
  718 Vitamin B12 and brain development. Stollhoff K, Schulte FJ.; Eur J Pediatr. 1987 Mar;146(2):201-5.
  719 Effects of vitamin B12 and folate deficiency on brain development in children.Black MM. USA. mblack@peds.umaryland.edu; Food Nutr Bull. 2008 Jun;29(2 Suppl):S126-31.
  720 Nutritional deficiency in oral candidosis. Jenkins WM, Macfarlane TW, Ferguson MM, Mason DK.; nt J Oral Surg. 1977 Aug;6(4):204-10.
 • Geen trek in eten
  721 Blz. 44, 46, 164, 165, 211 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  722 Gastric polyps in pernicious anemia: indications for polypectomy. Rickes S, Gerl H, Lochs H.; Berlin; Dtsch Med Wochenschr. 2000 Sep 8;125(36):1035-8.
  723 Nutritional megaloblastic anemia in young Turkish children is associated with vitamin B-12 deficiency and psychomotor retardation. Katar S, Nuri Ozbek M, Yaramiş A, Ecer S.; J Pediatr Hematol Oncol. 2006 Sep;28(9):559-62.
 • Epilepsie, (syndroom van West), epileptische aanvallen
  724 West syndrome in an infant with vitamin B12 deficiency in the absence of macrocytic anaemia. Erol I, Alehan F, Gümüs A. Division of Child Neurology, Department of Paediatrics, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey. ilknur_erol@yahoo.com; Dev Med Child Neurol. 2007 Oct;49(10):774-6.
  725 Recurrent seizures: an unusual manifestation of vitamin B12 deficiency.Kumar S. Neurol India. 2004 Mar;52(1):122-3.
  726 Vitamin B12 deficiency: an unusual cause for recurrent generalised seizures with pancytopaenia. Naha K, Dasari S, Vivek G, Prabhu M.; BMJ Case Rep. 2012 Sep 3;2012
 • Bloedafwijkingen
  727 Pancytopenia due to vitamin B12 deficiency in a breast-fed infant. Yenicesu I.Faculty of Medicine, Pediatric Hematology, Gazi University, Ankara, Turkey. iyenicesu@hotmail.com; Pediatr Hematol Oncol. 2008 Jun;25(4):365-7.
  728 Severe vitamin B12 deficiency in a breast fed infant with pancytopenia. Citak FE, Citak EC. Ankara Foundation of Children with Leukemia,Turgutlu Sokak No. 30, Gaziosmanpasa, Ankara, Turkey; J Trop Pediatr. 2011 Feb;57(1):69-70. Epub 2009 Jul 17.
 • Apathie
  729 Effect of vitamin B12 deficiency on neurodevelopment in infants: current knowledge and possible mechanisms. Nutr Rev. 2008 May;66(5):250-5.
 • Concentratieproblemen, woordvindingsproblemen, geheugenproblemen
  730 Concentratieproblemen: Blz. 21, 77, 105, 160 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  731 Geheugenproblemen: Blz. 33, 34, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 56, 60, 61, 69, 82, 83, 85, 88, 101, 105, 112, 115, 152, 164, 178, 184, 186, 192, 208, 255 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  732 Woordvindingsproblemen: Blz. 143, 158, 159, 162, 164, 261, 262, 263, 271, 278, 281-283 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Verlaagde mentale prestatie(s)
  733 Blz. 33, 51, 60, 85, 164, 178, 192, 208 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  734 Verlaagd IQ, verstandelijke beperking(en): Blz. 260, 264, 277, 278, 285, 290 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  735 Handicaps: Blz. 165, 233, 280 IHMB-tekort?
  736 Wighton, M.C.; Manson, J.I.; e.a. ~ Brain damage in infancy and dietary vitamin B12 deficiency. Medical Journal of Australia. 1979; 2: 1 - 3.
 • Prikkelbaarheid-gedragsproblemen, ongedurigheid, agressie
  737 Blz. 115, 158 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  738 Neurologic findings of vitamin B12 deficiency: presentation of 7 cases. Kalayci O, Cetin M, Kirel B, Ozdirim E, Yetgin S, Aysun S, Gurgey A.Department of Pediatrics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey; Turk J Pediatr. 1996 Jan-Mar;38(1):67-72.;
  739 Mood disorder with mixed, psychotic features due to vitamin b12 deficiency in an adolescent: case report. Tufan AE, Bilici R, Usta G, Erdoğan A.; Turkey. tevrenus@yahoo.com; Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2012 Jun 22;6(1):25.
 • Schildklierafwijkingen
  740 Vitamin B12 absorption and exocrine pancreatic insufficiency in childhood.Harms HK, Kennel O, Bertele RM, Bidlingmeier F, Böhne A.; Eur J Pediatr. 1981 Mar;136(1):75-9
  741 Dissociation of the intrinsic factor--vitamin B12 complex by bile: contributing factor to B12 malabsorption in pancreatic insufficiency. Cotter R, Rothenberg SP, Weiss JP.; Scand J Gastroenterol. 1979;14(5):545-50.
 • Spraakproblemen (het leren praten gebeurt veel later en minder goed), allergieklachten (voedsel, stof, metalen, enz.)
  742 Blz. 143, 158, 159, 162, 164, 262, 263, 271, 281-283, 278 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Opvallend bleke gelaatskleur
  743 Ugeskr Laeger. 2011 Aug 22;173(34):2047-8.
 • Eczeem, huidproblemen
  744 Januchowski R. Evaluation of topical vitamin B(12) for the treatment of childhood eczema. J Altern Complement Med 2009; 15(4):387-9
 • Zindelijkheidsproblemen, incontinentie
  745 Blz. 43-45, 50, 52, 55, 88, 184, 186, 202-205, 208 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Hartritme-afwijkingen
  746 Low maternal vitamin B12 status during pregnancy is associated with reduced heart rate variability indices in young children. Sucharita S, Dwarkanath P, Thomas T, Srinivasan K, Kurpad AV, Vaz M. Matern Child Nutr. 2012 May 24. doi: 10.1111/j.1740-8709.2012.00418.x
 • Krachtverlies in armen en benen (soms leidend tot noodzaak om rolstoel te gaan gebruiken)
  747 Inborn error of vitamin B12 metabolism: a treatable cause of childhood dementia/paralysis. Al Essa M, Sakati NA, Dabbagh O, Joshi S, Al Jishi EA, Rashed MS, Powe JE, Ozand PT. Department of Pediatrics, King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia; J Child Neurol. 1998 May;13(5):239-43.
 • Heftige reactie op inenting(en)
  748 Blz. 173, 174, 274, 275 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • ADHD
  749 Blz. 165 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  PDD-NOS
  750 Blz. 160,275 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Autisme
  751 Vitamin B12 optic neuropathy in autism.Pineles SL, Avery RA, Liu GT.Neuro-ophthalmology Service, Division of Neuro-Ophthalmology, Hospital of the University of Pennsylvania, Department of Neurology, University of Pennsylvania School of Medicine, 3400 Spruce St, Philadelphia, PA 19104, USA; Pediatrics. 2010 Oct;126(4):e967-70. Epub 2010 Sep 20.
  752 Pilot study of the effect of methyl B12 treatment on behavioral and biomarker measures in children with autism. Bertoglio K, Jill James S, Deprey L, Brule N, Hendren RL. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of California, Davis Medical Center, Sacramento, CA, USA; J Altern Complement Med. 2010 May;16(5):555-60
  753 Blz. 21, 26, 43, 142, 145, 155, 158-162, 164, 165, 200, 212, 219, 233, 256, 259, 265, 266, 272-276, 280, 283-285, 290 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  754 www.drneubrander.com Hoe met vitamine B12 Methylcobalamine-injecties (jonge) autistische kinderen in de VS zeer succesvol geholpen worden.
 • Afwijkende hersen-CT/MRI/EEG, hersenatrofie
  755 Blz. 65, 66, 143, 179, 182, 260, 263, 265, 269, 279 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
  756 Vergrote ventrikels, algehele vertraging van hersenactiviteit Blz. 264 “Is het Misschien B12-tekort?” Sally M. Pacholok en Jeffrey M. Stuart. ISBN 978-90-202-0490-2
 • Huilbaby,
  757 Maternal vitamin B-12 and folate status during pregnancy and excessive infant crying. Goedhart G, van der Wal MF, [..], Bonsel GJ. Early Hum Dev 2011; 87(4):309-14
  758 Gezondheidswetenschapper Geertje Goedhart-de Wolf van het AMC ontdekte dit in 2010; http://www.amc.nl/web/Het-AMC/Nieuws/Nieuwsoverzicht/Nieuws/Etniciteit-legt-gewicht-in-de-schaal.htm Ze stuitte op de link tussen een laag gehalte vitamine B12 bij de moeder en het hebben van een zogenoemde huilbaby. B12 is op meerdere momenten belangrijk tijdens de zwangerschap. Zo speelt deze vitamine een rol bij de rijping van het slaap-waakritme in de hersenen van de baby. Die rijping begint in de baarmoeder en gaat na de geboorte nog enkele maanden door.