Onderzoek vitamine B12-tabletten vs Injecties

Sinds 1964 hebben internisten in Zweden de keuze tussen tabletten en injecties om een vitamine B12-tekort te bestrijden. Over de jaren is er meer vertrouwen gekomen in de toepassing van vitamine B12-tabletten om een vitamine B12-tekort op te lossen.

Onderstaand figuur laat zien dat er sinds 1990 een kleine voorkeur is gekomen voor behandeling met vitamine B12-tabletten.

Figuur 1: Vitamine B12-behandeling in Zweden in patiëntenjaren (1 patiëntenjaar is 50 injecties of 360 tabletten). Onderzoek over alle leeftijden. BRON: Swedish Pharmaceutical Data 1

Wat opvalt aan Figuur 1 is dat het aantal patiënten die behandeld worden voor een vitamine B12-tekort van 1990 tot 2000 bijna verdriedubbeld (uitgedrukt in patiëntenjaren). Aangenomen wordt dat dit komt door de introductie van de Homocysteïne en MMA-test als indicaties voor een vitamine B12-tekort.

Stelling: Een Vitamine B12-tekort kan net zo goed worden behandeld met hoog gedoseerde orale vitamine B12-suppletie (tabletten) als met vitamine B12 injecties.

Naast dat deze stelling bevestigd is in Zweden is deze ook in 1998 bevestigd in Amerika en in 2003 bevestigd door internisten in Engeland en Frankrijk. 1 3 4 5
In Nederland heeft het NHG (Wetenschappelijke vereniging van huisartsen) in 2014 aangegeven dat een vitamine B12-tekort via injecties of tabletten behandeld kan worden. 2

Het Zweedse onderzoek is gedaan onder alle leeftijden en omvat 1.000.000 patiëntenjaren in hooggedoseerde vitamine B12-tabletten tussen 1990 en 2000, deze worden vergeleken met 750.000 patiëntenjaren in vitamine B12 injecties. De keuze tussen tabletten en injecties is goedgekeurd, gemonitord en geëvalueerd door ongeveer 10.000 Zweedse huisartsen, elk met hun eigen vooroordelen.
Het is het zeker waard om de bron te lezen (engels): 1 Medical intelligence in Sweden. Vitamin B12: oral compared with parenteral?

Patiënten boven de 70 werden in 2 op de 3 gevallen behandeld met vitamine B12-tabletten. (in het jaar 2000)

Figuur 2: Totaal aantal vitamine B12 voorschriften gegeven aan bewoners boven 70 jaar, in Zweden verdeeld over de gebieden.
(DDD = gedefinieerde dagelijkse dosis) BRON: Apoteket AB.

In Zweden prefereren neurologen en psychiaters injecties. De meeste patiënten prefereren tabletten. 1

Behandeling van een vitamine B12-tekort via tabletten wordt zelfs naar gerefereerd als: "Medicine's best kept secret" door een in 1991 uitgebracht wetenschappelijk artikel.6 Aangezien het nadelen van injecties (kunnen pijnlijk zijn, moeilijk te voorzien aan oudere patiënten die het huis niet meer uit kunnen) oplost. 7

Let op: Injecties helpen heel veel mensen. De bedoeling is niet om negatief te zijn tegenover injecties. De bedoeling van dit artikel is wel om te laten zien dat er welzeker jarenlang uitgebreid onderzoek gedaan is naar orale suppletie van vitamine B12 en dat het een alternatief is. Ga bij ernstige aandoeningen langs uw huisarts of een gezondheidsprofessional.

Foliumzuur/folaat

Ook wordt aangegeven om vitamine B12-inname altijd te combineren met inname van foliumzuur/folaat.3 8
Deze vitamines zijn gekoppeld in de methyonine-cyclus; gebrek aan foliumzuur/folaat blokkeert de werking van vitamine B12, en vice versa. 3 8 9 10 11 12
Zie ook Onderzoek Folaat.

Conclusie

De bevindingen suggereren dat veel patiënten in andere post-industriële samenlevingen ook geschikt kunnen zijn voor een vitamine B12-behandeling met hoog gedoseerde tabletten.

Bronnen

1 M Nilsson, B Norberg, J Hultdin, H Sandström, G Westman, J Lökk Medical intelligence in Sweden. Vitamin B12: oral compared with parenteral? http://pmj.bmj.com/content/81/953/191.full [PDF]
2 NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie 2014 [PDF]
3 Kuzminsky AM, Del Giacco EJ, Allen RH, et al. Effective treatment ofcobalamin deficiency with oral cobalamin. Blood 1998;92:1191–8.
4 Nyholm E, Turpin P, Swain D, et al. Oral vitamin B12 can change ourpractice. Postgrad Med J 2003;79:218–20.
5 Andre´s E, Perrin A-E, Demangeat C, et al. The syndrome of food-cobalaminmalabsorption revisited in a department of internal medicine. A monocentric cohort study of 80 patients. Eur J Intern Med 2003;14:221–6.
6 Oral Cobalamin for Pernicious Anemia Medicines Best Kept Secret 1991
7 Middleton J, Wells W. Vitamin B12 injections: considerable source ofwork for the district nurse. BMJ. 1985;290:1254-1255.
8 Lökk J, Nilsson M, Norberg B, et al. Controversies around vitamin B12 in Sweden. Attitudes and values behind clinical decision-making in primary health care 1996. Hematology 1997;2:341–50
9 Lökk J, Nilsson M, Norberg B, et al. Shifts in B12 opinions in primary health care of Sweden. Scand J Public Health 2001;29:122–8.
10 Lökk J, Nilsson M, Norberg B, et al. Vitamin B12 in primary health care and geriatrics. Attitudes, knowledge, competence. Int J Geriatr Psychiatry 2001;17:987–92
11 Nilsson M, Lökk J, Norberg B, et al. Sex differences in cobalamin (vitamin B12) opinions of Swedish physicians. Nord J Psychiatry 2002;56:299–303
12 Björkegren K. Studies on vitamin B12 and folate deficiency markers in the elderly. A population-based study (Dissertation). Uppsala: Uppsala University, 2003


Vragen?

Stuur uw vraag naar:
vragen@vitamineb12tekort.nl

Of bel/chat met vitamine B12
ervaringsdeskundige Bo Baden
Voicemail 06 460 378 03 whatsapp link