Overdosering vitamine B12

Er is onrust ontstaan door de volgende beschrijving van deze studie door het UMCG: "Lange tijd dachten we dat er geen gevaar schuilt in een overdosering van vitamine B12. Onderzoeker José Luis Flores-Guerrero en hoogleraar Interne Geneeskunde Stephan Bakker waarschuwen nu voor de gezondheidsrisico's van een te hoge B12-spiegel"

Zou bij vitamine B12, een wateroplosbare vitamine, dan toch een overdosering kunnen ontstaan? Er zijn vele toxische studies gedaan op B12 waarbij er geen te hoge concentraties voor vitamine B12 gevonden zijn. 2

De uitspraak die gemaakt wordt over overdosering komt ook niet overeen met wat er in de studie1 is onderzocht. De beschrijving van overdosering en vitamine B12 in navolging van deze studie is dan ook fout. De studie gaat namelijk niet over overdosering maar over een verhoogde B12-waarde bij mensen die geen B12 innemen. Aangezien de mensen die B12-suppletie innamen uitgesloten zijn van het onderzoek, gaat het over mensen die om een andere reden een verhoging van de B12-waarde hebben. Dit kan zijn door een onderliggend ziektebeeld 6, tekorten, dieet of gen-mutaties. Welke heel goed de resultaten van het onderzoek kunnen verklaren maar waar niet naar gekeken wordt in deze studie.

Dieper in op het onderzoek

Het betreft een observatie-studie, wat inhoudt dat een groep van 5571 mensen voor een aantal jaren gevolgd werden. In het begin zijn de vitamine B12 plasma concentraties bepaald maar ook BMI, leeftijd, ziekte historie en andere waarden zoals b.v. ijzer. Aan de hand van de plasma B12 waarden zijn er vier groepen gemaakt. Een kwart met de laagste vitamine B12 plasma waarden (<338 pg/ml) de middelste groepen (338.85-455.41 pg/ml) en de hoogste kwartiel (>455.41 pg/ml). Vervolgens hebben ze tussen de 7.7-8.9 jaar bijgehouden wie er allemaal overleden zijn en bepaald in welke vitamine B12 plasma concentratie kwartiel ze zaten. Aan de hand daarvan vonden ze een verhoogde kans op sterven in de groep met de hoogste kwartiel van vitamine B12 in hun plasma. Omdat ze vele andere gegevens hadden, hebben ze voor veel zaken gecorrigeerd om uit te sluiten of de verhoogde kans daar sterker mee geassocieerd is dan met vitamine B12. Na de statistische correcties bleef er een verhoogde kans geassocieerd met de hoogste vitamine B12 bloed plasma waarden.

Op basis van deze studie en de uitspraken van de Flores-Guerrero en Bakker wordt door media gesuggereerd dat inname van vitamine B12 schadelijk zou kunnen zijn.

Er zijn een paar belangrijke opmerkingen hierover te maken:

 • Mensen met een vitamine B12-tekort zijn niet meegenomen in het onderzoek. De onderzoekers en het UMCG geven aan dat een vitamine B12-tekort aanleiding blijft geven voor het toedienen van vitamine B12. Dus met vitamine B12-tekort moet je nog steeds tabletten of injecties van B12 nemen.3
 • Mensen die vitamine B12-suppletie namen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Het gaat hier over mensen die door een andere reden dan toediening een verhoogde vitamine B12-bloedplasma waarde hebben. De studie onderzoekt een verminderde nierfunctie / chronische nierziekte maar sluit niet alle ziektes die een verhoging van de B12-spiegel geven uit bij de resultaten van het onderzoek
 • Het is een observatie-studie, dus de hoge vitamine B12 waarden zijn geobserveerd samen met de hogere kans op algehele sterfte. Het zegt niet wat de oorzaak of het gevolg is en ook zijn niet alle andere factoren die beide kunnen beïnvloeden uitgesloten.
  Factoren die de vitamine B12-bloedwaarde kunnen verhogen die niet meegenomen zijn in de studie:
  • Ziektes: 6
   het hypereosinofiel syndroom
   longontsteking (in sommige gevallen) 4
  • Lage Foliumzuurwaarde: een meting van het foliumzuurgehalte is niet meegenomen in het onderzoek. Vitamine B12 en Foliumzuur gebruiken elkaar om werkzaam te zijn in het lichaam, een tekort van het ene kan een verhoging van de andere geven. Omdat het elkaar gebruikt kunnen de klachten van een Foliumzuurtekort overeenkomen met de klachten van een Vitamine B12-tekort
  • Dieet
  • Gen-mutaties Mutaties in bijvoorbeeld het FUT2-gen kan een valse B12-bloedplasma waarde geven. Het FUT2-gen is geassocieerd is met allerlei ziektes maar staat verder los van vitamine B12. 5
 • Er is maar één meetpunt geweest voor de B12-bloedplasma waarde terwijl deze kan schommelen door de 8 jaren heen. (Dit geven ze ook aan als een tekortkoming in de studie)

Positieve uitkomsten van de studie:
Ook de kans op kanker en de kans op vaatziekten zijn bekeken:
Verhoogde vitamine B12-plasma waarden zijn niet geassocieerd met verhoogde kans op kanker of verhoogde kans op vaatziekten.

Bronnen

1 Jose L. Flores-Guerrero, Isidor Minović; Dion Groothof. Association of Plasma Concentration of Vitamin B12 With All-Cause Mortality in the General Population in the Netherlands https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2758742
2 Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12. Publicatienr. 2003/04, Gezondheidsraad, Den Haag 2003, Pagina 131 https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2003/02/12/voedingsnormen-vitamine-b6-foliumzuur-en-vitamine-b12/advies-voedingsnormen-vitamine-b6-foliumzuur-en-vitamine-b12.pdf
3 Hogere vitamine B12-waarde voorspelt grotere kans op sterfte https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/Hogere-vitamine-B12-waarde-voorspelt-grotere-kans-op-sterfte.aspx
4 Martin Torp Rahbek,Rudolf Scheller,Mads Nybo &Jesper Ryg. Transient plasma cobalamin elevation in patients with pneumonia – two case reports https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00365513.2018.1447143?journalCode=iclb20&
5 Velkova A. The FUT2 secretor variant p.Trp154Ter influences serum vitamin B12 concentration via holo-haptocorrin, but not holo-transcobalamin, and is associated with haptocorrin glycosylation. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29040465/
6 De betekenis van een te hoge cobalamineconcentratie in het bloed. https://www.ntvg.nl/artikelen/de-betekenis-van-een-te-hoge-cobalamineconcentratie-het-bloed/volledig


Vragen?

Stuur uw vraag naar:
vragen@vitamineb12tekort.nl

Of bel/chat met vitamine B12
ervaringsdeskundige Bo Baden
06 460 378 03 Voicemail whatsapp link