Aandoeningen

Hart- en vaatziekten, Vitiligo, Vasculaire dementie, alzheimer, Auto-immuunziekten, Fibromyalgie, Pernicieuze anemie, Gecombineerde Strengziekte.

Hart- en vaatziekten

Vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6 en biotine verlagen een te hoog homocysteïnegehalte. Een verhoogd homocysteïne gehalte verhoogd het risico op hart- en vaatziekten. Het gebruik van een voedingssupplement met deze vitaminen doet het risico op een beroerte met 20% verminderen.

Vitiligo

Uit klinisch onderzoek blijkt dat veel vitiligopatiënten (witte vlekken op de huid) zeer lage concentraties aan foliumzuur, vitamine B12 en vitamine C hebben. Deze vitaminen zijn betrokken bij de synthese van het huidpigment melanine. Door het gebruik gedurende 3 maanden van vitamine B12 in combinatie met foliumzuur stopte de verspreiding ondanks de blootstelling aan zonlicht.

Vasculaire dementie, alzheimer

Uit het grote Framingham onderzoek is gebleken dat mensen met verhoogde homocysteïnewaarden (boven de 14 umol/L) een twee keer zo grote kans hadden op dementie, dan mensen met normale homocysteïnewaarden. Serum homocysteïne is vaak verhoogd in patiënten met vasculaire dementie, maar is ook vaak verhoogd in Alzheimer patiënten.

Het is bekend dat foliumzuur van grote invloed is op het homocysteïnegehalte. Bij ouderen echter, is vitamine B12 belangrijker voor het homocysteïnegehalte dan foliumzuur dat is. Verhoogde homocysteïne waarden worden significant en positief geassocieerd met witte stof laesies, herseninfarcten en atrofie van de cerebrale cortex en hippocampus, naast cognitieve beperking.

Aangezien homocysteïne gemakkelijk verlaagd kan worden met supplementen van vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12, bestaat de kans dat deze vitamines dementie kunnen helpen voorkomen. In enkele onderzoeken wordt gesproken van verbeteringen bij dementiepatiënten door suppletie met vitamine B12, vitamine B6 en foliumzuur.

Het meten van zowel vitamine B12 als foliumzuur als homocysteïne is essentieel bij patiënten met beginnende dementie.

Er bestaat een relatie met Alzheimer en lage bloedwaarden van foliumzuur en vitamine B12. De hematologische kenmerken van een vitamine B12 tekort en/of een tekort aan foliumzuur zijn vaak ongerelateerd aan de neurologische kenmerken van de deficiëntie. De meeste ouderen met een vitamine B12 tekort hebben geen bloedarmoede of macrocytose. De klachten laten zich zien voornamelijk op het neuropsychiatrische vlak. Voornamelijk een tekort aan B12 wordt gerelateerd aan een depressie.

Auto-immuunziekten

Auto-immuunziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door auto-antistoffen van het immuunsysteem en daardoor werkt het immuunsysteem niet goed. Zowel met endocriene aandoeningen, ziekte van Parkinson als auto-immuunziekten moet een tekort aan vitamine B12 worden uitgesloten.

Fibromyalgie

Veel van de klachten die bij fibromyalgie voorkomen, kunnen ook door een tekort aan vitamine B12 worden veroorzaakt. Wanneer er uit bloedonderzoek (serum B12) blijkt dat er sprake is van een vitamine B12 deficiëntie, zal eerst de behandeling met sublinguale (onder de tong smelten) tabletjes van 3000 mcg (3mg) per dag of met injecties gestart moeten worden. Als de klachten na 2 maanden blijven bestaan kan de diagnose fibromyalgie gesteld worden. Uiteraard kunnen beide ook naast elkaar bestaan.

Fibromyalgiepatiënten kunnen ook zonder tekort aan vitamine B12 baat kunnen hebben bij B12 suppletie. Patiënten met fibromyalgie kunnen namelijk last hebben van een verhoogde waarde van homocysteïne in het ruggenmergvloeistof. Er is een duidelijke relatie van deze verhoogde homocysteïnewaarden met vermoeidheid. Tevens is er een relatie te leggen van lage B12 waarden in het ruggenmergvloeistof met vermoeidheid en neurasthenie. Een vitamine B12 tekort veroorzaakt een deficiënte remythelisatie van homocysteïne waardoor een verhoogd homocysteïneniveau wordt bereikt. Indien door suppletie van vitamine B12 de remythelisatie weer op gang komt, wordt het gehalte homocysteïne weer verlaagd.

De conclusie is dat verhoogde homocysteïnewaarden in het centrale zenuwstelsel patiënten met zowel CVS als fibromyalgie kunnen karakteriseren.

Patiënten met fibromyalgie blijken ook nog wel eens afwijkende rode bloedcellen hebben, waardoor het zuurstoftransport vermindert. Ook dit is met vitamine B12 suppleties vaak te verbeteren. Suppletie van vitamine B12 moet dan wel gegeven worden of door middel van smelttabletjes in de vorm van methylcobalamine (3000 mcg per dag) of door middel van injecties.

Pernicieuze anemie.

Wikipedia: “Pernicieuze anemie is een vorm van macrocytaire anemie. Dat wil zeggen dat de rode bloedcellen vergroot zijn. Er ontbreekt een bouwsteen voor hemoglobine, namelijk vitamine B12. De opname van vitamine B12 gebeurt in het laatste deel van de dunne darm. Hiervoor moet het eerst gekoppeld worden aan de intrinsic factor dat door de maagwand wordt geproduceerd. Door een auto-immuunreactie tegen de pariëtale cellen van de maag is de productie van intrinsic factor verstoord en kan vitamine B12 niet worden opgenomen in het lichaam”.

“Pernicieuze anemie is een sterke risico factor voor het krijgen van maagkanker”
Sally M. Pacholok in boek “Could it be B12? An epidemic of misdiagnoses”.

Gecombineerde Strengziekte

Een aantasting van de achterstrengen van het ruggenmerg en van de piramide zijstrengen. De aandoening is altijd dubbelzijdig en meestal links en rechts gelijk. Soms gaat de ziekte gepaard met aangetaste perifere zenuwen.(Polyneuropathie)

De ziekte ontstaat door een B12-tekort. B12 is nodig voor het in stand houden van de myelineschedes. Dit zijn de isolatielagen om de zenuwbanen. Deze raken beschadigd (soms voor altijd.)en dit veroorzaakt het ziektebeeld parestesiën. Dit zijn tintelingen, dove en prikkelende gevoelens in de tenen en de voeten en later in de vingers. Soms verminderen de tintelingen tijdens de slaap, maar na wakker worden begint het weer en heeft met het gevoel "dat het lichaam weer tot leven komt".


Vragen?

Stuur uw vraag naar:
vragen@vitamineb12tekort.nl

Of bel/chat met vitamine B12
ervaringsdeskundige Bo Baden
Voicemail 06 460 378 03 whatsapp link